De chronische oogkleppen van GroenLinksers …

Door: Theresa Geissler.

Sommige actuele capriolen van bepaalde politici doen je werktuiglijk zelfbedachte versregels te binnen schieten, bij voorkeur op de melodie van oude kinderliedjes, die we allemaal ooit nog eens hebben geleerd èn gezongen.
Deze bijvoorbeeld:

“In een Links-groen groen groen Never-Neverland”
“Daar zaten twee elfjes, heel content”
“En de één begoot zijn klaver-klaverveld”
“En de ander kweekte vrij-heid.”
“Toen werd de multiculti-golf te sterk,”
“Overspoelde al hun dromen,”
“En de elfjes zaten stóm, begrepen niet”
“Wat hen nu was overkomen.”

Ik bedoel maar: Wat moet je nu met een bericht, dat Femke Halsema -sinds een blauwe maandag burgemeester van Amsterdam, al min of meer heeft laten weten, dat zij “niet zal meewerken aan de handhaving van het komende boerka-verbod”?
Dat Staatssecretaris (van Defensie) Barbara Visser dit staaltje van burger(moeder)lijke ongehoorzaamheid reeds heeft gelaakt door er op te wijzen dat niemand boven de wet staat – óók burgemeesters niet – is terecht. Blijft de vraag, hoe een Halsema, in haar positie nota bene, tot zo`n uitspraak komt.

Nu is dat een retorische vraag voor wie Halsema zo’n beetje kent, althans op de hoogte is van haar overtuiging en bevlogenheid. Noem alleen maar de naam van haar partij -GroenLinks- en je weet genoeg. Meer dan vier jaar geleden en op een andere site (strikt genomen niet de mijne) wijdde ik er ooit een artikel aan, getiteld “Het rariteitenkabinet GroenLinks” https://ejbron.wordpress.com/2014/04/11/het-rariteitenkabinet-groenlinks/ , en tot op heden heb ik geen aanleiding gezien om daarvan één letter terug te nemen; éénmaal een rariteitenkabinet, altijd een rariteitenkabinet. Sommige adepten van de mei ’68 generatie worden nooit volwassen.
Maar tja, dat verschijnsel mag dan bekend zijn, wie ermee te maken krijgt, staat nu en dan nog steeds vreemd te kijken …

Het onbegrijpelijkste is voor mij nog steeds dat Links, en dan vooral déze variant van Links, ongeveer staat voor alles wat valt onder de noemer `vrijheid` – denk aan een minimum aan overheids-gezag, liberaal drugsbeleid, vrije seksuele beleving in al zijn variëteiten, feminisering van de samenleving enzovoort – en tegelijkertijd principieel weigert de groeperingen aan te pakken die al die al die westerse verworvenheden juist met voeten proberen te treden: De islamitische immigranten. Lijkt dit misschien in het kader van de westerse individuele vrijheid nog consequent, dan moet er niettemin worden opgemerkt wat er bij deze flower-power-variant van Links maar niet in wil: Dat zulke toegeeflijkheid, zeker bij de salafistische tak van de Islam alleen maar averechts werkt. Dat ze zich innerlijk een kriek lachen om deze westerse ‘zwakheid’ en er hun voordeel mee doen, in afwachting van het moment waarop Mohammeds vlag definitief op ‘Goddeloze’ westerse bodem kan worden geplant. En dat dit geldt voor de kleinste details, ook voor het vrijelijk dragen van totale gezichtsbedekking – of om dit elkaar te kunnen opleggen.

GroenLinks wil er niet aan, Femke Halsema wil er niet aan.

En dat heeft z`n consequenties. Er is nu eenmaal een risico verbonden om zo`n Neverland-type burgemeester te maken van een stad als Amsterdam. Ik maakte daar, eveneens op het genoemde vorige blog, al gewag van toen de fatale beslissing zo`n vijf maanden geleden viel https://ejbron.wordpress.com/2018/06/28/elfenkoninginnetje-voor-mokum/ .

Dat ze intussen één keer tamelijk pittig heeft uitgehaald naar enkele salafistische haatpredikers zegt helaas nog niet alles: Tot nu toe was ze niet in de gelegenheid om die uitspraken ook wáár te maken en het is zelfs maar de vraag, of ze dat wel zou willen: Dingen toezeggen is nu eenmaal gemakkelijker dan ze realiseren. Alle kans, dat dit een brug te ver zou blijken te zijn voor het “famke Femke” dat, in ondanks de harde feiten waar ze in de èchte wereld tegenaan loopt, uiteindelijk steeds weer lijkt terug te keren naar de idealistische sfeer van “Alle Menschen werden Brüder, “love and peace” en “Islam=Vrede”.
Net als haar “masculiene” evenknie Jesse Klaver. Net al alle GroenLinksers.

Je kunt ook zeggen: Ze dragen chronisch oogkleppen, die ze van louter idealisme weigeren, af te zetten.
Klinkt harder en minder sympathiek, maar benoemt wèl de nuchtere waarheid … zoals het de realist -niet de idealist – betaamt.

Door: Theresa Geissler.