Stephen Beck, een evangelische theoloog: “Er is geen sprake van een vluchtelingencrisis”.

Door: Young German.

Enkelen weten al, dat de Duitse Evangelische Kerk met haar dagelijkse misstappen tot mijn favoriete onderwerpen behoort. Onder de Duitse zon is er bijna geen organisatie te vinden, waarvoor ik méér minachting voel, omdat ze figuren als Bedford -“Men kan beter sterven dan wantrouwig zijn” https://www.cicero.de/kultur/heinrich-bedford-strohm-sophia-l-trauerrede – Strohm en Margot Kässmann aan de top heeft staan. De laatste vindt men meteen, wanneer men op Google “EKD, de dronkelappen” intikt. Of het alleen het dronken achter het stuur kruipen is, of dat mevrouw Kässmann zichzelf, net als alle andere EKD-prominenten, vol giet met naïviteit en wereldvreemdheid, stel ik hier maar eens als retorische vraag aan de orde. Een geradicaliseerde, lichtelijk links-extreme geestelijke te zijn van deze verrottende kerk, die zichzelf volgens demografische prognoses waarschijnlijk halverwege de eeuw quasi zal hebben afgeschaft, is één ding https://younggerman.com/index.php/2018/08/04/die-evangelische-kirche-in-deutschland-ist-untot/. Maar het wordt een totaal andere zaak, als men, naast een gecelebreerd cosmopolitisme, op grond van religieuze verblinding historische en actuele feiten begint te verloochenen. Zo’n kunststukje vermocht Stephen Beck, professor in de theologie aan de Vrije Theologische Hogeschool, te volbrengen als representant voor een grote groep mensen in Duitsland.

“In de toestroom van asielzoekers vanuit het nabije Oosten en Afrika ziet de evangelische theologische Professor Beck van de Vrije Theologische Hogeschool (FTH) in Giessen geen “vluchtelingen-crisis”, maar het begin van een geestelijke opleving. ‘God stuurt vanuit alle delen op Aarde mensen naar Duitsland om het christendom alhier opnieuw te laten herleven”‘ – IDEA, 11 Juni 2018 https://www.idea.de/gesellschaft/detail/integrationskongress-es-gibt-keine-fluechtlingskrise-105597.html

Een andere Stephen, namelijk Stephen Smith, Journalist en Afrika-onderzoeker, spreekt deze evangelische Stephen, zonder hem te kennen, tegen. Voor Smith is er eigenlijk niets overduidelijker dan de demografische verandering van Afrika en Europa. Het laatste wordt steeds ouder, terwijl het zwarte continent steeds jonger en qua bevolking dichter wordt. een tendens om te vertrekken is herkenbaar, de versterking van die tendens is waar te nemen.

Volgens prognoses zal Europa in 2050 bestaan uit 450 miljoen ouder wordende bewoners, terwijl Afrika zal worden bewoond door 2,5 miljard voor het merendeel jonge mensen. Volgens Smith zal hetzelfde gebeuren als vroeger in Europa: Tussen 1850 en de Eerste Wereldoorlog vertrokken 60 miljoen mensen – een vijfde van de bevolking – vooral richting de VS. Volgens een Gallup-enquête willen 42 procent van de Afrikanen in de leeftijd tussen de 15 en de 25 jaar vertrekken. De migratie verloopt normaal gesproken in eerste instantie richting de hoofdstad en vervolgens richting buitenland. Een terugkeer vindt in beide gevallen slechts zelden plaats, ook al zijn de voorwaarden nog zo hard. “De Europeanen, die denken, dat ze Afrika een dienst bewijzen als ze de grenzen openen, vergissen zich”- NZZ,21.03.2018 https://www.nzz.ch/wirtschaft/exodus-aus-afrika-ld.1367902

Eigenlijk moest Stephen Beck weten, dat tamelijk precies in het midden van Afrika de religies Islam en christendom elkaar kruisen, op elkaar stuiten dat de landen op deze hoogte worden getroffen door voortdurende religieuze onlusten. Een vreedzaam samenleven schijnt met het oog op Boko Haram in Nigeria en Islamisten in Mali, en bijna ieder ander land aldaar, een ver verwijderde droom te zijn.
Een opleving van het christendom dient zich niet aan; uitsluitend de verdringing van deze meer passieve religie, die niets tegenover een offensieve verspreiding, aangedreven door de islamisten als speerpunten van hun religie, kan zetten. Zelfs als wij ervan uitgaan, dat het door de wijziging van de demografie in Europa niet tot verder geweld komt, moet men desondanks toegeven, dat het niet tot een massale bekering van Moslims ( de meeste vluchtelingen zijn moslims) tot het christendom zal komen. Bij de huidige sterftecijfers, uittredingscijfers en ontbrekende bekeringen is het niet verkeerd om aan te nemen, dat de heer Stephen Beck alleen maar bullshit praat, en religieus verblind is als hij denkt, dat er met vriendelijkheid en openhartigheid tot in het oneindige een Hemel op Aarde zou ontstaan – dus in navolging van Jezus Christus, die deze last op zich nam ten bate van de mensheid. Zo staat het tenminste geschreven.

Misschien dat ik daarom zo vaak redetwist met mensen, die Bijbelspreuken letterlijk willen interpreteren en zeggen dat men het brood alleen maar oneindig vaak moet delen opdat allen kunnen eten. Of dat men eenvoudig de tafel langer zou moeten maken. Zulke mensen hebben waarschijnlijk nog nooit een brood in handen gehad of een tafel gebouwd resp. hout gesprokkeld.
Met één prognose heeft Beck echter waarschijnlijk niet helemaal ongelijk. Er zal in Europa een religieuze opleving komen – waarschijnlijk een islamitische.

Door: Young German.
Vertaling: Theresa Geissler.