Merkel bindt de strijd aan met “des-informatie-campagnes”

Door: David Berger.

In haar parlementaire toespraak van gisteren heeft Merkel voor het eerst gesproken over haar plannen om tegen de “des-informatie-campagnes” van partijen, die gevaarlijk zouden kunnen worden voor het Merkel-systeem, met financiële sancties op te treden. Echter, de Nationaalsocialisten en de Stasi faalden reeds met dergelijke plannen.

Nauwelijks opgemerkt door de openbaarheid, als het ware zijdelings, heeft Bondskanselier Angela Merkel woensdag in het parlement, in haar regeringsverklaring de strijd aangebonden met zogenaamde “des-informatie-campagnes.

De strijd-aankondiging klinkt als een duidelijke uitbreiding van de “net-doorvoeringswet” van Heiko Maas https://philosophia-perennis.com/2018/01/01/art-5-netzdg/, die nu na “hatespeech”en “hetze” ook het zg. fakenews voor verkiezingsdoeleinden wil laten verbieden:

ANGST VOOR DE ONCONTROLEERBAARHEID VAN HET INTERNET

“Wij willen daarnaast richtlijnen bepalen voor de omgang met partijen, die in hun campagnes actief aan des-informatie doen. En dat betekent in de uiterste consequentie tevens, in dergelijke gevallen te denken aan financiële sancties.”
…aldus Merkel in haar toespraak.

Dit zou dringend nodig zijn: “Want onze ervaringen in een recenter verleden tonen aan, dat de democratische wils-uitingen van de vrouwelijke èn mannelijke kiezers door doelgerichte des-informatie-campagnes, cyber-aanvallen of misbruik van gegevens maar al te gemakkelijk kunnen worden vervalst.”

Voor haar plannen wil ze binnenkort teruggrijpen op sancties op mede-leden van de EU. Aldaar heeft men reeds vóór de NetzDG van Heiko Maas in de Europese Commissie tot vèr-rijkende, de facto vrijheid van meningsuiting inperkende richtlijnen https://philosophia-perennis.com/2017/08/24/profilsperren-und-loeschungen/ besloten.
En Merkel en de haren hebben vooral een partij op het oog, die in Duitsland moet worden afgestraft: De AfD, als enige Duitse partij, die voor het systeem-Merkel een reëel gevaar vormt.

MERKELS GESTOORDE RELATIE MET DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT

Alice Weidel van de AfD vatte het door Merkel geëiste kort nadien in haar toespraak dan ook nader samen:

“Over des-informatie, lieve Bondskanselier, één woord: Wie de constitutionele president de laan uit stuurt, omdat hij Úw des-informatie tegenspreekt, weet, hoeveel verstand U heeft van democratie.
Merkel had – tegen alles, wat hierover tot nu toe bekend is, in- beweerd, dat er in Chemnitz sprake was geweest van “ophitsing tegen buitenlanders” https://philosophia-perennis.com/2018/09/07/verfassungsschutz-chef-hetzjagden-auf-auslaender-in-chemnitz-waren-gezielte-falschinformationen/. Dit fakenews had constitutioneel president Maassen rechtgezet, waarop hij kort daarop door Merkel uit zijn functie werd gezet.
Aan deze zaak ziet men overduidelijk: Wat fakenews is en wat niet, beslissen van oudsher de machtigen van het moment. In dit geval dus de functionarissen van het systeem van Merkel.
Daarbij zijn er nog geen nadere aanwijzingen, wie precies deze controlerende taak ter hand moet nemen. De Amadeu Antonio Stichting of “Correctief”, die nu al gelden als de Stasi van het systeem van Merkel, boden zich hiervoor aan.

JOSEPH GOEBBELS HAD EEN SOORTGELIJKE STRIJDLUST TEGEN “GERUCHTEN-VERSPREIDERS”

De plannen van Merkel hebben in Duitsland talrijke historische voorbeelden. Niet alleen in deStasi, die op Merkels jeugd zijn stempel drukte (“de partij heeft altijd gelijk!”), ook in het Nationaalsocialisme probeerde men, een dergelijke wet erdoor te krijgen: Joseph Goebbels opende reeds in 1934 https://philosophia-perennis.com/2016/08/15/geschichte-hetze-hatespeech/ over het hele rijk een “Kruistocht tegen kankeraars en critici, tegen geruchten-verspreiders en nietsnutten, tegen saboteurs en ophitserij.”

Een verscherpte vorm van de arglistige wet trad vervolgens een paar maanden later in werking. Een succes was de strijd van de Nazi’s tegen fakenews hoe dan ook niet. Historici komen bijna unaniem tot slotsom, dat de hele kruistocht – ook omdat zelfs overtuigde partijleden de maatregelen te ver gingen – zich ondubbelzinnig als een miskleun heeft bewezen.

Dan is het systeem-Merkel met zijn steeds verder om zich heen grijpende denkwijze-dictatuur veel meer succesvol: De problemen, die Goebbels door zijn partijleden bezorgd kreeg, heeft Merkel van haar Spahns, Altmaiers en Seehofers niet te vrezen.

Boze tongen beweren nu al, dat er een zg. “vijandzender-wet”in de maak is, die het lezen van Zwitserse media (Basler Zeitung, Weltwoche) strafbaar stelt. Maar dáárbij gaat het waarschijnlijk ècht nog om vals nieuws.

Door: David Berger.
vertaling: Theresa Geissler.
Bron: Philosophia Perennis.   https://philosophia-perennis.com/2018/10/18/stasi-2-0-merkel-sagt-desinformationskampagnen-den-kampf-an/