Eens Moslim, altijd Moslim, helaas …

Michael van der Galien, hoofdredacteur van De Dagelijkse Standaard, kon vanmorgen de façade weer eens niet overeind houden.

Daar bedoel ik dan mee: De man is ooit, door zijn partner, zelf in het islamitische vangnet verstrikt geraakt, heeft nadien dappere (?) pogingen ondernomen om er weer afstand van de nemen, maar kan van tijd tot tijd niet anders, dan laten merken, dat dit in de praktijk onmogelijk is.

Vanmorgen maakte hij dus de zoveelste uitglijder, en wat voor één: http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/09/walgelijk-39-steunt-fascistisch-pvv-plan-om-islam-te-weren-uit-publiek-domein/.

Let vooral eens op dat éne woord: “fascistisch”.
Ik citeer trouwens maar meteen de helft van zijn artikeltje: Het is maar kort:

“Het is met name opvallend dat het voorstel gesteund wordt door 41% van CDA-kiezers én 41% van VVD-kiezers. Dat PVV kiezers er wel iets in zien (93%), soit, dat hadden we allemaal zien aankomen. Ik bedoel maar: die mensen stemmen op een neo-fascistische partij. Dat zij weinig tegen fascistische maatregelen hebben is volstrekt logisch.
Maar 41% van de CDA’ers én 41% van de VVD’ers? Dat is écht zorgwekkend.

Ik troost mezelf maar met de gedachte dat veel mensen misschien niet wisten wat het voorstel van Wilders daadwerkelijk inhield. Voor veel mensen komt “de islam weren uit het publieke domein” ongetwijfeld neer op “een boerkaban.” Maar Wilders gaat veel verder; hij wil moskeeën verbieden, de koran moet een illegaal boek worden, etc.

Misschien dat dit niet goed uitgelegd is aan het panel. Als dat wél zo is moeten we ons écht zorgen maken over ons land. Dan schurkt 39% van de kiezers namelijk gewoon tegen het fascisme aan.”

En déze man pretendeert nog steeds, een blog te leiden, dat realistisch ingesteld is?
Met welk recht? Met een beetje meelullen, dat het raadgevende referendum niet zou mogen worden afgeschaft en dat we metterdaad de EU uit zouden moeten, ben je er helaas nog niet:

Realisme houdt tevens in, dat je er te allen tijde van doordrongen bent en blijft, dat

– Er natúúrlijk gematigde Moslims bestaan, genoeg zelfs, maar dat die zich niettemin baseren op dezelfde Koran als hun radicale, of zelfs hun terroristische “Broeders” het doen;
– dat die gematigde Moslims, hoezeer die op zichzelf misschien ook “Vrede” willen, op cruciale momenten ten opzichte van de radicalen geen weerwoord hebben;
– dat diezelfde gematigden daardoor geen garantie zijn, dat de Islam als geheel (en immers: Islam=Islam)op den duur binnen de perken van het westerse normen- en waardenstelsel blijft, dus dat de westerse bevolking van een westers land – hier: Nederland – daartoe zèlf de preventieve zorg dient te dragen: De Islam is een ideologie, die in het westen niet inpasbaar is; dan is het logisch, dat ervoor moet worden gewaakt, dat hij hier niet infiltreert.

Alleen: De gevestigde politiek heeft dat tot op heden nooit aangedurfd, doodsbang als de nu eenmaal waren, van “islamofobie”(begrip is trouwens een uitvinding van Chomeini) te worden beticht.
Dat 41 procent van het CDA en 41 procent van de VVD aangeeft, wèl voor het plan van de PVV te voelen, zegt daarom juist heel veel: Het zegt, dat het tot deze gevestigde partijen begint door te dringen, dat men langzamerhand niet anders meer kán, omdat het binnen afzienbare termijn anders de spuigaten uitloopt!
Ze zouden wel willen vasthouden aan hun eerdere standpunten, maar de realitéit verloochent zich niet!
Dat heeft totaal niets met “fascisme” te maken, van der Galiën; alleen maar met gezond verstand en overlevingszin!

Maar tja, van de gangbare kant, die uitgaat van ons westerse normen- en waardenstelsel, bekijkt hij het natuurlijk niet: Daartoe is hij inmiddels al niet meer in staat:
Eens Moslim, altijd Moslim – al was het onbewust maar, omdat een moslim ergens in zijn achterhoofd wel weet, welke sancties er zijn verbonden aan het ‘afvallen’ van de Islam….
Vandaar ook die kolossale uitglijder van vandaag.

Maar díe hebben de volgers van DDS dan ook massaal niet op zich laten zitten, getuige de reacties. En dat is ook terecht.
Laat meneer van der Galiën zich tóch maar eens serieus gaan afvragen of het niet tijd voor hem is om te gaan verkassen – naar een ander blog of naar een ander (islamitisch) land, dat laten we aan hemzelf over.

Door: Theresa Geissler.