Hoe Aydan Özoguz en de SPD Duitsland onomkeerbaar willen vernietigen.

Door: Ifis, gast auteur op het blog van Michael Mannheimer.

Afbeelding: MET DE SPD TERUG NAAR HET STEENTIJDPERK
Duitsistan. SPD PLANT IRREVERSIBELE OMBOUWING VAN DUITSLAND TOT EEN ISLAMITISCHE STAAT

Door ifis, gepubliceerd op 23 september door Conservo

Hoe Aydan Özoguz en de SPD Duitsland gedwongen willen ombouwen

In een impulsief geschrift openbaarde de omstreden Staatsminister Aydan Özoguz (SPD) geheel nietsontziend hoe haar plannen eruit zien voor de volledige ombouwing van Duitsland. De belangen van de oorspronkelijke Duitsers spelen daarin geen rol meer. Dezen hebben slechts één enkele taak: De verwezenlijking van de voornemens van de SPD te financieren. Zie hier de ongelofelijke plannen van de sociaal-democraten. Een gastbijdrage van Ifis.

De onbegrijpelijke plannen van de SPD- Staatsminister

Afbeelding: Mevrouw Özoguz: Duitsland gedwongen compleet tot immigratieland ombouwen

Staatsminister Özoguz werkt sinds enige tijd werkt sinds enige tijd haar doelstellingen respectievelijk haar masterplan geleidelijk uit. De volgende stap is het realiseren van een enorm grote beschikbare hoeveelheid aan posten en postjes, zowel het institutionele doordringen van ons land. Maar bij nader inzien is ook dat slechts een tussenstap.

Klassieke immigratielanden groeien organisch. De mensen komen in het kader van de wetten binnen en beginnen een vaak meerdere generaties durende entrée in de hen opnemende samenleving. In deze tijd, die dikwijls geen gemakkelijke tijd is, worden zij vooral één ding: Deel van de samenleving. “Proud to be American”, “I am an Aussi”. Deze landen, die voor ons als voorbeeld zouden kunnen dienen, als de Duitsers zich zouden willen beschouwen als immigratieland, waarvoor goede argumenten zouden zijn, deze landen wil men echter niet als voorbeeld.

Aydan Özoguz, gevolmachtigde van het ministerie voor Migratie, vluchtelingen en integratie, in de rang van Staatsminister bij de Bondskanselier, heeft andere voorstellingen. Zij stelt een van staatswege, van bovenaf verordende maatschappij-ontwikkeling ten doel. Niet meer organisch groeiende structuren, maar van staatswege verordende “integratie-doelstellingen” eist zij. Opdat het beter klinkt, noemt men dat “deelname”. Mij doet het eerder denken aan het verdelen van de buit na een rooftocht.
En precies zo zal het waarschijnlijk gaan. Een goed gestructureerd plan regelt dat van bovenaf – met alle macht van staatswege.

De “sociaal-democraten” willen op de constitutie los.
Om te beginnen zijn er Meerdere wijzigingen in de constitutie gepland, die moeten vastleggen, dat Duitsland een immigratieland is en die alle staatsgebieden verplichten tot verwezenlijking van dit staatsdoel”. Met andere woorden: zinvol of niet, gewenst of niet – het MOET gebeuren. Daaraan kan dan niemand zich meer onttrekken.

En deze verankering moet tot op het hoogste niveau geschieden: In de Grondwet, concreet in Art. 20 GG, dus op één lijn met deze constitutionele doeleinden:

– Duitsland is een democratische en sociale rechtsstaat
– Alle Staatsmacht gaat uit van het volk
– Wetgeving is verbonden aan de constitutie, rechtspraak aan de wet.
– Recht van verzet.

Duitsland moet onomkeerbaar worden omgebouwd

Regel 1-3 (niet 4 en niet het hier geplande Art. 20b) zijn absoluut centrale delen van de constitutie, met de zg. “eeuwigheids-clausule”. Dat men de constitutionele wijziging op dit niveau inbrengt, verraadt, waar het om gaat: Om de onherroepelijke en niet omkeerbare ombouwing van onze samenleving.

Constitutionele wijzigingen veronderstellen een twee-derde meerderheid in het Parlement alsook in de Senaat. Is dus dit art. 20 b maar eenmaal verankerd in de Grondwet, dan is er binnen afzienbare tijd geen constellatie denkbaar, hoe dat weer zou kunnen worden veranderd, aangezien immers het aantal directe en indirecte immigranten niet omlaag gaat, maar steeds verder zal stijgen. Daardoor zouden op grond van de zich wijzigende samenstelling van het staatsvolk respectievelijk de bevolking deze ingrepen in de constitutie irreversibel zin. Voor altijd!

Ook het Duits als officiële voertaal wordt spoedig al ter discussie gesteld

Openlijk gediscussieerd, als daar al sprake van is, zal er alleen worden over de actueel gewenste maatregelen. Financiële eisen van binnenlandse migranten-organisaties, quotes voor bestuurlijke krachten, het uitbouwen van de “bescherming tegen discriminatie”, omvangrijke maatregelen ter bewaking van het ombouwen, vergoelijkend aangeduid als “certificering” en “IKÖ standaards” maken deel uit van dit Horror-pakket.

Het vernietigen van het Duits als officiële voertaal is een verder bestanddeel. Men heeft ook al de eerste maatregelen op het oog, zoals de “invoering over het hele land van gemeentelijke tolken.”

En hoe staat het met de Duitsers? – Die zijn ook belangrijk, die moeten alles financieren.

Dat er een “bestendiging ….. van de vluchtelingenhulp wordt geëist, is dan reeds eerder een kanttekening. Een hoop posten voor de cliëntele. Niet langer bepaalt kwalificatie de carriëre, maar afkomst. De arme immigrant dient a priori en per sé te worden bevoorrecht ten opzichte van de oorspronkelijke Duitser, om de discriminatie om te draaien (inverse discriminatie).

Dat de Duitsers in het geschrift slechts voorkomen aan de zelfkant, namelijk bij de financiering en bij de verplichting om mee te doen, is hier alleen maar consequent.
Ook de toenemende discussie van de burgers over de toekomstige weg van Duitsland ziet men als een bedreiging, die men met behulp van de cementering van de gewenste ontwikkeling wil tegengaan. Dit alles mag niet op het niveau van het gemene volk worden bediscussieerd, maar door deze worden gefínancíerd.

Doelstelling op lange termijn: een ander Duitsland

Maar ook de klassieke immigranten, die zich in de samenleving hebben ingewerkt en zijn geïntegreerd, die “heel gewone ” Duitsers zijn geworden, voor wie Duitsland het enige vaderland geworden is, ook deze mensen komen in het impulsieve geschrift niet voor. In het beste geval indirect, als onopgemerkt tegen-ontwerp voor datgene, wat mevrouw Özoguz will: een ander Duitsland.

Bron:  https://conservo.wordpress.com/2018/09/23/wie-aydan-oezoguz-und-die-spd-deutschland-zwangsumbauen-wollen/
Klik hier voor het originele document: https://de.scribd.com/document/330725895/Impulspapier-MigrantInnenorganisationen-zur-Teilhabe-in-der-Einwanderungsgesellschaft-2016.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk op het zeer aanbevelenswaardige blog van David Berger Philosophia perennis. https://philosophia-perennis.com/2016/11/15/frau-oezoguz-deutschland/

Door: Ifis, gastauteur op het blog van Michael Mannheimer.
Vertaling: Theresa Geissler.