Pegida-toespraak in Dresden: Voor Michael Stürzenberger dreigen nu strafrechtelijke consequenties.

Door: David Berger.

De feestelijkheden ter gelegenheid van de verjaardag van Pegida afgelopen zondag waren niet alleen een groot succes, maar verliepen tevens onveranderlijk vredig. Nu dreigt echter het gevaar, dat de met groot applaus bedachte toespraak van de Islam-criticus Michael Stürzenberger hem voor het gerecht zou kunnen brengen. Ik sprak met hem.

David Berger: Meneer Stürzenberger, U heeft twee dagen geleden deelgenomen aan de viering ter gelegenheid van de vierde verjaardag van Pegida, stond daar ook op het podium als spreker. Als men de MSM moet geloven, was de viering een samenkomst van extreem-rechtse racisten en buitenlander-vijandigen, die hun haat de vrije loop lieten. Hoe heeft U de stemming ervaren?

Michael Stürzenberger: Het tegendeel is het geval. Islam-kritiek heeft niets met racisme te maken, aangezien de Islam geen ras is. Kritiek op open grenzen en daarmee op ongeremde massa-immigratie heeft niets te maken met buitenlander-vijandigheid, maar met het gezonde mensenverstand.

Pegida is geenszins “extreem-rechts”, maat vertegenwoordigt doorgaans burgerlijke rechts-conservatieve posities en wijst alle nationaal-socialistische zienswijzen, die overigens een vorm van LINKS-extremisme zijn, ronduit af.

Wanneer de politiek van de totale welkomst-cultuur, grenzeloze tolerantie en blindheid voor de gevaren van de Islam zo voortduurt, stevenen wij af op een catastrofe. Ons sociale systeem zal imploderen en de botsing met miljoenen volgelingen van een de westerse wereld vijandig gezinde ideologie zal tot burgeroorlog-achtige toestanden leiden.

Aan de kant van Pegida waarschuwen veel burgers met buitenlandse roots, vooral ook niet-moslims uit islamitische landen, die aldaar de religieus gemotiveerde onderdrukking van nabij moesten meemaken.

David Berger: Dus geen hatende burgers zondag in Dresden bij de verjaardag van Pegida?

Michael Stürzenberger: In ieder geval niet “bij ons”. De stemming was net als bij een groot familiefeest, uitgelaten, vrolijk, maar ook vestberaden. De meer dan 6000 patriotten, die in Dresden bijeen kwamen, zullen hun vredelievend, democratisch verzet net zolang doorzetten, tot de situatie verandert.

Het beeld van duizenden zwart-rood-gouden luchtballonnen, daarnaast vele fladderende Duitsland-vlaggen en verenigings-vlaggen, was aangrijpend. Buitengewoon veel plezier deden mij ook twee Israëlische vlaggen, aangezien deze democratische staat in het Midden-Oosten tegenover dezelfde bedreiging stat als wij in Europa.

David Berger: U heeft daarnet gesproken van “burgerlijke posities”. Dat zien de grote media duidelijk heel anders.

Michael Stürzenberger: Er bestaat een reusachtig verschil tussen de volledig on-feitelijke opstelling van de mainstream-media en de feitelijke oriëntering van deze langst-georganiseerd agerende burgerbeweging in de geschiedenis van Europa.

Pegida Dresden bestaat slechts in de verre van realistische fantasie van links-georiënteerde journalisten als “vreemdeling-vijandig” en “racistisch”. In feite nemen ook buitenlanders er aan deel en wordt het zeer gedifferentieerd beargumenteerd.

Maar er is tot nu toe nog ook geen half-objectief bericht over Pegida in de mainstream-pers geweest, afgezien van de 45 minuten durende ARD-documentaire van de free-lance journalist Rainer Fromm uit 2015  https://programm.ard.de/TV/Programm/Sender/?sendung=2810614514417903. Wat daar verder gepubliceerd wordt, herinnert eerder aan de hersenspoeling van propaganda-instituties in totalitaire systemen als de DDR dan aan serieuze en objectieve verslaggeving.

De media- agitators van de welhaast fanatieke “strijd tegen Rechts” halen alleen maar hun voorgefabriceerde taalsjablonen uit de la en zetten ze als en perpetuum mobile steeds opnieuw in elkaar.

David Berger: In het politiebericht, dat de Dresdense politie kort na de manifestatie publiceerde, staat ook: “Verder wordt de bijdrage van een spreker op de demonstratie van de Pegida protestbeweging beoordeeld op strafrechtelijke relevantie.”- de grote media gaan er allemaal vanuit, dat het hier om uw veelbesproken toespraak moet gaan. Ik heb uw toespraak nog eens doorgelezen en me afgevraagd welke passage het geweest is, die de gram van de ordebewaarders opriep. Heeft U al informatie van Justitie, of zelf enig idee?

Michael Stürzenberger: Wat de vermeende “volksophitsing” betreft, kun je je werkelijk afvragen, wat daar nu aan “onderzocht” moet worden. Misschien is het tot nu toe niet tot de politie-top van Dresden doorgedrongen, dat het volkomen binnen het kader van de vrijheid van meningsuiting valt, om de Islam te beschrijven als een fascistische ideologie.

David Berger: Maar het zou immers niet de eerste keer zijn, dat U vanwege een “strafbare zienswijze” voor de rechtbank staat?

Michael Stürzenberger: Het rechtbankproces dat ik vorig jaar in München aan mijn broek kreeg en dat in tweede instantie voor het Gerechtshof van München leidde tot vrijspraak op alle punten, heeft in ieder geval internationale belangstelling tot gevolg gehad.
Maar momenteel wordt er weer versterkt geprobeerd, om mij via juridische weg monddood te maken. Op het ogenblik moet ik veel tijd doorbrengen tegenover recherche en Justitie ter onderbouwing van mijn uitspraken. Het doel daarvan is duidelijk:

Door deze aangiften moet ik murw worden gemaakt, door gerechtskosten financieel leeggebloed raken, zodat ik op de één of andere manier word gedwongen de zo belangrijke journalistieke opheldering over de ware aard van deze “religie”, die de facto voor een groot deel een totalitaire politieke ideologie met exclusieve aanspraak op de macht, legitimatie van geweld en eigenrichting is, op te geven.

David Berger: Dat klinkt bijna een beetje, alsof de murwmakings-tactiek al zijn eerste succes gehad zou hebben?

Michael Stürzenberger: Als er in deze strijd van David tegen Goliath heen solidariteit en steun door een patriottische familie is, zou het de nu steeds agressiever optredende censuur-bewakers van de politieke correctheid op de één of andere manier lukken, de ene islam-criticus na de andere uit de weg te ruimen.

David Berger: Maar ik kom er toch nog even op terug, omdat het onze lezers buitengewoon interesseert: Hoe is het nu concreet? Hangt U überhaupt iets boven het hoofd en zo ja, waarom dan precies?

Michael Stürzenberger: Tot nog toe heb ik geen post van justitie Dresden ontvangen. Zo ja, dan krijgen ze dezelfde bewijsvoering op hun bureau als hun collega’s in München. Die overigens van hoger beroep van de zaak van vorig jaar hebben afgezien, wat hoogst verbazingwekkend is.

Want in de laatste zes jaar, waarin ik nu door de rechtszalen word gesleept, hebben ze steeds tot de laatste mogelijkheid geprobeerd, mij juridisch aan het kruis te nagelen. Dit leidde ertoe, dat enkele processen inclusief beroep en terugverwijzing naar andere Kamers door vijf instanties liepen.

David Berger: Het laatste jaar is er dan toch een zekere verandering opgetreden…

Michael Stürzenberger: Ja, 2017 werd verheugend genoeg gekenmerkt door een keerpunt in deze “Strijd voor het gerecht”, want er kwamen bij elkaar drie vrijspraken in heel belangrijke processen, waarin het ging om de beoordeling van de Islam.

Vermoedelijk vreesde justitie en het haar instruerende, door de CSU geleide Ministerie van Justitie het openbarings-effect van dit proces, dat ook door vele internationale media als massief onrecht en een poging tot het knevelen van de vrijheid van meningsuiting werd ervaren.

David Berger: De hele actie met de aangifte kon dus eveneens een blamage voor justitie en de “belanghebbende’ kringen worden?

Michael Stürzenberger: Dat is mogelijk. Want aangezien ik bij deze processen ook steeds het verband tussen islam en Nationaal-Socialisme aan de orde stel, inclusief de zich wederzijds bevestigende uitspraken van toonaangevende functionarissen van beide ideologieën, raak ik een uiterst kwetsbaar punt, dat men maar al te graag onder het tapijt zou willen vegen. In zoverre zou een proces in Dresden wat betreft ons voorlichtende werk waarachtig bevorderlijk uitpakken!

David Berger: Dank U wel voor het gesprek!

Aangezien ons talrijke verzoeken bereikt hebben voor een mogelijkheid tot ondersteuning, is hier het rekeningnummer van Michael Stürzenberger:
IBAN: CZ540600000000021116176056 – BIC:AGBACZPP

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2018/10/23/pegida-rede-in-dresden-michael-stuerzenberger-drohen-nun-strafrechtliche-konsequenzen/

 

Attentie! Door een onbekende oorzaak zit er tussen dit blogbericht en “gerelateerd/plaats een reactie”, resp. het voorgaande blogbericht iets te veel overtollige ruimte.
Scroll desgewenst iets langer dóór naar beneden, dan ziet U het vanzelf verschijnen.