Gauland: Sahra Wagenknecht is de stem van het verstand binnen ‘Die Linke’.

Afbeeldingsresultaat voor sahra wagenknecht

Geheel nieuwe mentale coalities lijken er momenteel te ontstaan in Berlijn. Bij alle distantie van de opvolger van de SED, “Die Linke”, heeft de voorzitter van de AfD, Alexander Gauland, nu zijn voorkeur ontdekt voor Sahra Wagenknecht. Uitgangspunt is de opstelling van Sahra Wagenknecht bij de ‘Ondeelbaar’- demonstratie in Berlijn.

“Open grenzen voor iedereen – dat is het centrale thema van de linkse demonstratie ‘Ondeelbaar’, die in Berlijn moet plaatsvinden. Dat weerspiegelt DE politiek van die Linken, die de mensen in Duitsland schade berokkent, aangezien ze de hele wereld uitnodigt om bij ons te blijven. Het vernietigt onze sociale systemen, de sociale vrede, ondergraaft het geldende recht” laat Gauland weten.

Deze stellingname zal niemand verbazen. Maar zijn aansluitend pleidooi ten gunste van Wagenknecht mag toch een verrassing heten:
“Het is verheugend, “dat er zelfs bij ‘Die Linke’ nog een moedige stem van het verstand weerklinkt: Sahra Wagenknecht:

Haar beweging ‘Opstaan’ heeft erkend, dat open grenzen iedere asiel-politiek, hoe verstandig ook, ad absurdum leiden. Mevrouw Wagenknecht lijkt als één van de weinige politici binnen die Linke begrepen te hebben, dat de mensen in Duitsland geen open grenzen willen.”

Maar de vreugde van Gauland over de Wagenknecht-beweging heeft toch zijn grenzen: “Helaas is Mevrouw Wagenknecht met haar opstelling tegen de open grenzen binnen haar partij in de minderheid en zal zij het niet kunnen doorzetten. Des te moediger is het van haar, deze opstelling onverminderd overeind te houden.”

(Opmerking vertaalster: Aldus het volledige commentaar zoals weergegeven door David Berger. Gauland zou er echter goed aan doen, zich terdege te realiseren, dat Wagenknecht dé harde kern vormt van het “Nieuwe Communisme” in Duitsland en dat het beter is, zich niet al te blind te staren op één meevallend detail van haar opstelling: Er blijven stellig genoeg standpunten over, waarvan de AfD zich onverkort dient te distantiëren, zowel van haarzelf als van “Die Linke”.)

Door: David Berger.
vertaling: Theresa Geissler.
Bron: Philosophia Perennis.