The plain truth …

Afbeeldingsresultaat voor syed kamall
Sommige berichten, waar je toevallig- en soms achteraf nog op stuit, schrééuwen er om, nader te worden besproken!

Neem nou dit hier:   https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/10/video-pisnijdige-timmermans-vliegt-britse-europarlementarier-aan-die-over-linkse-nazis-begint-jij-idioot/

Video natuurlijk direct bekeken. En tja, de kwaaie koppen waren bepaald niet van de lucht  – niet alleen bij Fransie Timmermans dus.

Maar het behoeft geen betoog, dat ondergetekende, als ze ter plaatse was geweest, die Mr. Kamall graag de hand zou hebben geschud: “Congratulations: The plain truth!”

Want, lezer, beweren wij in realistische kring ooit ànders, dan wat deze man hier nu hardop durfde te verklaren? Nee immers; w i j  weten dit allang!

Maar ja, Kamall zat daar dan ook voor de conservatieven, een ander kamp dan de socialisten, zodat hij het zich kon permitteren (tenminste in dit opzicht) om de waarheid op tafel te gooien. – Over andere opzichten zal ik het dan maar niet hebben, want aan het artikel te lezen, en trouwens ook aan die kwaaie koppen te zien, is hier in het EP het laatste woord nog niet over gesproken!

Het betreft dan ook een gegeven, dat NIEMAND Decennialang heeft willen weten,  ook andere politieke richtingen dan de socialisten niet – getuige ook de reactie van Segers – en dat waarschijnlijk vanwege de overzichtelijkheid: Dít is goed en dát is fout en alles, wat officieel tegen Hitler was, was daardoor pakweg de eerste vijftig haar ná de Duitse bezetting automatisch”goed”, of kón althans niet zonder meer fout zijn. Dat is dan ook meteen de reden, dat hele volksstammen al die tijd in het ‘goede’ van de Sovjet-unie met z’n goelag archipel aan Oostblok-staten wou blijven geloven, want   “Rusland was tijdens de Oorlog toch één van de geallieerden, die Hitler bestreden.  Dús, nietwaar …”?

In de lóóp van de oorlog, ja: Aanvankelijk waren ze bondgenoten. Maar dat is het ‘m dan ook juist: Het ligt allemaal niet even simpel.

Net als dat klassieke argument van Fransie, dat “Hitler socialisten juist liet ómbrengen. Tja, Fransie, maar zelfs dát zegt niet alles. Want wat deed de communist Stalin in Rusland met ándere communisten? Wat deed ‘de grote roerganger Mao’ in China met ándere communisten, die bij wijze van spreken ook maar een komma afweken van ZIJN uitleg van “De Leer”?
Dat is nu eenmaal het kenmerk van alle totalitaire regimes, links of rechts, zodra ze poot aan de grond krijgen, waar dan ook op de wereld. De linkse komen er iets minder openlijk voor uit, dat ze überhaupt totalitair  z i j n,  dat is het grote verschil.

Nee, het spijt ons – al diegenen, die beter weten, bedoel ik – maar wat je daar aandraagt, is geen steekhoudend bewijs, dat het Nationaal-Socialisme géén socialistische variant is; het gaat er maar net om, welke variant de absolute mácht weet te grijpen.

En dan is er nog iets:

Jullie, Sociaaldemocraten, hebben het tot vele jaren na de oorlog aardig verborgen weten te houden, met dank aan het algemene verlangen naar ‘zwart=zwart en wit=wit’, maar ook hier laat ‘the plain truth’ zich tenslotte gelden: Waar kwamen uiteindelijk de mooie sociale plannen vandaan, die ‘Vadertje Drees’ tijdens en na de wederopbouw zo glorieus wist te presenteren als ontwerpen uit sociaaldemocratische keuken? De plannen, die hele groepen Nederlanders meer bestaanszekerheid zouden gaan verschaffen? Van welke ontwerptafel kwamen die?
Juist: Van de nationaal-socialístische. Rechtstreeks uit Berlijn. Maar zodra jullie ze in handen kregen, beseften jullie, dat ze op dít vlak nu eens uitstekend in jullie straatje pasten, ergo…

Zo zie je maar, dat Mr. Kamall hier helemaal het gelijk aan zijn kant had, en dat Hitlers NSDAP, respectievelijk het nazi-bewind inderdaad geweest is, wat het zich uiteindelijk noemde: een socialistische variant.
Niets om je over op te winden dus, behalve natuurlijk, als het de aandacht vestigt op feiten, die jij, en verschillenden met jou, liever verborgen hadden gehouden.

Ook Nigel Farage was er tevreden over – zoals de video aan het eind duidelijk laat zien, en ik ben er vrijwel zeker van, dat het met de enige èchte realisten van GB, “For Britain” van Paul Weston en Anne-Marie Waters, niet anders is.

Want ik merkte het al op: Voor heel realistisch Europa is dit al lang zo klaar als een klontje!

Mr. Kamall, de conservatief, verdient een standbeeld: Voor het openlijk en onbeschroomd verkondigen van ‘The Plain Truth’!

Door: Theresa Geissler.