In hun strijd tegen de AfD grijpen Beierse autoriteiten naar methodes, die aan Stasi en Securitate doen denken. (Gastbijdrage)

Im Kampf gegen die AfD greifen bayrische Behörden zu Methoden, die an Stasi und Securitate erinnern

 

Door Stefan Eissler, 14 oktober 2018.

Beste lezer, geeft U vandaag bij de verkiezingen een signaal af. Laat met uw stem het politieke misbruik aan van onze rechtsstaat en de minachting voor onze burgerlijke vrijheidsrechten de rode kaart zien! Maak met uw stem duidelijk, dat U niet bereid bent, dergelijke willekeur door de overheid tegen politiek andersdenkenden, zoals ze nu in Beieren heeft plaatsgevonden, te tolereren:

DIT IS ER GEBEURD:
Katrin Filser, lid van de ‘Jonge Alternatieven’, beschrijft haar ervaringen in een interview met einprocent.de https://einprozent.de/blog/meinungsfreiheit/wegen-anti-csu-aktion-polit-skandal-in-bayern/2374 als volgt:

“Tegen 6 uur 30 stonden er plotseling vier personen in mijn slaapkamer, waarvan er drie van de recherche waren en één medewerker van de gemeente, die de deur van mijn woning moest openbreken. Ze schenen me met en zaklamp in het gezicht, hielden me een ID-bewijs voor de neus en meenden, nu een huiszoeking te kunnen beginnen.
WAT WAS DE AANLEIDING VOOR DEZE ACTIE?

Katrin Filser hierover in het desbetreffende interview:

“Mij wordt ten laste gelegd, dat ik voor het Hoofdkwartier van de CSU-Beieren met spuitlak namen op de grond zou hebben gespoten en aldaar met rode verf rondgespoten heb, wat zou neerkomen op zaakbeschadiging.”

Katrin Filser en haar medestrijders worden dus beschuldigd van het voeren van een politieke actie, zoals ze vroeger bij de ’68’ers, zoals ze thans in het ondersteuningsgebied van de Groenen, en zoals ze ook bij NGO’s als Greenpeace of Amnesty tot het standaard-repertoire behoren.

DEZE BUITENPROPORTIONALITEIT DOET DENKEN AAN DE METHODES VAN DE STASI EN VAN DE SECURITATE

Zelfs als men de daad, die de leden van de “Jonge Alternatieven” ten laste gelegd wordt, niet als “in zekere zin onschuldig” kan worden beschouwd, staat evengoed buiten kijf: Het ging om een volledig geweldloze politieke actie, die voor niets en niemand schadelijk was! Des te schrikwekkender is de buitenproportionaliteit, waarmee hier tegen leden van de JA werd opgetreden:

EERSTE BUITENPROPORTIONALITEIT:
De jonge vrouw werd niet eerst opgeroepen, zoals in zo’n geval normaal gesproken gebruikelijk zou zijn. Nee, destrafvervolgings-autoriteiten haalde de beschuldigde ’s morgens vroeg in haar woning op.

TWEEDE BUITENPROPORTIONALITEIT:
Er werd bijvoorbeeld niet aangebeld, maar de deur werd opengebroken. Onbegrijpelijk. Maar deze manier van doen maakte dan ook de derde buitenproportionaliteit mogelijk:

DERDE BUITENPROPORTIONALITEIT:
Er werd bijvoorbeeld geen lichtknop gezocht en benut, maar de beschuldigde werd door vier mannen met zaklampen verblind, nadat ze uit haar slaap was gerukt.

UITKOMST:
Een dergelijke buitenproportionele manier van dien is door niets te rechtvaardigen. Integendeel zelfs: In een feitelijke rechtsstaat zou een dergelijke manier van doen een inbreuk zijn op een elementair vrijheidsrecht, nooit te rechtvaardigen door zo’n belachelijke beschuldiging!

In deze manier van doen komt het eigenlijke motief duidelijk naar voren: TEN EERSTE ging het om de maximale intimidatie van een politiek onbekwame persoon. TEN TWEEDE moest daarmee en voorbeeld worden gesteld, om anderen af te schrikken,soortgelijke openbaar zichtbare acties te gaan voeren.
Afgezet tegen de in de grond belachelijke beschuldiging doet de brute buitenproportionaliteit en de daar in tot uitdrukking komende motivatie zonder meer denken aan de praktijken van de veiligheids-autoriteiten in totalitaire systemen. De STASI en de Roemeense ‘Securitate’ bijvoorbeeld traden op deze wijze op tegen politiek machteloze activisten – meestal vanwege vergelijkbare miezerige aanleidingen.

HET IS AAN ONS OM ONZE VRIJHEID TE VERDEDIGEN!

Wie na Chemnitz en na de “Causa Maassen” nog niet zou willen erkennen, in welke zorgwekkende rechting de mediale en politieke mainstream zich ontwikkelt, zou dit uiterlijk nú voor kennisgeving moeten aannemen:

Voor onze veiligheids-autoriteiten zijn tegenwoordig een paar kaarsen, een beetje krijt en kunstbloed op het asfalt al genoeg aanleiding om de vrijheidsrechten van de burgers met voeten te treden, aangezien zij zich met geweld toegang verschaffen tot de woning van de beschuldigde en daarbij maximaal intimiderend optreden.

Vanaf hier is het nog maar een kleine stap, tot reeds morgen wegens politiek-incorrecte uitlatingen onze basisrechten op dezelfde brute manier met voeten worden getreden. Vandaar dat het aan ons is, om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Ik zou zelfs zo ver willen gaan om te zeggen: het is onze burgerplicht!

ZO HELPT U MEE OM ONZE RECHTSSTAAT EN ONZE VRIJHEID TE VERDEDIGEN:

Juist nu, met de deelstaat-verkiezingen in Beieren is er weinig voor nodig, om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdediging van onze vrijheid en onze rechtsstaat:
Maakt U in uw omgeving zo veel mogelijk mensen, die na decennia de heerschappij van de CSU kennelijk nog steeds het verlengde van de partij schijnen te zien, opmerkzaam op het ongehoorde gedag van de Beierse autoriteiten.

Als U in Beieren woont: Stemt U dan op de partij, waartegen deze ongehoorde actie van de Beierse autoriteiten zich heeft gericht.
Geef daarmee een belangrijk signaal af, dat wij, de staatsburgers van dit land, het partij-politieke misbruik van de rechtsstaat en de minachting van onze vrijheidsrechten niet accepteren.

Door: Stefan Eissler, gastauteur op Philosophia Perennis.
vertaling: Theresa Geissler.