“Racisme”,”Nazi”,”extreem-rechts”: Ideologische strijdkreten zonder enige uitdrukkingskracht

Door: Jutta Geiger (gastbijdrage op Philosophia Perennis.)

Vanuit het linkse politieke perspectief is het begrip “racisme” verworden tot strijdkreet. Links beschuldigt globaal rechts ervan, racistisch te zijn. Slagzinnen als “De Nazi’s rukken op”, “de AfD is een extreem-rechtse partij”, enz. worden op populistische manier gebruikt om feiten, bijvoorbeeld in verband met de Merkelse migratie-politiek, te verdraaien.

Ze dusdanig te verdraaien, tot men als resultaat iets heeft, dat men het “rechtse”- zo niet meteen het extreem-rechtse- kamp in de schoenen kan schuiven.

FEITEN-VERDRAAIERS IN PLAATS VAN FEITEN-VINDERS

Dat feiten concrete inlichtingen zijn en betrekking hebben op feitelijkheden, dus zich niet laten verdraaien, interesseert de feiten-verdraaier niet. Ook niet, dat feiten nergens anders voor bedoeld zijn, dan duidelijkheid te verschaffen over de REALITEIT.

Duidelijkheid verschaffen is echter niet het doel van de feiten-verdraaier. zijn doel bestaat er veel eerder uit, een partij in een kwaad daglicht te stellen, hem schade te berokkenen in de hoop, dat niemand hem dan meer serieus neemt, laat staan op deze partij stemt. De oppervlakkige beschouwer heeft men op deze manier snel aan zijn kant. Dat hij zich daarmee op het vlak der verloochening van reëel bewijsbare feitelijkheden begeeft, daarvan is hij zich waarschijnlijk niet eens bewust. Dit is fataal.

FEITEN WORDEN ONDERGESCHIKT GEMAAKT AAN HET GEÏDEOLOGISEERDE DENKEN

Het normale mensenverstand kost het geen moeite, om deze constructie te doorzien. Hij zal zich concentreren op het bewijzen van de feiten zonder zich te laten beïnvloeden door belasteringspogingen. Als in de politiek feiten ondergeschikt worden gemaakt aan het geïdeologiseerde denken, dan zijn we weer terug, waar we ooit al eens waren, toentertijd in het Derde Rijk.

Want: een geïdeologiseerde geest ziet geen feiten. Hij ziet enkel en alleen zijn ideologie en belastert en verbant alles, wat daarin niet inpasbaar is.

EEN PAAR VOORBEELDEN:

Feit: Door de ongecontroleerde migratie, waarvoor Merkel alle deuren open heeft gezet, heeft het radicale Islamisme vrij spel om zich in Duitsland uit te breiden, wat de veiligheid in ons land tot het uiterste in gevaar brengt.

Reactie van de geïdeologiseerde: Dat is een racistische bewering.

Feit: Door de open grenzen en de ondeugdelijke controle zijn er naast “echte”ook talloze “valse” vluchtelingen alsook criminelen ons land binnen geraakt.

Reactie van de geïdeologiseerde: Dat is een racistische bewering.

en zo zouden we nog eeuwig door kunnen gaan.

HET AFSCHRIKWEKKENDE RÉSUMÉ:

Laat men zich ergens feitelijk correct over uit, wat mensen uit andere landen van herkomst betreft (bv. hun religie), dan zijn kritiekloze beweringen geoorloofd.
Houdt een feitelijke uitspraak echter kritiek in (bv. op deze religie), dan wordt deze uitspraak – ongeacht of deze kritiek nu gerechtvaardigd is of niet – onmiddellijk onder de noemer “racisme” gebracht.

Het schijnt niet alleen zo, maar het ís de treurige realiteit, dat een geïdeologiseerde geest niet in staat is, om feitelijke uitspraken, die niet overeenstemmen met zijn ideologie, te erkennen.

Veeleer treedt een mechanisme aan de dag, dat in de geïdeologiseerde hoofden bij een confrontatie met “niet in het concept passende feiten/uitspraken” een lade open laat springen, die het voor-gefabriceerde (geconditioneerde) antwoord bevat. Waartoe dat leidt, valt te voorzien.

Tenminste voor diegenen, die geen oogkleppen dragen.

Door: Jutta Geiger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: Philosophia Perennis   https://philosophia-perennis.com/2018/10/21/rassismus-nazi-rechtsextrem-ideologische-kampfbegriffe-ohne-jede-aussagekraft/