De zogeheten middenmoot en democratie-vijandige protesten.


Door: Young German.

Onlangs zat ik weer eens in Berlijn aan een bar, haalde daar mijn vriendin af en las de krant. Deze keer de Jüdische Allgemeine, die nu eens goede en dan weer minder goede bijdragen aan de debatten kan leveren. Reeds op de voorpagina van het nummer van 30 augustus keek het gezicht van Nora Goldenbogen me aan, die waarschijnlijk niet oud genoeg is om de Tweede Wereldoorlog te hebben meegemaakt, maar gedegen genoeg om te moeten opgroeien met de verhalen over de Shoa. In dit verband moest ik denken aan een vroegere Dienstkameraad, die er weliswaar uitzag als een een anti-semitische karikatuur van een Jood, maar tegelijkertijd weinig tot geen affiniteit met het Jodendom had en zich eerder ergerde aan zijn ouders en Duits-Nationalistisch of althans liberaal-nationalistisch dacht.
Terug naar mevrouw Goldenbogen. zij spreekt in haar bijdrage op de voorpagina over het “zwijgen van de middenmoot”, dat haar verontrust. Nachtelijke, rechts-radicale marsen met vele duizenden deelnemers is een nieuwe dimensie van rechts-etremistisch organisatorisch talent. Dit zou door de staat in de gaten gehouden moeten worden en door de democratische middenmoot van de burgerlijke samenleving eindelijk meer serieus genomen moeten worden. Nu willen wij niet verloochenen, dat de NPD, Derde Weg en andere organisaties OOK aanwezig waren bij de demonstraties in Chemnitz. Dat er sprake was van gooien met flessen en beledigingen naar vermoedelijke migranten, dus naar mensen met een on-Duits uiterlijk kan dan ook niet worden ontkend. De politie heeft in verband daarmee aangiftes opgenomen in onze staat moet mener rekening mee houden, dat daden met deze motivatie streng worden bestraft. En dat moet ook. Want tuig-gerechtigheid en tuig-mentaliteit hebben nog nooit in de geschiedenis tot iets goeds geleid.
Maar mevrouw Goldenbogen vergist zich op één punt, wanneer ze beweert of aanneemt, dat het bij de hele demonstratie gaat om “rechts-extremistische” (welke definitie ze hier toepast is mij niet duidelijk) mannen en vrouwen. Ook werd het protest in Chemnitz nauwelijks door deze groeperingen georganiseerd, maar kwamen ze voort uit de reeks van voorvallen rondom de dood van Daniel H. De Hitlergroeten door enkele stompzinnigen, die ten tijde van het echte Nationaal-Socialisme wegens a-sociaal gedrag in het werkkamp beland zouden zijn , kunnen immers nauwelijks op het konto van de hele demonstratie, die tamelijk spontaan gedurende de laatste dagen tot stand kwam en vele Chemnitzers en mensen uit de omgeving bij elkaar bracht,worden geschreven. Een ander thema dan het geweld door asielzoekers schijnt er ook niet te zijn geweest. Dat was de kleinste gemeenschappelijke noemer, waaronder uiterst Rechts en normale inwoners gemeenschappelijk wilden protesteren. Mevrouw Goldenbogen maakt hier de fout, die zij vermoedelijk zelf Rechts voortdurend verwijt – zij maakt eenvoudig geen onderscheid. De 5000 -xx? mensen, die door het avondlijke Chemnitz marcheerden, waren met redelijke zekerheid niet allemaal leden van de NPD, ondersteuners van Neo-Nazi’s of openlijke Nationaal-Socialisten. En uiteindelijk hebben ookdeze groepen het rcht om te demonstreren. De wet discrimineert (eigenlijk) niet tussen links en rechts. Maar zand erover.
Verder zegt mevrouw Goldenbogen, dat ze zich stoort aan de “zwijgende middenmoot”, die toekijkt, op de hoogte is en niet handelt. Even moest ik glimlachen, omdat dat nu juist het punt is, dat mij eveneens stoort. Het stoort mij,omdat deze zwijgende middenmoot immers bij geweld door migranten, wat mevrouw Goldenbogen als maatschappelijk probleem ontkent, eveneens toekijkt, hoewel ze beter zou moeten weten. Ook wat betreft anti-semitisme zijn de rechts-radicalen en rechts-extremisten (daartussen bestaat een verschil) zeker geen onbeschreven blad. Maar volgens mijn informatie is het al een tijdje geleden sinds de Duitse SS en SA Joodse vrouwen uit de ramen hebben gegooid en overhoop geschoten http://www.euronews.com/2018/03/27/paris-police-say-murder-of-a-jewish-woman-in-paris-was-a-hate-crime. In Frankrijk zou mevrouw Goldenbogen kunnen zien, hoe voor haar als Jodin het leven in Europa zou kunnen zijn https://www.youtube.com/watch?v=3N3FgjR_I1s. 24 uur per dag achter beveiligings-afrasteringen en politie-agenten een leven in ladouce France doorbrengen kan geen lolletje zijn. Tenslotte vluchten de Joden massaal weg uit de Franse republiek en keren terug naar Israël.
Ik denk, dat mevrouw Goldenbogen zou moeten weten, dat men enerzijds tegen grootscheepse immigratie van messentrekkers kan zijn en desondanks de Joodse gemeenschap geen kwaad toewenst. Dat kritiek op immigratie en het zich uitspreken voor de nationale staat niet op één lijn liggen met holocaust. Misschien is ook zij ten prooi aan het grote misverstand, waaraan tevens ene Meneer Mounk https://younggerman.com/index.php/2018/02/26/yascha-mounk-oder-wie-man-sich-ein-eigentor-schiesst/ ten prooi is. Namelijk, dat een oneindig veelsoortige samenleving, waarin de Joden slechts één van vele minderheden zijn, de haat van een zogenaamd racistische meerderheidsgroepering, in dit geval die van de Duitsers, beter kan verdelen en opvangen. Dat het beter zou zijn, als menDuitsland verandert in een lelijke kopie van de amerikaanse Oostkust. De vergissing is hierin gelegen, dat in het geval van Europa in tegenstelling tot de VS de Islam een niet-onbeduidende rol speelt, die vergelijkbaar fataal zou kunnen uitpakken als het Nationaal-Socialisme. En de arrogantie van mevrouw Goldenbogen manifesteert zich hierdoor, dat zij zo vele duizenden mensen over één kam scheert en tegelijk advocaat is voor een Duitsland, dat nooit in het belang van de Duitsers zelf kan zijn.
Wanneer zijzelf namelijk behoort tot de zwijgende middenmoot, die misschien zeer alert is op Jodenhaat, als hij van rechts komt, maar bij migrantengeweld, moorden op meisjes enantisemitisme van de kant van islamitische immigranten plotseling stilvalt,dan is aan haar iedere ademtocht so wie so verspild.
Wie is nu eigenlijk deze “democratische middenmoot?” Zijn allen, die niet tot de middenmoot behoren anti-democraten, of vallen enkele erbuiten omdat ze democratisch zijn? Dit Inferno aan trefwoorden brengt me eenvoudigweg in verwarring. Tot de middenmoot te behoren is een goede zelf-rangschikking, als men van zichzelf wil zeggen,dat men helemaal nergens voor staat en ambivalent tussen vastgestelde posities kan wisselen.

Door: Young German.
Vertaling: Theresa Geissler.