Aartsbisschop van Freiburg zet Allerzielen om in herdenkingsdag voor dode vluchtelingen

 

 
Door: Dr. Juliana Bauer.

“Hierover schrei ik zo, dat de tranen uit mijn ogen stromen…” Een citaat uit de “Klaagliederen” van de profeet Jeremia, die de vernietiging van Jeruzalem en de ontering van zijn kinderen en vrouwen bewenen. Een open brief aan de Aartsbisschop van Freiburg door Dr. Juliana Bauer  https://philosophia-perennis.com/?s=Juliana+Bauer

“Ter gelegenheid van de dodenherdenking op Allerzielen (02.11) roept het Werk voor Ontwikkelingssamenwerking MISEREOR op, de mensen te gedenken, die op de vlucht naar Europa ellendig moesten sterven op de Middellandse Zee en in de Sahara.”

Met deze woorden begint een bericht op de homepage van het Aartsbisdom Freiburg op 31 Oktober 2018, met als openingstitel “Duitsland MOET zich inzetten voor redding van vluchtelingen op zee”. Vervolgens uit de Aartsbisschop van Freiburg, Stephan Burger, zich er o.a. over, dat de dood van deze mensen, “die in de hoop op een beter leven en veiligheid in Europa hun toevlucht zoeken”….”door de afschermings- en afschrikkingspolitiek van de EU om het leven zijn gekomen.”

UW BEWERING KOMT NIET OVEREEN MET DE WAARHEID!

Meneer de Aartsbisschop, ik denk, dat U weet, dat deze – uw – bewering niet overeenkomt met de waarheid. En dat niet alleen – U zou u er van bewust kunnen zijn, dat deze – uw – bewering een infame suggestie is.

Veel Europese landen namen en nemen talloze vluchtelingen en zogenaamde – ja, zogenaamde – vluchtelingen op en ijveren ervoor om hen een thuis te verschaffen. Duitsland laat van voor naar achter – overigens op wederrechtelijke manier en zonder de eigen burgers bescherming te garanderen – zijn grenzen open. Open voor iedereen, in het bijzonder voor iedere MAN, ongeacht of het gaat om nooddruftige mensen, die de hulp nodig hebben, of niet.

Duitsland laat de grenzen open voor iedereen, die met het woord ASIEL op de lippen ons land binnenkomt, ook voor al die talrijke jonge mannen uit archaïsch-islamitische, doorgaans aan geweld geparenteerde culturen (meer dan 70%), waaronder zich voldoende gewelddadigen en zelfs terroristen bevinden.
Duitsland, waarvan u eist, dat het zich moet inzetten voor de redding van drenkelingen”…!

KLEIN VRAAGJE: WIE BETAALT DAT EIGENLIJK ALLEMAAL?

U? Uit eigen zak, die hoogstwaarschijnlijk goed gevuld is? Of uw broeder in het ambt, de weledele Aartsbisschop van München en Freising? Helemaal uit eigen zak? Waarschijnlijk nauwelijks, zoals wij weten. Of de Aartsbisschop uit het Rome ten noorden van de Alpen?

Ik ben er over het algemeen van op de hoogte, dat U bij de Bisschopswijding o.a. beloofd heeft, barmhartig te zijn tegenover noodlijdenden, maar ook, dat U – en dat op de allereerste plaats – heeft beloofd, uw “kudde”, waarvoor U de verantwoordelijkheid draagt, te beschermen, voor haar te zorgen.

Evenwel, waar blijft uw primair en onvoorwaardelijke inzet ten gunste van uw “kudde”, laat ons zeggen ten gunste van de aan u toevertrouwde christelijke schare van uw bisdom? (Een vraag, die ik ook aan andere “opperherders” dan de opvolgers van de Apostel zou stellen, die, zich overwegend mainstream- en islam-conform opstellend, eerder de indruk weken van huurlingen, die hun kuddes laten slingeren en ten prooi laten vallen aan de gretige wolven).

WAAR BLIJFT UW INZET VOOR DE DOOR IMMIGRANTEN VERMOORDE MENSEN?

En waar blijft uw inzet voor de vele beschadigde, geterroriseerde en vermoorde mensen in ons land, dat ook uw land is? Uw inzet ten gunste van de mensen, die door “toevlucht zoekende” vluchtelingen zijn verkracht, geterroriseerd, beroofd van hun waarden, werden vermoord? Waar verheft u uw stem voor deze mensen?

– Waar en wanneer verheft U uw stem voor de precies voor uw huisdeur zo ongelofelijk gebrutaliseerde jonge vrouwen, meneer de Aartsbisschop?
– Voor de vier uur lang door minstens 8 Syrische migranten in Freiburg verkrachte studente?
– Voor de beestachtig mishandelde en vermoorde Maria Ladenburger uit Freiburg?

Wanneer roept U een dodenherdenking uit voor deze mensen? Voor hen allemaal!

Een herdenking
– Voor de 84-jarige overlevende van de Holocaust Mireille Knoll uit Parijs?
– Voor de 54-jarige arts uit Offenburg?
[ Voor de 84-jarige Maria Müller uit Berlijn?
– Voor de 14-jarige Susanna uit Wiesbaden?
– Voor de 37-jarige Anna S. uit Düsseldorf?
– Voor de 63-jarige dakloze flessen-verzamelaarster uit Hannover?
– Voor de 15-jarige Mia uit Kandel?
– Voor de 14-jarige Leon uit Lünen?

En voor de vele, vele andere slachtoffers van de onverantwoordelijk, hersenloos – en ongeremd ons land binnengelaten gewelddadige mannen, vanwege wele vele slachtoffers, die sinds september 2015 In Duitsland en Europa te betreuren zijn, wier listig opdringen hier de spuigaten doet uitlopen?

HIEROVER WEEN IK ZO DAT DE TRANEN UIT MIJN OGEN LOPEN….

Wanneer noemt u ook dit leed en deze mensen bij de naam, meneer de Aartsbisschop? Wij zullen u niet vergeten, wij betrekken u in al onze herdenkingen. In het bijzonder nu, op deze dag. En wij zullen onze stem verheffen voor U! Steeds meer!

 

Twee opmerkingen:

1. Of Aartsbisschop Bürger PP überhaupt leest, werd mij gevraagd. Welnu, de één of andere christen in zijn Aartsbisdom kan hem op deze bijdrage opmerkzaam maken.

2. M.b.t. MISEREOR : Decennialang was het Werk voor ontwikkelingssamenwerking (Wat een armzalige, ongeïnspireerde betiteling voor mens en christendom) losgemaakt van het katholieke welzijnswerk Misereor.

Door: Dr. Juliana Bauer.
vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://philosophia-perennis.com/2018/11/02/erzbischof-von-freiburg-modelt-allerseelen-zum-gedenktag-fuer-tote-fluechtlinge-um/