Ook hier vaart Wilders uiteindelijk zijn eigen koers (en dát is nu eens prima!)

Afbeeldingsresultaat voor PVV    Rusland

Wilders en Marine le Pen: Zeker wat betreft het Rusland-standpunt loopt de koers niet gelijk op.

 

Bericht op DDS: “Geert Wilders is trots op de MIVD: ‘Russische operatie is onacceptabel http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/10/geert-wilders-is-trots-op-de-mivd-russische-operatie-is-onacceptabel/ ‘.

En daaronder direct de openingszin van het artikeltje: “Men doet vaak, of Geert Wilders een goede vriend is van Poetin en alles goedpraat, wat de Russische president doet….”

Nou ja, lezer, wie hier bedoeld wordt met ‘men’ is weliswaar een beetje vaag; hoogstwaarschijnlijk de MSM, in een van hun gebruikelijke pogingen, de feiten te verdraaien, maar wie Wilders de laatste jaren op dít punt aandachtig genoeg heeft gevolgd, kan weten, dat dit quatsch is!

Toegegeven, recentelijk begon het er op te lijken, dat hij overstag was gegaan, zeker door dat bezoek aan Rusland, de afgelopen winter en de wijze, waarop hij dat tegenover de media toelichtte:  https://nos.nl/artikel/2204058-wilders-naar-moskou-rusland-is-bondgenoot.html. Maar goedbeschouwd was dát dan ook juist een moment, waarop er sprake leek van een radicale omslag in het denkpatroon van Wilders, want eerder had hij er nooit zo tegenover gestaan:

Men herinnert zich misschien het verhelderende interview van Maart 2015, waarin hij er bepaald geen doekjes om wond: Hij noemde zich daarin zonder meer “trans-Atlantisch ingesteld” en “zonder parallellen met Rusland/Poetin https://ejbron.wordpress.com/2015/03/31/interview-rechtspopulist-geert-wilders-over-strache-poetin-en-de-koran/ “. Het verklaarde in één klap de bekoeling in de politieke betrekkingen van Wilders en de PVV met het FN en Marine le Pen: Die laatste was – en is – nu eenmaal uitgesproken ‘Russofiel’ en met haar trouwens verreweg de meeste realistische partijen in Europa. Wilders liet bij die gelegenheid ondubbelzinnig merken, zijn eigen kompas te volgen en, dat zal ik U meteen maar ronduit bekennen: Tot volledige tevredenheid van ondergetekende.

Want, al weet ik maar al te goed, dat veel PVV-stemmers daar heel anders in staan, ik ben niet Rusland-minded; nooit geweest ook.

Daar zal ik hier en nu niet breed over gaan uitweiden; een andere keer misschien nog eens. Ik kan U in afwachting wel vertellen, lezer, dat ik er enige tijd geleden nog eens dit artikel over gepubliceerd heb:   https://ejbron.wordpress.com/2018/01/31/longread-een-stap-te-ver-over-het-ten-onrechte-beschouwen-van-rusland-als-bruikbaar-alternatief-voor-eu-en-vs/
En al lang vóór ik dat schreef, reeds ten tijde van de ontboezeming van Wilders in Maart 2015, dacht ik er al precies zó over.

Ik zal hier eerlijk zijn, lezer: Ik beschouw Wilders al geruime tijd niet geheel en al on-kritisch. Er zijn een aantal punten in zijn beleid – overigens NIET in zijn standpunten betreffende de Islam – die ik betreur. Ook daar wil ik het hier en nu niet nader over hebben; vanwege zijn kijk op de Islam blijf je de man uiteindelijk trouw. Wèl moet mij van het hart, dat het juist om die reden een hard gelag was, toen hij begin dit jaar opeens zo’n ommezwaai gemaakt scheen te hebben met betrekking tot zijn Rusland-standpunt: Dat was zogezegd voor mijn gevoel de zoveelste deuk die mijn ‘voeling’ met hem en met zijn partij opliep.
Je vraagt je ook af, waardoor de ‘ommezwaai’ werd veroorzaakt: Was hij tóch min of meer onder druk gezet door een groepering binnen de PVV, die die imaginaire banden met Rusland nu eenmaal wèl koesterden, of dáchten, dat te doen? Ging hij overstag omdat hij meende, déze keer de heersende trend wel te móeten volgen?

Welnu, wij hebben vandaag kunnen zien, dat dat nogal blijkt mee te vallen en dat Wilders op dit punt op zijn manier kritisch  b l i j f t .
Een pak van mijn hart, lezer, en al staat het eenieder vrij, daar zijn eigen gedachten over te hebben, het moet toch gezegd, dat Wilders hier een staaltje ‘eigen koers’ ten beste heeft gegeven, die tot nu toe geen enkele realistische politicus hem heeft nagedaan!

Ga zó door, Geert: Wij hebben het niet nodig om ons kritiekloos te verslingeren aan welke grootmacht dan ook, en zeker niet aan de Russische!
Het devies behoort te zijn: Blijft Uzelf! Zeker voor de Realist!

Door: Theresa Geissler.

Een gedachte over “Ook hier vaart Wilders uiteindelijk zijn eigen koers (en dát is nu eens prima!)

  1. Op zich een helder standpunt m.b.t. de Russische acties en de daar onderliggende strategieën, maar voor mij is het de al vanaf 1975 geïnitieerde islamisering die het grootste gevaar is voor het Vrije Westen. Daarvoor hebben we Wilders inderdaad heel hard nodig. Na Hongarije, Polen, Tsjechië en Oostenrijk, volgt nu ook Italië met het blijk geven van groeiend gezond verstand. In mijn optiek is Wilders één van de redenen dat wij in ons kikkerlandje nog zo goed als geen last hebben van terreur. Dat hebben de andere partijen allengs wel ingezien, al doen ze er het politiek correcte zwijgen toe.

    Like

Reacties zijn gesloten.