Succes verzekerd!

Door: Theresa Geissler.

Ik zeg U, lezer: Verdómd als het niet zo is: Toen ik vanmorgen op NU.nl de paniekerige berichten zag circuleren over Lili en Howick, die de avond voor ze uitgezet zouden worden, opeens spoorloos verdwenen waren, de politie, die het ergste vreesde enzovoort enzovoort, was het eerste wat ik dacht: Het zal wel loslopen; ik heb zo’n vermoeden, waar dit op uitdraait: Over hooguit 36 uur zijn die twee weer ongeschonden boven water, is de Rechterlijke macht als een blad aan de boom omgedraaid en is er opeens geen sprake meer van uitzetten, wedden? En nu zijn we alles bij elkaar nog niet eens 24 uur verder…et voilá! Exact zo uitgekomen.

Niet, dat het in dit éne geval alles bij elkaar nu zo’n ramp is, maar ik vind het zo frappant.

Even een andere ‘case’ op dit gebied: Herinnert U zich Laura Dekker? Ja, precies, die irritante garnaal van een aantal jaren geleden, die overduidelijk haar hele jonge leven door d’r net zo stront-eigenwijze vader al gestijfd was in het altijd-en-overal-je-eigen-kop-volgen en die zich op haar dertiende had ingebeeld, dat verordeningen als leerplicht en dergelijke voor ánderen golden, maar niet voor háár, het schitterende zeiltalent: Volgens háár gedachtegang had ze op grond van dat talent doodgewoon het rècht om er genoeglijk een jaartje tussenuit te breken teneinde als ’s werelds jongste zeezeilster in het Guinnes Book of Records te worden vereeuwigd. Enfin, Pa, het excentrieke dwarshoofd, stond er achter, maar Jeugdzorg nu eenmaal niet. Tot in de Rechtbank werd het uitgevochten, de rechter zei ook nee, hard tegen hard, uithuisplaatsing dreigde…. En toen sloeg Pa opeens alarm omdat dochterlief de kuierlatten genomen had: Ze was alles zát, zoals ze in haar “afscheidsbrief” aan hem had geschreven. Luttele dagen later werd ze getraceerd op de Nederlandse Antillen, waar het dametje helemaal op eigen initiatief naartoe gevlogen was, nadat ze daartoe haar spaarpot èn die van Pa geplunderd had – geloof ik –  teruggebracht naar Nederland en….. prompt werden alle besluiten teruggedraaid en mocht Madam een jaartje met ‘r bootje over de oceanen gaan dobberen! Over leerplicht en verantwoordelijkheid werd opeens niet meer gerept …

Gelooft Ú, dat dat het hele verhaal is, lezer?We zijn toch waarachtig geen onwetende kinderen meer, zou ik zo zeggen!
Schiphol laat geen onbegeleide 14-jarige, die op eigen kracht een vliegticket komt boeken, zomaar vertrekken, tenzij de verantwoordelijke opvoeder er op het moment van de boeking zelf bij is en de vereiste handtekening zet, of op welke andere manier dan ook nawijsbaar zijn fiat geeft. Als U het mij vraagt, hadden vader en dochter deze hele “vlucht” samen bekokstoofd c. q. in scène gezet als laatste middel om die verdraaide autoriteiten op de knieën te krijgen, voor ze hèn op de knieën kregen: Heiligschennis als een Dekker eens niet z’n kop zou mogen volgen van de Overheid! En ze voelden waarschijnlijk aan hun wáter dat men zou bezwijken, wanneer het er éven op léék, dat Laura’tje van pure vertwijfeling van de aardbodem was verdwenen. Succes verzekerd!

Nu wil ik niet zonder meer beweren, dat er in het geval van Lili en Howick exact hetzelfde achter zit – dat valt, zoals het nu ligt, ook niet te bewijzen. Onmogelijk is het alleen niet, wat dan waarschijnlijk zou betekenen, dat de regie voor de vermeende verdwijning in handen zou liggen van deze of gene volwassene(n), mogelijk de adviseurs van de moeder, die de kids in dat geval zorgvuldig heeft geïnstrueerd. Welnu, dan zou op dit ogenblik de opzet alweer zijn geslaagd en maakt men zich, wie weet, op voor de volgende stap: aansturing op het terughalen van de moeder in het kader van de gezinshereniging. Negen jaar lang heeft de Nederlandse overheid volgehouden: Nee, nee, uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd; jullie vallen niet in de termen en ziehier, hoe het uiteindelijk afloopt.
Dan kan Rutte nog zo stoer uit de hoek komen, dat men nu eenmaal in dergelijke gevallen als land “hard” moet zijn, het móet langzamerhand toch wel bij Jan en alleman opvallen, wèlke werkwijze er in dit kikkerlandje keer op keer succes heeft. Met welke motieven wie dan ook het probeert. WIE DAN OOK, begrijpt U?

Het gaat, zoals reeds gezegd, nog niet eens zozeer om dít geval, maar als je nu bedenkt, dat levensgevaarlijke salafisten deze methode eveneens kunnen afkijken… -EN er hun hand niet voor omdraaien, want in het Midden-Oosten sturen ze hun bloedeigen kinderen wel met bomgordels op pad; daarbij vergeleken is dit trucje peanuts!

Dus stel: Staatsgevaarlijke lieden, die -met hun gezin- uitgezet dreigen te worden en vervolgens dit kunstje gaan hanteren… Gaat de hele goegemeente dán níet door de knieën?

Ik help het U hopen, maar ik durf er geen zinnig woord meer over te zeggen!
Door: Theresa Geissler.