Wie stemt er op zo’n figuur?!

Door: Theresa Geissler.

Het is verbazingwekkend, hoe A. Pechtold, sinds jaar en dag lijsttrekker voor de eurofielenpartij D66, telkens weer alle gangbare cliché’s weet te bevestigen van de duistere figuur bij wie je maar beter twee keer na zou kunnen denken, eer je er je stem aan geeft.
Ga maar na: In september 2013 liet hij zich reeds zowel van zijn fielterige- als van zijn onnozele kant zien in een poging, Geert Wilders beentje te lichten tijdens de Algemene Beschouwingen. Het fielterige zat ‘m in de verwijzing naar Wilders’ succes tijdens het voorgaande week-end, de manifestatie op de Haagse Koekamp, die duizenden belangstellenden getrokken had. Maar waarvan Pechtold op bevlogen toon te kennen gaf, zich “zorgen te maken” over het vertoon van “de NSB-vlag” waarvan hij “er op vertrouwde, dat de Heer Wilders wel bereid zou zijn, daar bij deze afstand van te nemen.” Het onnozele kwam tot uiting in zijn kennelijke onkunde op historisch gebied, die hem de Princenvlag, de oorspronkelijke Geuzenvlag, hèt symbool van het Nederlandse verzet tijdens de 80-jarige Oorlog, botweg als “NSB-vlag” deed kwalificeren, daarmee waarschijnlijk andere onkundigen napratend, die evenmin benul hadden van de werkelijke geschiedkundige achtergrond van deze vlag. De vertoning in de Kamer draaide uit op een blamage, niet voor Wilders, maar voor Pechtold, aangezien Wilders wakker genoeg bleek om niet in de doorzichtige val te trappen, maar er direct korte metten mee te maken (“Wat bent U toch een miezerig mannetje, meneer Pechtold…Wat een zielig, miezerig mannetje bent U toch. Dát is, wat ik U te zeggen heb”.) Dat was dan ook de enig passende reactie op een dergelijke vilein en tegelijkertijd in-triest probeersel.
En dan de twee recentere voorvallen, betrekkelijk kort na elkaar: Om te beginnen dat Scheveningse Penthouse, “cadeautje” van de Canadese attaché, wat Pechtold aanvankelijk onder z’n pet dacht te kunnen houden en wat, toen dat onverhoopt niet lukte, door hem hardnekkig werd afgedaan als “een geschenk” en “een privé-zaak” en dat alles met zijn inmiddels overbekende pokerface, de ‘onschuldige’ blik verankerd in de ietwat verstarde schelvis-ogen… Maar zijn jongste aan het licht gekomen akkefietje is helemáál een waar mirakel: Het ultieme cliché-schandaal wordt er namelijk mee belichaamd!
Niet alleen blijkt deze nobele kruisvaarder ten behoeve van de EU, de multicultuur en de massa-immigratie er vier jaar lang een “geheime relatie” op nagehouden te hebben, op een manier, die de negentiende Eeuwse kat-in-het-donker-knijper Charles Dickens met zijn “invisible woman” Ellen Ternan hem niet zou hebben verbeterd; hij blijkt er bovendien vanaf het begin vanuit gegaan te zijn, al zijn verantwoordelijkheden op dit vlak te kunnen afwimpelen, twee maal een abortus te kunnen eisen – wat hij de tweede keer er door wist te drukken – en beide keren zijn eis kracht te mogen bijzetten door middel van de gruwelijkste bedreigingen: Als h i j maar buiten schot bleef. Om zich van dat laatste te verzekeren blijkt hij vervolgens de betreffende dame ‘als oud vuil’ te hebben gedumpt.
Tja, daar wordt een mens even stil van….
Die barmhartige Samaritaan Pechtold toch….
Mocht naderhand blijken, dat deze opeenstapeling aan compromitterende feiten hem, evenmin als met die Penthouse-affaire, noemenswaardig heeft geschaad in de ogen van zijn achterban, zodat hij rustig kan blijven zitten,waar hij zit, dan wordt het misschien interessant om het normen- en waardenpatroon van de gemiddelde D66- stemmer eens onder de loep te nemen. Wat we dan te zien krijgen:
Nou ja, ze werpen zich, evenals hun kat-knijpende voorganger, bijzonder graag op als bevechters van de EU, de open grenzen, de multikul en de globalisering -oh, en niet te vergeten: de massa-immigratie! Ze staan vooraan bij het “Refugees welcome” zingen en zien nergens een vuiltje aan de lucht! -Zolang ze tenminste niet zelf het slachtoffer worden van ‘rapefugees’, maar zolang dat niet heeft plaatsgevonden, gaan ze van die mogelijkheid dan ook geen moment uit.
Ze beschouwen zich veelal als het hoogopgeleide, weldenkende deel der natie, kosmopolitisch en alwetend -hoewel ze door de bank genomen bijvoorbeeld van de Islam feitelijk niets weten en dat on-uitgesproken ook niet willen: Wat niet weet, wat niet deert, tenslotte. Met dédain en zelfs met afschuw beschouwen ze de benepen ‘fascisten’ uit het Realistische Kamp en houden zich principieel doof voor de waarschuwingen vanuit die hoek.
Voorts zijn ze over het algemeen trots op hun ruimdenkende, eigentijdse inslag, vinden dat alles als het even kan minstens bespreekbaar moet zijn en zijn in dat kader voor zowel een liberaal abortusbeleid als voor de mogelijkheid om individueel te besluiten tot levensbeëindiging… Over de respectievelijke andere kanten van de medaille, bij voorbeeld het risico, dat zwangere vrouwen door hun partner tot de ingreep worden gedwongen, of dat het besluit tot levensbeëindiging wel eens genomen kan worden door beïnvloeding door familieleden, die van een ‘last’ af willen, hoor je ze zelden of nooit.
Vrijheid blijheid, nietwaar? Neem de dingen ruimhartig, niet van dat benauwde!
Dus: Hoe groot is dan eigenlijk de kans, dat dergelijke nitwits, dergelijke snobistische nihilisten, die van het verleden niets geleerd hebben, simpelweg omdat ze er niets van willen weten, en die heden en toekomst niet anders kunnen zien, dan door een sterk gekleurde bril, wie de eigen identiteit doorgaans weinig zegt en nationale trots al helemaal niets, dat zulke types massaal èn blijvend hun vertrouwen opzeggen In een voorman als Pechtold vanwege de mentaliteit waarvan hij blijk geeft met genoemde fratsen?
Niet groot: Gezien hun eigen levensopinies boeit ze dat vermoedelijk zo weinig, dat hij alleen maar onverkort bij zijn standpunten inzake Pro-EU beleid, multicultuur, globalisering en wat dies meer zij hoeft te blijven om hen wederom volkomen tevreden te stellen.
Dus mocht U zich afvragen, wie er metterdaad zo’n figuur blijft steunen: Nou ja…. D66’ers!

Door: Theresa Geissler.

2 gedachten over “Wie stemt er op zo’n figuur?!

Reacties zijn gesloten.