Eerste blogbericht

Mijn naam is Theresa Geissler: Geboren en getogen Nederlandse met de Nederlandse nationaliteit, maar weduwe van een Duitser die afkomstig was uit het Frankenland, in de omgeving van Neurenberg. Van die stad, in de geboortestreek van mijn man zaliger, ben ik gaan houden als van een tweede vaderland, maar uiteindelijk zal dat de liefde voor mijn eerste, Nederland, nooit verdringen: Ik houd van beide, ben trots op beide en niet bang, om daar voor uit te komen.

Het continent waarvan zij beide deel uitmaken, Europa, is van oorsprong eveneens iets om trots op te zijn: Het vormt de bakermat van de westerse wereld, de óude westerse wereld met zijn rijke, veelbewogen geschiedenis, zijn ontdekkingen en uitvindingen, het continent, ook, waar de Verlichting ontstond, die tot op de huidige dag de gehele westerse Wereld nog ten voordeel strekt! Het continent, kortom, dat, ook al is het geografisch gezien slechts een schiereiland van Azië, het verdient om daar los van gezien te worden en als uniek te worden beschouwd.

Als die unieke vormgeving op dit moment al wordt bedreigd, dan is dat door bepaalde tendensen, die vanaf de 20ste Eeuw, aanvankelijk ongemerkt, zijn begonnen te groeien en die voortkomen uit de nu eenmaal onmogelijke- en ondoenlijke wens het complete wereldgebeuren onder controle te krijgen. De middelen, waarmee men dit ten langen leste hoopt te bewerkstelligen – rassenvermenging, bevordering van de multicultuur en wegvaging van alle grenzen zijn alleen al hierom gedoemd te mislukken, doordat minstens één bestaande ideologie, de islam, zich eenvoudigweg niet láát assimileren en het spelletje-met-vuur van de westerse elite alleen maar meespeelt om zo te kunnen bereiken, wat zijn eigen leer hem verplicht: Overheersing van de hele wereld. Het grote gevaar voor het voortbestaan van Europa is er in gelegen, dat met name déze bedreiging nog steeds door te weinigen wordt erkend en dat men intussen voortgaat, de eigen identiteit uit te wissen en daarmee de weerstand tegen deze bedreiging te verzwakken.

Wie hiertegen zijn stem wil verheffen, doet dat nu eenmaal het gemakkelijkste door middel van de sociale media. Echter geldt voor ons, Realisten, wat voor alle mensen geldt: Zoveel stervelingen, zoveel stemmen. Na het geruime tijd in een groter verband te hebben geprobeerd, heb ik ten langen leste mijn eigen site opgezet, teneinde in deze een poging te doen, een individueel geluid te laten horen.

En U, die hier met mij meeleest en die zich geroepen voelt, het zijne bij te dragen: Be my guest.

Eenvoudig beginnen lijkt mij voorlopig het beste: Voor vragen en suggesties kunt U dus voorlopig terecht op mijn eigen mailadres:

theresa_geissler@hotmail.com

Theresa Geissler.

2 gedachten over “Eerste blogbericht

Reacties zijn gesloten.