Merkel zaait tweespalt in Europa – Ook Praag en Estland wijzen VN – migratie-overeenkomst af

Door: Armin-Paulus Hampel

Ondanks de enorme druk van de kant van de Duitse Bondskanselier Angla Merkel, die met doorlopende telefonische gesprekken bij Europese regerings-partners propageert voor de ondertekening van de VN-migratie-overeenkomst, haken steeds meer landen af.
Het meest recent voorbeeld zijn de Tsjechische republiek en Estland. Een oordeel van Armin-Paulus Hampel, de buitenlandse politieke woordvorder van de AfD-fractie in het parlement.

Er valt deze dagen een schrikwekkend fenomeen te constateren in de diplomatieke omgang van de regeringen van Europa De toon wordt steeds ruwer. President Emmanuel Macron gaat tekeer tegen Donald Trump. Zijn land is geen vazal-staat, zo klinkt het vanuit Parijs.

Voorts de enorme wrakingen bij de Brexit-onderhandelingen, waarin aanzienlijke druk wordt uitgeoefend op Groot-Brittannië en niet in de laatste plaats de heftige uiteenzettingen betreffende de VN- migratie-overeenkomst. Ondanks druk-uitoefenende telefoontjes van de Duitse Bondskanselier haken steeds meer staten af voor wat betreft de optie om te ondertekrnen.

Gisteren maakte de Tsjechische Minister-President Andrej Babis bekend, dat zijn land zich verre zal houden van de overeenkomst. Een zoveelste bevestiging, dat Europa meer en meer verdeeld is geraakt en de hoofd-actrice der Europese verschillen heeft een naam: Angela Merkel met haar migratie-politiek.

De VS en Australië hebben zich al vroeg teruggetrokken. En in Europa waren het eerst Hongarije, vervolgens Oostenrijk en vele andere, nu Tsjechië. Het afwijzingsfront tegen de voor begin December in Marokko geplande termijn voor het ondertekenen van de hoogst omstreden VN-migratie-overeenkomst wordt steeds groter.

En de aangegeven redenen zijn plausibel: De overeenkomst maakt geen duidelijk onderscheid tussen de verschillende soorten migratie. Er ontbreekt ook een duidelijke bepaling, dat illegale migratie kan worden afgewezen. Alles bij elkaar zal de overeenkomst juist voor de ondertekenende landen als een magneet werken op illegalen en illegale massa-immigraties.

Maar juist dat dient dringend te worden verhinderd. Wij hebben geen boodschap aan een dergelijke migratie naar Duitsland en Europa!

Door: Armin-Paulus Hampel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2018/11/16/prag-estland-migrationspakt/