Taqiyya, wat is dat?

Door: Rob Meyer.

Ontleend aan: “Mens en samenleving”    https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/86502-taqiyya-wat-is-dat.html

aqiyya is een steeds bekender wordend begrip in Nederland. Maar hoe zit dat nu met taqiyya? Is dat een vrijbrief om erop los te liegen ?

Enkele citaten:

Maar de belangrijkste stromingen in de Islam wijzen taqiyya zelfs af, omdat het tot hypocrisie kan leiden.’

Taqiyya, er is immers geen behoefte daaraan, niemand wordt bedreigd met geweld en de dood als hij zijn geloof niet de rug toekeert.’

‘…kennen we hier in het Westen vrijheid van Godsdienst, niemand hoeft te vrezen voor vervolging alleen omdat hij gelovig is. Bij gebrek aan Godsdienstvrijheid zou taqiyya weleens een uitkomst kunnen bieden.’

‘Ammar ibn Yassir die opgepakt en vervolgd is in Mekka vanwege zijn levensovertuiging, moest zijn geloof laten varen en hun afgoderij erkennen, hij weigerde dat, dus werd hij onderworpen aan buitensporig martelgeweld, met als doel hem te doden, waarna hij toegaf aan de wensen van zijn beul.’

Dat zou een situatie kunnen zijn waarbinnen, volgens de Koran, taqiyya is toegestaan.

‘In eerste instantie rust Gods toorn op degene die zijn geloof heeft verworpen nadat hij gelovig is geweest, behalve hij die wordt gedwongen, zoals het vers duidelijk maakt.’

Ook dan zou er een situatie zijn ontstaan waarbinnen taqiyya is toegestaan.

Er wordt niet vermeld dat talloze christenen voor ditzelfde dilemma hebben gestaan: het afzweren van hun geloof en zich bekeren tot moslim, op straffe des doods middels onthoofding.

Is dit verregaande hypocrisie?

 

Rob Meyer, september 2018