“Journalistiek voor dhimmi’s: Duitse school voor de journalistiek in München wordt school voor de islamisten

Door: David Berger.

Meteen drie prominente islamcritici hebben het woord genomen over een uiterst irriterende ontwikkeling https://twitter.com/pip_news/status/1067133628860301312.

De Duitse journalistenschool (DJS) heeft een islamitische organisatie opdracht gegeven om een werkcollege over islamitische berichtgeving tot stand te brengen. In het werkcollege moeten de studenten leren, hoe men uitsluitend positief bericht over de slam en islamcritici negeert.

Ahmad Mansour, Constantin Schreiber en Hamed Abdel Samad zijn van de hier beschreven ontwikkeling aan de DJS in München op de hoogte gebracht. En schrijven,, dat deze nouveauté aan de DJS ze “uitermate irriteert”. Verder staat er in de tekst: “De DJS heeft bijgevolg de belangenvertegenwoordiging “The Muslim Story”opdracht gegeven voor een werkcollege ten behoeve van islamberichtgeving in Duitsland.

“The Muslim Story” zet zich er naar eigen zeggen voor in, dat er over de Islam “positieve verhalen worden verteld” en wil redacties “verlossen van deskundigen, die niet deskundig zijn”.”

DJS WAARSCHUWT VOOR HAMED ABDEL SAMAD, AHMED MANSOUR EN CONSTANTIN SCHREIBER

In dit werkcollege werd klaarblijkelijk onder andere concreet gewaarschuwd voor de drie berichtgevers Hamed Abdel Samad, Ahmed Mansour en Constantin Schreiber. Zij merken op:

“Naar hetgeen ons ter ore gekomen is, werden wij ervan beschuldigd, tweedeling in de samenleving teweeg te willen brengen door een kritische uiteenzetting over de Islam en Imams te willen blootstellen aan vervolging. Journalisten zouden niet met ons als deskundigen mogen spreken.”

Daarenboven hebben de drie bekende islamcritici bij de rectrix van de DJS, Henriëtte Löwisch om opheldering in de zaak verzocht. Deze bleef uit.

Ook het aanbod aan de DJS van de drie onderzoekers om het thema islamberichtgeving met de leerlingen te bespreken, wilde Löwisch niet aannemen. Wat er thans toe heeft geleid, dat de drie zich tot de openbaarheid wenden:

ISLAM-LOBBY VEROVERT BELANGRIJKSTE SLEUTELPOSITIES

“Wij vinden het problematisch, als lobby-vertegenwoordigers aan een journalistieke instelling op diskrediterende manier refereren aan individuele personen. Wij vinden het evenzeer problematisch, als de DJS beslist tegen een journalistiek principe, namelijk weloverwogenheid. Ons voorstel voor een gesprek geldt nog steeds.”

Met haar sharia-conforme onderwijsaanbod wil de DJS kennelijk reeds bij voorbaat de voorschriften van de VN-migratie-overeenkomst nakomen. Deze voorziet in strafmaatregelen voor journalisten en media https://philosophia-perennis.com/2018/10/10/un-migrationspakt-will-kritik-an-immigration-unter-strafe-stellen/ die zich kritisch uitlaten over immigratie, evenals over de religie der immigranten.

En Henriëtte Löwisch wil daarbij natuurlijk niet achterblijven. Boze tongen verbreiden reeds het gerucht, dat – nadat ze een tijdje geleden al het boek “Journalistiek voor dummies” publiceerde – haar volgende werk dan waarschijnlijk “Journalistiek voor dhimmi’s” gaat heten.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2018/11/27/djs-seminar/