Wie zijn hoop op de CDU vestigt, wordt alleen maar teleurgesteld.


Door: Young German.

Wolfgang Schäuble, onlangs nog gefotografeerd naast Paul Ziemiak, de lijkbleke voorzitter van de Jonge Unie, zei het Duitse kiesvolk recht in het gezicht, wat de AfD en haar achterban al lang vermoedden. Niemand heeft het voornemen om de ontwikkeling van 2015 tot op heden terug te draaien, dus illegale migranten en afgewezen asielzoekers uit te zetten.   https://www.berliner-zeitung.de/politik/fluechtlingspolitik-schaeuble-will-keine-hoffnung-auf-viele-abschiebungen-wecken-31334512
“Wij zouden ons moeten realiseren, hoe moeilijk het is, individuele gevallen uit te zetten. Daarom moeten wij ook niet al te sterk de hoop aanwakkeren, dat wij het grootste deel van deze mensen terug kunnen sturen”- Wolfgang Schäuble, Welt am Sonntag. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181625394/Wolfgang-Schaeuble-Nicht-Hoffnung-schueren-die-Grosszahl-dieser-Menschen-zurueckfuehren-zu-koennen.html

Sommigen kunnen denken, dat dit een minderheidspositie en de individuele mening van één enkele CDU’er is. Dat is echter niet het geval en meneer Schäuble, daar zou men zich niet in moeten vergissen vanwege het wegstemmen van Kauder, heeft nog steeds met een dergelijke uitspraak de meerderheid van de CDU achter zich. Armin Laschet, Kramp-Karrenbrauer   https://younggerman.com/index.php/2018/06/02/annegret-kramp-karrenbauer-echt-klar-und-mutig/  en verschillende anderen houden de vlag van de Bondsanselier hoog, blijven trouw aan hun on-uitgesproken eed.

Met de CDU zal er geen terugkeer naar de Rechtsstaat zijn, geen ommekeer van de migratie-bewegingen en slechts halfslachtige antwoorden op de zich aandienende integratie-problemen, die intussen alleen nog worden ontkend door de ideologische voorvechters van een multiculturele utopie.

Schäuble gaf indirect toe, dat er met de Unie geen conservatieve koerswijziging zal zijn. De mensen bij menig publiciteits-platform, die weliswaar kritisch schrijven, maar heimelijk een terugkeer wensen naar de CDU van de laten jaren ’90, is hiermee een ‘nee’ verkocht. De waarden-unie is een doodgeboren kind, de CSU tandeloos en onschuldig en die zal bij de verkiezingen in Beieren de rekening voor haar huichelarij gepresenteerd krijgen.

De toekomst van de christen-democraten zal daar liggen, waar ooit de SPD stond, terwijl men tegelijkertijd de brug slaat naar het kamp van de Groenen en aldaar nieuwe kiezers verschalkt. Waar de SPD het voorbeeld volgt van de sociaal-democraten in andere Europese landen en zichzelf in de onbduidendheid manoeuvreert, zal de CDU samen met fundamentele linksen (SED) en Groenen het nieuwe midden willen bezetten. Politiek rechts-conservatief in Duitsland zwalkt van grenzeloze vertwijfeling naar oneindige hoop, zodra er zich aan de horizon ook maar de geringste beweging aftekent. Maar zelfs met een af-serveren van Angela Merkel zou er slechts een etappe-overwinning worden bereikt, enkel het inruilen van de ene politieke aanhanger door de andere verandert bijgevolg maar weinig en is slechts symbolisch. Het systeem van de onvoorwaardelijke kadaver-discipline, dat onder Merkel werd opgebouwd, staat nog steeds overeind.

De CDU is door het wegstemmen van Kauder – alléén niet automatisch bereid om de migratie aanmerkelijk in te perken en de linkse meerderheden in de Bondsrepubliek en de deelstaten zijn nog niet volledig gebroken. De Tijdgeest is nu in beweging, maar ligt in Duitsland nog steeds bij de links-groenen en de hemelfietsers, bij de globalisten en bij hen, die een uitwissing van Duitsland wensen als zoenoffer om de wereld te redden en als vereffening van een Duitse oorlogsschuld.

Met de CDU komt de uitwissing van de Duitse natie en het Duitse volk als samenhangende eenheid ook heus wel, hoewel enkele verblinden deze partij als conservatieve vertegenwoordiging nog steeds niet hebben opgegeven. Daarnaast zijn zelfs de aangedragen oplossingen niets anders dan gebakken lucht, ja, goedkope symbool-politiek, om kiezers te vangen. De Europese oplossing, zoals ze door Merkel en haar regering wordt nagestreefd,zou alleen de herverdeling van de migranten-instroom over andere EU-landen betekenen, het verschuiven van het probleem en het verscherpen van het beschavings-conflict in onze buurlanden.

Wie nu nog bij de CDU zweert en zichzelf voor een patriot en -conservatief houdt, voor wie zijn staat en zijn vaderland iets betekenen, zou echt lang en grondig in de spiegel moeten kijken en niet met een leugen leven.

Door: Young German.
Vertaling: Theresa Geissler.