Schandaal: Verwerping petitie veegt alle 19 petities over stop migratie-overeenkomst van tafel.

 

Door: David Berger.

De voorzitter van de petitie-verwerping in het Duitse parlement, Marian Wendt (CDU    https://philosophia-perennis.com/2018/10/25/marian-wendt/)) had vanmorgen een selectie van jurnalisten uitgenodigd voor een ontbijt-buffet met persconferentie. Thans is deze gebeurtenis ook bekend geworden bij die journalisten, die hiervoor voorzichtigheidshalve níet werden uitgenodigd.

Het thema in de tekst op de uitnodiging:

“Met betrekking tot verschillende berichten gedurende de afgelopen weken  https://philosophia-perennis.com/2018/11/07/petitionsausschuss-laesst-weiter-keine-oeffentliche-debatte-zum-migrationspakt-zu/  over de behandeling van een petitie met als onderwerp “VN-migratie-overeenkomst (Global Compact for Migration)” nodigt de voorzitter van de petitie-verwerping, Marian Wendt, u uit voor een persconferentie.
Er wordt een klein ontbijt-buffet aangeboden.”

Hoewel PP zeer vroegtijdig en zeer uitvoerig heeft bericht over de gebeurtenissen m. b. t. de verwerping vande petitie, ontvingen wij geen uitnodiging. Vermoedelijk, omdat er van uitgegaan werd, dat wij ons er so wie so door hapjes en champagne-ontbijt niet van laten overtuigen, dat het te billijken valt, dat men niet geïnteresseerd is in de mening van het volk met betrekking tot zo’n belangrijke kwestie als de migratie-overeenkomst, resp. die mening voor te gevaarlijk houdt. Ook het gevaar van kritische vragen zou hierbij aanwezig geweest zijn.

En in feite ging het er alleen maar om, de journalisten iets ongelofelijks als heel normaal te verkopen. Door middel  van een persbericht van de AfD werd reeds bekend:

“Zojuist is door de petitie-verwerping van het parlement de publicatie van alle 19 ingediende petities met als onderwerp de Globale migratie-overeenkomst van de kant van het parlement afgewezen.

Hiermee wordt het momenteel meest prominente maatschappelijke onderwerp van mogeliukheid van de petitie en de daarmee verbonden, grondwettelijk gegarandeerde rechtsstelling uitgesloten. Een schandaal, dat nu tevens een constitutionele klacht ten gevolge zal hebben.”

Nog maar enkele dagen geleden had men door passages uit de petitie-afwijzing  en van fake-news-jager “Correctiv” heel doelbewust geprobeerd, de openbare mening over deze allang besloten stap uit het licht te houden en te kalmeren.

Door: David Berger.
vertaling: Theresa Geissler.
Bron:  https://philosophia-perennis.com/2018/11/08/skandal-petitionsausschuss-wischt-alle-19-petitionen-zum-migrationspakt-stopp-vom-tisch/