Aanmatiging die alle perken te buiten gaat!

Afbeeldingsresultaat voor De eeuwige moslim

Door: Theresa Geissler.

Ten eerste: Het is inmiddels een gegeven, dat Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag, de door het Identitair Verzet geplande demonstratie voor de As-Soenna-Moskee van zondag 28 oktober heeft geblokkeerd – dat wil zeggen: dat hooguit een manifestatie op de Koekamp is toegestaan.
Identitair Verzet heeft laten weten, een kort geding aan te spannen; het wachten is voorlopig nog op wat daar al dan niet uit gaat komen.

Maar intussen: Vlak voordat deze feiten bekend werden, kondigde Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) op de betreffende dag een tegen-demonstratie aan! En wel in bewoordingen, die je de haren te berge doen rijzen over zóveel aanmatiging!

Zie hier de aanhef:

“Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) is zeer bezorgd over de groei van extreemrechts geweld in ons land. Haatdragende en gewelddadige groepen manifesteren zich steeds meer in de publieke ruimte. Zo ook Identitair Verzet, dat van plan is om op 28 oktober 2018 in Den Haag tegen Nederlandse moslims te demonstreren.”

Let daarbij vooral op het voorlaatste woord van de eerste zin: ONS land.

ZIJ weigeren, hier te integreren, ZIJ stichten salafistische Moskeeën, waarin haat wordt gepredikt tegen de hele Westerse wereld, en de oorlog verklaard aan al onze westerse zeden, gewoonten en verworvenheden, en dan spreken ze in één adem doodleuk over ONS land!

Je bloed blijft er stil van staan. Maar het gaat nog verder. Enige regels verderop:

“Het is van eminent belang om een krachtig signaal af te geven tegen elke vorm van haat, intolerantie en onverdraagzaamheid. Daarom organiseert SIORH zondagmiddag 28 oktober 2018 een manifestatie ‘Den Haag bekent kleur’. Den Haag is niet alleen het politiek machtscentrum van ons land, maar ook de stad van Vrede& Recht én een levendige en bruisende multiculturele stad.
SIORH roept iedere betrokken burger, moslim en niet-moslim, op om deel te nemen aan deze manifestatie en zo een vuist te maken tegen extreemrechtse groepen die de sociale cohesie van onze samenleving bedreigen. Met ‘Den Haag bekent kleur’ laten wij als burgers van dit land zien dat er geen plek is voor haat, dat wij trots zijn op onze multiculturele samenleving en dat moslims en hun instituties een wezenlijk onderdeel van deze samenleving zijn en blijven. ”

“ONS land”. “…de sociale cohesie van ONZE samenleving”. ONZE multiculturele samenleving.” Om nog maar te zwijgen van die láátste halve zin! In alle ‘waardigheid’ meent deze groepering er even fijntjes de nadruk op te moeten leggen, dat déze samenleving mede aan hèn toebehoort.

Hoe het ú hierbij vergaat, lezer, laat ik aan uw eigen oordeel over, maar MIJ doet het onherroepelijk denken aan een driekoppig monster in -onze- Tweede Kamer, dat z’n toehoorders op dezelfde aanmatigende manier tegemoet pleegt te treden, met een air, alsof Nederland -al- in hún bezit is; een air, dat ieder redelijk denkend mens elke keer weer het bloed onder de nagels vandaan haalt!

Enfin, bijkomend gevolg van dit lafhartige besluit van Pauline Krikke (één van de gevestigde politiek, dus dat lafhartige mag geen verrassing heten) is natuurlijk, dat dit fraaie voornemen van onze potentiële “bezetters” in één klap eveneens overbodig geworden is.

Als het ID-Verzet verstandig is, nemen ze in het meest ongunstige geval tóch genoegen met de manifestatie op de Koekamp: Mocht dat ‘SIORH’ het in hun malle kop halen om dáár amok te komen maken, dan zullen we nog wel eens zien, hoe ver ze komen!

Hoogmoed komt voor de val; daaraan ontkomen zèlfs – of júist – de volgelingen van Allah niet!

Door: Theresa Geissler.