“Anti-racisme”-demo “#ondeelbaar”eiste vernietiging van Israël

Door: David Berger

Onder het motto te willen strijden tegen racisme worden in Duitsland niet alleen Islam-critici vervolgd.Ook een fanatiek antisemitisme grijpt bij de linkse strijders tegen “racisme” en “rechts” steeds meer om zich heen.

De internationale media zijn ontzet: Op een demonstratie vorige week in Berlijn, waaraan meer dan 200.000 mensen zouden hebben deelgenomen, werden ‘banners’ ter ondersteuning van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina gehesen.

DE “ZUIVERING” VAN ISRAËL VAN JODEN GEËIST

Onder de dekmantel, te willen protesteren tegen rechts-extremisme, traden bij #ondeelbaar sprekers op, die aandrongen op de uitwissing van de Joodse Staat resp. de “zuivering van Israël van Joden” en opriepen tot verregaande boycot-maatregelen tegen het gehate Israël. Daarvoor ontvingen ze daverend applaus van de menigte.

Aldus bericht vandaag bijvoorbeeld de “Jerusalem Post https://www.jpost.com/Diaspora/Anti-racism-rally-in-Berlin-calls-for-destruction-of-Israel-569497?utm_source=newsletter&utm_campaign=19-2-2018&utm_content=anti-racism-rally-in-berlin-calls-for-destruction-of-israel-569497 “.

Mena Watch https://www.mena-watch.com/mena-analysen-beitraege/redner-auf-unteilbar-demonstration-fordert-vernichtung-israels/ schrijft: “na hun optreden, hoe kon het ook anders, volgde de muzikale inbreng:

Gitaarmuziek als begeleiding bij ondergangs-fantasieën en standhoudings-leuzen, die de Hamas tot eer gestrekt zouden hebben – terwijl daarnaast werd gepronkt met insignes, die zeer ondubbelzinnig de gewelddadige strijd tegen Israël verheerlijken.

Of het tegenwoordig tot de linkse vanzelfsprekendheid behoort om bij zulke manifestaties iets van sponsoring te bedrijven, kan ik zo niet beoordelen – hoe dan ook kon het juist voor dit optreden ter bezichtiging gestelde logo van één van de grootste auto-concerns ter wereld bijna niet treffender gekozen zijn. Nochtans was zijn oprichter Henry Ford in de VS één van de meest bekende en meest invloedrijke antisemieten, die onder andere het pamflet “The International Jew: The World’s Problem” ontwierp en al vroeg Adolf Hitler financieel steunde.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: Philosophia Perennis.