Na doodslag-delict in Chemnitz:Verdachte Irakees komt vrij.

Door: Michael Mannheimer.


Afbeelding: Na moord op de Chemnitzer Daniel Hillig: Verdachte Irakees komt vrij.
Leugens en bedrog
Geen Duits systeem van de na-oorlogse geschiedenis werd zó gekenmerkt door leugens door de staat en de met deze collaborerende media als het tijdperk van Merkel.

Rassenjustitie: Een bio-Duitser zou omgekeerd nooit worden vrijgelaten
Volgens een dpa-bericht van vandaag, o.a. op mz-web.de,wordt een van de twee Irakezen, die worden beschuldigd van het vermoorden van de Chemnitzer Daniel Hillig, vrijgelaten:
Na doodslag-delict in Chemnitz: Verdachte Irakees komt vrij.

18.09. 2018
Chemnitz. Ruim drie weken na de dodelijke mes-aanval op een 35-jarige Duitser in Chemnitz komt één van de twee gearresteerde verdachten vrij. Na een onderzoeksperiode heeft de rechtbank van Chemnitz Dinsdaghet arrestatiebevel tegen de 22-jarige Irakees opgeheven, zei diens advocaat Ulrich Dost-Roxin. In een persbericht beweert Dost-Roxin, dat zijn cliënt op vrije voeten gekomen is, omdat er “niet de geringste aanwijzing van medeplichtigheid” van zijn cliënt zou zijn. Een bevestiging van de rechtbank of van Justitie lag er vooralsnog niet. Als eersten hadden NDR en “Süddeutsche Zeitung er over bericht. (dpa, apf) Bron:
https://www.mz-web.de/politik/nach-toetungsdelikt-in-chemnitz-verdaechtiger-iraker-kommt-frei-31312354

De Duitse justitie is weer eens een rassen-justitie. Alleen dit keer met tegengesteld voorteken. Wie behoort tot het Duitse ras, is bij voorbaat verdacht en schuldig.
Een Zwaarwegende bewering. Maar deze bewering valt snel te verifiëren. Want reeds een korte navorsing op Google toont aan, dat bio-Duitsers, die worden vervolgd vanwege een doodslag-delict tegen een immigrant, niet meer zo snel op vrije voeten komen.
Dat de Duitse justitie een beerput is: Dat weten zelfs hoge vertegenwoordigers van deze afdeling.
Bij Justitie pikt geen enkele kraai de andere de ogen uit. Meerdere rechters hebben zich met betrekking daartoe uitgelaten:
“De mythe van de hoge moraal van de rechters is een sprookje. Daar blijf ik tot op heden bij”
Wolfgang Nescovic – Rechter bij de Hoge Raad (LN van 19/20. 12. 1999).
Bron: https://newstopaktuell.wordpress.com/2015/11/09/ueberaus-interessante-juristenzitate/

“Ik heb met talloze rechters, m/v en officieren van Justitie m/v te maken gehad, die je zowat crimineel kunt noemen. Ik … heb… even ongelofelijke als talloze, door het systeem georganiseerde rechtsbrekingen en rechtsverkrachtingen meegemaakt, waartegen niet op te treden viel/valt omdat die conform het systeem zijn. Wanneer ik aan mijn beroep terugdenk (ik ben met pensioen), dan overvalt mij een diepe afkeer van ‘de mijnen’.”
Frank Fasel, voormalig Rechter aan het Gerechtshof van Stuttgart, Süddeutsche Zeitung, 2 april 2008.
“Er zijn in de Duitse rechtsgang te veel door macht bezeten, betweterige en helaas ook onbekwame rechters …”
Dr. Egon Schneider, voormalig Rechter bij de Hoge Raad, in ‘Zeitschrift für Anwaltliche Praxis’ 6/1999, blz.266).
“De rechtspraak is al reeds lange tijd nagenoeg failliet. Ze is duur, niet te berekenen, en tijdrovend. Het loterij-karakter van de rechtspraak, de autoritaire aanstellerij, de onbegrijpelijke taal en de arrogantie van veel rechters (m/v) in de omgang met rechtzoekende burgers, zorgen voor wantrouwen en afwijzing
ZAP Heft 14/1990, blz. 625. Rechter Nescovik BGH.
“In Duitsland kan men, in plaats van een proces te voeren, net zo goed dobbelen.”
Constitutioneel Rechter a. D. Qilli Geiger, Karlsruhe. In een bijdrage in de ‘Deutschen Richterzeitung’, 9/1982, blz. 325.

Chemnitz markeert definitief de ommekeer van het merkel-tijdperk

Geen gebeurtenis in Merkels 12-jarige ambtsperiode, die ooit de geschiedenisboeken zal ingaan als een ambtsperiode van een krankzinnige kanselier in een land van niet minder krankzinnig, links-politiek establishment (mocht Duitsland überhaupt nog een toekomst hebben), heeft het pathocratische karakter van het Merkel-regime meer blootgelegd dan de moord op door linkse media tor “Nazi” gebombardeerde Daniel Hillig. Deze laat een vrouw en een zevenjarige zoon achter.

Delen van de Chemnitzer bevolking hebben na deze moord een spontane demonstratie georganiseerd, waarin ze vreedzaam hun woede en ontzetting over wederom een slachtoffer van de criminele politiek der overspoeling van Duitsland door x-miljoen moslims te kennen gaven. De eenzijdige en uiterst leugenachtige voorstelling van deze demonstratie inde media als een “ophits-campagne tegen buitenlanders” bewees zich als zo ongeveer de grootste leugen van de neo-bolsjewistische pro-Merkel- pers – als men de leugen over de “NSU”-zaak niet meerekent.

Geen systeem in de na-oorlogse gechiedenis van Duitsland werd zó gekenmerkt door leugens door de staat en de met deze collaborerende media als het tijdperk van Merkel.
Maar ook bij geen andere gebeurtenis werd de leugenachtigheid van “DDR 2.0”, zoals Duitsland in sommige media reeds wordt genoemd, zó duidelijk en zichtbaar als bij het geval van de moord op Daniel Hillig – en de daaropvolgende nog grotere leugenachtigheid over de menselijk volkomen navoelbare reactie van vele Chemnitzers, die elkaar vonden bij de demonstratie ter ere van Hillig.

Nooit eerder was er sprake van een dergelijke uiteenzetting tussen de regering, die tegen alle weersprekende bewijzen in volhardde in haar onhoudbare bewering van een “ophitsing”in Chemnitz – en de Veiligheidsdienst, die de regering tegensprak in de persoon van zijn leider Maassen: De voor de BVD aanwezige bewijsstukken, aldus Maassen, zouden totaal geen inhoudelijke punten opleveren, dat er in Chemnitz een hetze heeft plaatsgevonden.

Een affront, dat het links-politieke onderdrukingssysteem niet op zich kon laten zitten.
Het blog “Der BRD-Schwindel” http://brd-schwindel.ru/kanzlerinnendaemmerung-verfassungsschutz-zaehlt-merkel-an/  ziet door dit conflict in ieder geval het (reeds vaak voorspelde) einde van Merkel gekomen:

BVD tegen kanseliersambt

Dat Hans-Georg Maassen, de chef van de Binnenlandse Geheime Dienst met de lachwekkende naam “Veiligheidsdienst”, zich openlijk opstelt tegen de kanselier, is een gebeurtenis, die nog niet eerder in de BRD voorgekomen is. als hij dan ook nog door Minister van Binnenlandse Zaken “Kanselier Seehofer” in bescherming wordt genomen, dan kan men daaruit alleen nog de gevolgtrekking maken, dat wij in een fase van trans-Atlantische machtsstrijd tegen Trump en Poetin zijn beland, waarin de Duitse marionetten-regering en haar schijn-oppositie het veiligheids-apparaat van het land niet meer onder controle hebben en aldus zijn loyaliteit verliezen.

Maar een regering, die haar greep op het veiligheids-apparaat – zij het dan ook gedeeltelijk- heeft verloren, is niet langer een daadkrachtige regering. Al helemaal niet, als het in alle hoeken en gaten van de staat rammelt.

Hun dagen zijn geteld.Mogelijk is zelfs al het een of andere arrestatie-bevel uitgeschreven.Dat de zenuwen niet alleen in de Grote Coalitie, maar ook in de FDP en bij de Groenen en de Marxistische gedeelten van Links blootliggen, is alleen maar consequent. Bron:  http://brd-schwindel.ru/kanzlerinnendaemmerung-verfassungsschutz-zaehlt-merkel-an/

Merkel is in ieder geval de wacht aangezegd. Delen van de CDU, de voorzitter van de FDP, Christian Lidner – vooral echter de SPD – die met haar dreigende ondergang voor ogen steeds meer haar totalitaire gezicht laat zien- eisten hoe dan ook het onmiddellijke ontslag van Maassen. Dit ontslag werd nu door Merkel aangekondigd (zoals ik berichtte https://michael-mannheimer.net/2018/09/17/eilmeldung-merkel-schmeisst-maassen-raus/).
We kunnen alleen maar afwachten, hoe Maassen reageert.

Want geen mens in Duitsland beschikt waarschijnlijk over zoveel insider-kennis met betrekking tot de smerige zaken van de Merkel-administratie als de chef van de Duitse Geheime Dienst genaamd BVD. Dat weten ook Merkel & Co. – en zij zouden wel eens kunnen sidderen van angst, dat Maassen zich zal ontpoppen als lek en door zijn onthullingen de hele Merkel-ballon zou kunnen laten knappen.

Vandaar, dat er van uitgegaan kan worden, dat Maassen reeds nu stevig is bedreigd, voor het geval hij niet zijn mond houdt. De dood, of een “ongeval”van Maassen is niet uitgesloten, maar (momenteel) zeer onwaarschijnlijk. Want de dood van Maassen zou het definitieve einde van Merkel zijn. Niemand zou van haar aannemen, dat deze dood niets te maken zou hebben met zijn kennis over haar criminele politiek.

Iedere werknemer bij de BVD kan weten: Wat nu met Maassen gebeurt, kan hem morgen gebeuren. Daarom is het zinvol, dat eed- en wetmatigheid-trouwe constitutionele beveiligers hun kennis over de misdaden van het merkel-tijdperk verzamelen en op een veilige plek bewaren – voor het geval dát.

Het is niet uitgesloten,dat dit allang gebeurt. En het is ook niet uitgesloten, dat heel spoedig explosieve informatie over “NSU” of “Amri” naar buiten komt – die het hele leugengespuis van de merkelse media- en partij-dictatuur als het spreekwoordelijke kaartenhuis in elkaar zal laten storten.

Door: Michael Mannheimer.
vertaling: Theresa Geissler.