Conservo-uitspraak van de dag: “De migratie-overeenkomst verheerlijkt migratie”

 

Door: Hans-Ueli Vogt*)

“Door de formele juridische vrijblijvendheid, dus door het “Soft Law- karakter”, mag men zich in geen geval laten misleiden. De dwang komt via de achterdeur.”

De Baselse Courant vroeg Hans-Ueli Vogt, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteit van Zürich en lid van de Nationale Raad, “waarom de Schweizerische Volkspartei (SVP) zich tegen de VN- migratie-overeenkomst verzet?” Hier uittreksels:

De migratie-overeenkomst verheerlijkt migratie. Wie de overeenkomst leest, merkt al gauw, dat het er enkel om gaat, migratie voor te stellen als iets goeds, als een bron van welstand, iets, dat van nut kan zijn voor alle mensen …. Met de migratie-overeenkomst wil men de staten en de mensen de positieve kijk op de zaak voorschrijven. De ideologische basis van de migratie-overeenkomst is de invoering van een universeel mensenrecht op vrijheid van vestiging …

De bepleiters zeggen, dat de overeenkomst migratie veiliger en meer geordend zal maken – wat is daar verkeerd aan?

De overeenkomst … stelt de belangen van de migranten centraal. De staten moeten er voor zorgen, dat de mensen niet langer kritisch over immigratie spreken … Hij staat vol met eisen aan de staten over wat ze allemaal moeten doen, zodat de immigranten in de staat van hun keuze een goed leven kunnen leiden … Er is sprake van een massa-immigratie van Afrika naar Europa en van Latijns Amerika naar de VS. Migratie veroorzaakt in de landen van herkomst evenzeer problemen als in de opnemende landen.

Welke?

De meeste migranten zijn jonge mannen. Zij ontbreken in hun staten van herkomst voor de wederopbouw of om politieke veranderingen te bewerkstelligen. in de opnemende landen leidt het tot problemen, als mensen uit andere culturen, met andere waarden en overtuigingen immigreren. Uit staten, die nooit zoiets als een Verlichting hebben doorgemaakt en waarin mensenrechten niet worden nageleefd. Migratie vanuit dergelijke culturen beschuw ik als het grootste gevaar voor de vrijheden en de mensenrechten in Zwitserland.”

*)Prof. Hans-Ueli Vogt is Zwitsers Nationaalraad voor de SVP (parlementslid) en bekleder van de Leerstoel voor privaat- en economisch recht aan de Universiteit van Zürich. Gast-hoogleraarschappen in Florence, Harvard, Peking en Londen. Op verschillende manieren actief als expert in wetgevings-aangelegenheden.

Door: Hans-Ueli Vogt.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron:  https://conservo.wordpress.com/2018/11/19/conservo-spruch-des-tages-der-migrationspakt-verherrlicht-migration/