Paus.

Afbeeldingsresultaat voor Paus Franciscus I  afbeeldingen

Door: Rob Meyer.

Met alle respect voor de Katholieken, maar wat is deze Paus voor een figuur?

a) Mede-veroorzaker van de populatie aanwas in Afrika: verbod op voorbehoedsmiddelen.

b) Abortus vergelijken met het inhuren van een huurmoordenaar.

c) Pakt misbruik in de kerk niet ècht aan en houdt – nog steeds – teveel misbruikers de ‘gezalfde’ hand boven het hoofd.

d) Wast de voeten van de westerse ondergang veroorzakende moslimfundamentalisten en predikt begrip en tolerantie m.b.t. de Islam.

e) Volgens mij zit deze Paus bij hetzelfde clubje als Merkel, Soros, Juncker en nog een paar aan de poten van onze samenleving knagende termieten.

Ik ben klaar met deze schijnheilige.

Celibaat?

Seksuele onthouding zou te maken hebben met het volledig ten dienste stellen van God.

Afgezien van het feit dat priesters gewoon mensen zijn en ‘behept’ met normale seksuele behoeftes, kun je op je vingers natellen dat dit tot excessen zal lijden.

In de Russisch Orthodoxe Katholieke kerk mag de priester één keer trouwen en een gezin stichten. Dat klinkt al veel gezonder.

Maar wat nog interessanter is: binnen de wereld van de esoterie wordt dit celibaat gezien als een mogelijkheid om deze krachtige seksuele energie te transformeren naar een hoger plan.

Dit heeft van oorsprong niets van doen met ‘dienstbaarheid aan God door de seksuele behoeftes te onderdrukken. Dat is absolute onzin en een volledige misvatting.

Een asceet die voor het pad van verlichting kiest, kan middels diverse regimes bepaalde transformaties in gang zetten, waardoor men een trede hoger kan komen te staan op de Jakobsladder. Doch dit dient te gebeuren onder supervisie van een verlichte Meester.

Op eigen houtje kan dit levensgevaarlijk zijn.

Dat hele celibaat binnen de kerk is gebaseerd op deze esoterische grond maar volkomen ontspoord in de tijd.

Met als gevolg een gigantisch wijd en zijd voorkomend misbruik van koorknaapjes.

Tot slot: de bijbel is in basis een waardevol boek vol wijsheden, maar werd en wordt – nog steeds – veelvuldig misbruikt en misvormd door kerkelijke machtsmisbruikers.

Dat zelfde verhaal geldt ook voor de – latere – versie van de Koran.

Er is zoveel geknoeid met heilige boeken, aldus talloze oorlogen veroorzakend.

Door: Rob Meyer.