HET WERKELIJKE DOEL VAN DE EU: EURAFRIKA.

Door: Michael Mannheimer.

300 miljoen Afrikanen moeten mogen emigreren naar Europa

DE GEPLANDE TOTALE AFRIKANISERING VAN EUROPA
ALLES IS ALLANG BEKEND. MAAR MEN KAN NIET VAAK GENOEG WAARSCHUWEN VOOR DE GEPLANDE VERNIETIGING VAN EUROPA.

Het is een programma, dat in de meest kleurrijke toonaarden spreekt van “gelijkheid”, “gerechtigheid”en “humaniteit” Dat echter, tegen het licht gehouden, niets anders is dan de omzetting van de plannen Coudenhove-Kalergi en Hooton*, die beide de vernietiging van Europa, speciaal die van Duitsland, verraden. Het en door een massa-immigratie, het andere door een totale de-industrialisering.

*Als Hooton-plan werden in de jaren ’40 openbaar gemaakte ideeën van de Amerikaanse antropoloog Earnest Hooton betiteld, die de ras-gerelateerde eigenschappen van de Duitsers in het middelpunt stellen en in plaats van de pycho-sociale heropvoeding een biologische “omvorming” en omvolking als noodzakelijke maatregel voor hun noodzakelijke en permanente onderwerping propageren. Het streeft naar volkerenmoord op het Duitse volk.
Ik heb over beide plannen al zo vaak bericht, dat ik mij op dit punt de herhaling van hun exacte inhoud wil besparen.

300 miljoen Afrikanen: Dat is te vergelijken met het aantal inwoners van de VS. En het toont aan, dat wij hier te maken hebben met een vernietigingsprogramma, dat uniek is in de geschiedenis der mensheid. En waarvan de meeste Europeanen nog steeds niets afweten.

Feit: Internationale machten,Voorop die van communisten, globalisten en de door de Islam gekaapte VN, maar ook de EU met zijn trekpaard Angela merkel, de Bilderbergers, de trans-atlantici en de geheime bondgenootschappen als de Vrijmetselaars wn swIlluminati, niet te vergeten het Vaticaan (Paus Franciscus wil Europa overspoelen met Moslims) werken systematisch aan de vernietiging van het verreweg meest briljante en cultureel-wetenschappelijk leidende continent van de gehele wereldgeschiedenis.
– Begunstigden zijn de VS, die haar grootste economische en wetenschappelijke concurrent kwijt is.

– Begunstigde is de Islam, die eindelijk de gouden appel (een oeroude islamitische metafoor voor de verovering van Rome) in handen krijgt.
– En begunstigde is een klein volk, wiens naam niet mag worden vermeld, dat zich sinds langere tijd inzet voor een vermenging van Europa door rassen met een lager IQ, dat sinds lang de uitwissing van het blanke ras bedrijft, maar zelf iedere vermenging met andere rassen strikt afwijst. (Hierover berichtte ik in meerdere artikelen   https://michael-mannheimer.net/category/juden-aus-dem-orthodoxen-lager-warum-sie-die-islamisierung-begruessen/)

Men kan niet vaak genoeg wijzen op het gevaar van de totale Afrikanisering van Europa.
Ik heb dit vaak genoeg gedaan. Ook op andere blogs. Wie het niet doen, zijn de systeemmedia.
Voor hen bestaat er noch een Afrikanisering, noch een systematisch programma ter uitwissing van het blanke ras. Ze hebben goede redenen om dit alles te verzwijgen: Want ze bevinden zich aan de propagandistische top van de duistere machten, die beide voorwaarts stuwen. En worden vorstelijk uitbetaald voor hun stilzwijgen met betrekking tot de volkerenmoord.

Meer dan 600.000 Euro (Als het niet wezenlijk meer is) ontvangt de leidende verrader van Duitsland – de ZDF-chef-ideoloog Claus Kleber. Deze heeft slechts één taak: De politiek van Merkel te verheerlijken als “humaan” en “zonder alternatief” – en elke tegenstand van de Duitsers tegen de aan het voltrkken volkerenmoord voor te stellen als een opstand van zogenaamde neo-Nazi’s.
Kleber zal, net als Merkel, zijn rechtmatige straf ontvangen. Naast Deniz Yücel, Jakob Augstein, Josef Joffe, de algehele top van de Groenen en de SPD, de top van de verraderlijke CDU en alle meelopers, die destijds, aan het begin van het Derde Rijk, dachten, de heersende macht te moeten aanhangen om hun zegeningen veilig te stellen.

HET TIJ BEGINT TE KEREN
De waarschuwingen van de Duitse en Europese alternatieve media hebben tot nu toe hun uitwerking niet gemist.
Steeds meer mensen halen hun informatie van Internet, in plaats van in de staatsmedia (dat zijn, op een handvol na, álle Media in Duitsland en Europa) een leugenachtige hersenspoeling te ondergaan.
Steeds meer Europese politici keren zich af van het programma van islamisering en massa-immigratie.
De Visegrad-staten hebben zich reeds compleet afgeschermd van Brussel. Oostenrijk heeft zijn grenzen gesloten. Italië heeft onder Minister van Binnenlandse Zaken Salvini eveneens zijn grenzen gesloten tegen de door de EU en VN betaalde Smokkelaars-schepen.

Maar er duiken steeds weer nieuwe vluchtgaten op: Spanje is er één, (CEUTA). En waar geen vluchtgaten meer zijn, brengen criminele regeringen zoals de Duitse regering honderdduizenden indringers per jet naar Duitsland. ’s Nachts,heimelijk als misdadigers, treden ze hierbij op. Niemand mag merken, dat hele vloten van vliegtuigen, in opdracht van- en betaald door de Duitse regering, in Duitsland landen en hun vracht: duizenden Afrikanen per nacht – op de vluchthavens van Duitsland uitladen en hen snel en heimelijk met bussen naar de opvangverblijven brengen.

De naaste toekomst zal aantonen, wie er zal overwinnen. De vernietigers van Europa, of de behoeders van het cultureel- wetenschappelijk- artistiek- en technologisch unieke continent, een van de ouste cultuur-continenten uit de wereldgeschiedenis, waaraan de mensheid meer dan 90 procent van akke technische, wetenschappelijke, filosofische en artistieke verworvenheden te danken heeft.

De strijd is niet ten einde. Hij is pas begonnen. Strijd ook mee aan de zijde den de steeds talrijker wordende Europeanen, die hebben begrepen, welke historische zware misdaad er momenteel aan hen wordt begaan.

Door: Michael Mannheimer.
Vertaling: Theresa Geissler.