Curieus normen- en waarden-patroon: níet typerend voor “buitenlanders”, wèl – af en toe – voor “Moslims”.

Afbeeldingsresultaat voor eduard nandelall
Vanmorgen op De Dagelijkse Standaard onverwachts een treffend mooi, integer ingezonden artikel tegengekomen van de hand van online-marketeer Eduard Nandelall.

Ik ga het hier niet letterlijk voor U citeren, maar ik kan het alle belangstellenden aanraden, het eens te lezen:    http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/09/denk-spande-mij-voor-hun-karretje-ik-laat-me-niet-meer-framen-mijn-nederlandse-identiteit-pakt-niemand-mij-af/

De man heeft honderd procent gelijk. Geen speld tussen te krijgen. En het is, zonder hem verder persoonlijk te kennen of hem ook zelfs maar ooit gespróken te hebben, evident, dat men met mensen met zijn inslag beslist nooit moeilijkheden hoeft te krijgen.

Wat hierbij wèl een feit is: De Heer Nandelall geeft aan, dat zijn “roots” half Hindoestaans/ half Italiaans zijn. Dus NIET islamitisch.
En dan ga je je onwillekeurig tóch weer afvragen, of dan ergens de reactie “Oh, vandáár…” niet op z’n plaats is.

Kijk, wat ik daarmee bedoel:  Het artikel van de Heer Nandelall gaat voornamelijk over zijn ervaringen met de partij “DENK”. Van deze partij, die hem geruime tijd van marketing-opdrachten voorzag, heeft hij thans afstand genomen en met reden: Nandelall geeft er blijk van, geheel met het Nederlandse (misschien kun je ook zeggen: Het westerse) normen- en waarden-patroon te zijn versmolten, wat hem, ondanks zijn uiterlijke kenmerken, maakt tot datgene, waarvan de mensen van DENK doorlopend zitten te benadrukken, dat ze het ZIJN: Een NEDERLANDER.
Hijzelf hoeft dat niet te benadrukken, want hij ís het gewoon, qua mentaliteit.

Maar hij is dan ook geen Moslim …

Of de mensen van “DENK”, hun woordvoerders voorop, zich ervan bewust zijn, kan ik niet zeggen (ik vermoed ergens van wèl) maar ze vereenzelvigen het islamitisch-zijn zó sterk met het “Nieuwe Nederlander-zijn”, dat ze er stilzwijgend bij voorbaat van uitgaan, dat iedere Nieuwe Nederlander met exotische ‘roots’ deze twee elementen automatisch in zich herbergt en vanzelfsprekend hún kant kiest.  Ook als het gaat om het hanteren van minder nette trucjes, die volgens hún “Denk”patroon geoorloofd zijn in het kader van de “Strijd”. –  Op hun manier zijn  z i j  het in feite dus, die zich sterk laten leiden door ‘raciale’ kenmerken, maar dit dan maar even terzijde.

Een ander bericht op DDS verhaalde trouwens, hoe Azarkan inmiddels, op een nieuw-geproduceerde video, tevens uithaalde naar een Marokkaans PvdA – en een Turks VVD – Kamerlid, die volgens hèm op grond van hun afkomst de morele plícht hadden, om zich achter DENK te scharen, en/of tenminste iedere motie van DENK te steunen: Hij schijnt niet te kunnen bevatten, dat ze überhaupt een andere keuze zouden kunnen maken.

Maar het verschil tussen genoemde Kamerleden en de mensen van DENK is vermoedelijk, dat de eersten zich ècht ‘Nieuwe Nederlanders’ voelen en daarom voor gevestigde Nederlandse partijen blijven uitkomen – zeker weten doe ik dat natuurlijk niet, maar het moge duidelijk zijn, dat zij in geen geval de behoefte voelen om over te stappen naar DENK.

Dezulken zijn, evenals de Heer Nandelall, met recht de Nieuwe Nederlanders. Zij van DENK noemen zich, zoals gezegd, nadrukkelijk zo in een theatrale poging, te maskeren, dat ze het qua mentaliteit níet zijn.
Ze zijn evenmin specifiek Marokkaans of Turks, Want bij DENK  zijn beide oorspronkelijke ‘roots’ te vinden. Ze zijn wèl allemaal overtuigd Moslim. Ze zetten zich wèl allemaal min of meer af tegen de Nederlandse samenleving. EN ze hebben allemaal min of meer begrip voor omgangsvormen, die Nederlanders vaak niet goed kunnen rijmen.

Ergo kan de conclusie worden getrokken: Het is misschien niet helemáál onmogelijk om als Moslim goed te integreren in het Nederlandse/westerse normen- en waarden-patroon  (want wat is er ‘onmogelijk’)… maar het maakt het wel een heel stuk moeilijker:
Niet de buitenlandse afkomst is het probleem, maar de Islam.

Door: Theresa Geissler.