Rijkskristalnacht 2018: Geen herdenking zonder waarschuwen voor de AfD

 

Door: Josef Hueber, gastauteur op Philosophia Perennis

Sinds het aantreden van de AfD verspreidt zich een ziekte onder de politici van de gevestigde partijen, zowel van Oost als van West, maar ook onder alle andere politiek-correcte, openlijke representanten, die met de kost van de ‘blauwe partij’ in alle parlementen aan dramatiek heeft toegenomen en ongeneeslijk schijnt te zijn. De aangestokenen voelen geen pijnlijke symptomen. Integendeel, hun optreden volgens pavlovse, dwangmatige regels veroorzaakt zelfs euforische gevoelens, vanwege welke de dragers van het virus dan ook zoveel mogelijk gelegenheden zoeken, om ze kwijt te kunnen.

De ziekte werd genoemd naar een Franse arts en psychiater en werd (verkorte weergave van Wikipedia) beschreven als volgt: Het gaat om een “aandoening van het zenuwstelsel, wier typische kenmerken uit onwillekeurige taalkundige uitdrukkingen bestaan.”

De lezer heeft misschien al geraden, hoe die psychiaterheette. Het gaat hier over Georges Gilles-de-la-Tourette. Derhalve spreekt men ter ere van hem van het Tourette-syndroom.

De genoemde reflex steedt steeds dan op, vooral in de media, als de taal-bouwsteen “antisemitisme” of zijn speelkameraden “racisme” en “vreemdeling-vijandigheid” (of wat er allemaal nog meer in de intellectuele speelgoedkist klaarligt) op de proppen komen. Al deze bouwstenen laten zich in elke gewenste combinatie in elkaar passen met de universele bouwsteen AfD.

Wat aldus ontstaat, is steeds weer een groot, lelijk uitziend gedachtengebouw, waar men, zich daarvan distantiërend, met de vinger naar kan wijzen. En vooral kan men er op vertrouwen, dat alle aanwezige speelkameraden meedoen. Bijvoorbeeld in het parlement. Hetzelfde spel speelt men echter ook graag in de publieke media.

Iemand, die daar binnen de speelgroep steeds weer bij wil zijn, is de voorzitter van de Centrale Raad voor de Joden in Duitsland, Josef Schuster. In “Rundschau Magazin” van de Beierse Omroep van 8. 11., één dag voor de herdenking van de zg. Kristalnacht, laat hij in een desbetreffend interview zien, dat hij niet de spelbreker wil zijn.

Volgens een door de moderator terloops vermelde “studie” van de universtiteit van Leipzig is er, aldus de alwetend-ernstig kijkende televisieman, in Duitsland een toenemend aantal antisemieten, slechts een toenemende bereidheid om zich antisemitisch op te stellen. Alleen dit, moet men als aandachtige toeschouwer concluderen, zou dan een toename van antisemitische strafbare feiten verklaren. Zou meneer Schuster dat ook zo zien? Welzeker, dit komt ook overeen met zijn waarneming!

Daar komt een aap uit de mouw. Volkomen duidelijk. Het hoeft niet te worden uitgesproken. Immigratie heeft niets te maken met toenemend antisemitisme en antisemieten. Want de thans toenemend actief opererende antisemieten waren er eerder ook al. Dus heeft antisemitisme niets met immigratie te maken.

Was er al niet ooit een discussie, waarbij men steeds weer ingestampt kreeg: “Geweld heeft niets met- helpt U me even! – met… – nu ben ik het vergeten – met de … te maken?”

Bij het herdenken van de Kristalnacht moet men uiteraard ook denken aan de toekomst. Dus: Hier met de universele bouwsteen AfD. Want de AfD, aldus Schuster, zou een “verschuiving van rode linies” hebben veroorzaakt. Zo verklaart hij de toename aan strafbare feiten tegen Joden. En daar staat het gebouw alweer: Verweert U tegen de pioniers. Verweert U tegen de AfD!

Misschien is het wel ècht alleen maar fake news, dat Joden binnen de AfD een eigen groepering – JAFD – hebben gevormd? https://philosophia-perennis.com/2018/10/08/gegen-den-millionenfachen-import-von-judenhassern-juden-in-der-afd-gegruendet/

Hebben deze Joden nog niet erkend, dat daar hun ware vijanden vertoeven? Er doen tenslotte steeds meer berichten de ronde, dat Joden op de openbare weg worden aangevallen en gelyncht door AfD’ers.En dat deze gevallen geen incidenten zijn, die men niet mag veralgemeniseren.

Maar misschien is dat ook weer fake news. Dat zou nog nader bekeken moeten worden!

Door: Josef Hueber.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2018/11/09/reichskristallnacht-2018-kein-gedenken-ohne-warnung-vor-der-afd/