David Berger: “Geschiedenis van de migratie-overeenkomst is er één van leugens, misleiding en minachting van de Wil van het Volk”

Door: David Berger.

Gisteren sprak David Berger voor enkele duizenden deelnemers aan de demonstratie tegen de migratie-overeenkomst voor de Brandenburger Tor. https://philosophia-perennis.com/2018/12/01/brandenburger-tor-tausende-protestierten-gegen-migrationspakt/ Wij geven hier de tekst van zijn toespraak weer.

Wij staan hier bij de Brandenburger Tor en velen zullen denken aan het noodlottige jaar 1989, toen hier De Muur viel. Ook 2015 was zo’n noodlottig jaar, zeker een tragisch jaar. En evenzeer dreigt de komende 11 december voor Duitsland een noodlottige dag te worden.

in 2015 heeft Merkel ten behoeve van de transformering van ons land in een Oriëntaals vestigingsgebied de poorten open gezet. Binnen tien dagen wil zij in de migratie-overeenkomst laten vastleggen, dat zij ook voor altijd open moeten blijven. Waarmee de vernietiging van Duitsland zoals wij het tot dusverre kenden, definitie wordt bezegeld.

DE PROPAGANDAMAKERS VOOR DE MIGRATIE-OVEREENKOMST HEBBEN VAN HET BEGIN AF AAN GELOGEN ALSOF HET GEDRUKT STOND

Hoe slecht deze Merkel-overeenkomst is, wordt het duidelijkst aangetoond, doordat zijn makers van het begin af aan hebben gelogen alsof het gedrukt stond. Ik noem alleen maar de steekwoorden: Vakmensen – Goudstukken – individuele gevallen – vluchtelingen, die vluchten voor het terrorisme en daarom geen terroristen kunnen zijn.

Tot dit systeem van leugens en misleiding behoort ook de bizarre bewering van de kanselier: “De migratie-overeenkomst is niet verplichtend, ondertekent U hem toch juist daarom …

Tot dit systeem behoort de schizofrenie, waarmee wordt beweerd, dat er geen sprake zou zijn van islamisering. Om in één adem de nieuwe geloofsbelijdenis uit te spreken, volgens welke de Islam bij Duitsland hoort.

Men krijgt de indruk, dat Merkel & Co allang hebben gecapituleerd voor de Islam. En de migratie-overeenkomst zal ertoe leiden, dat hun geloofsbelijdenis spoedig wil zeggen: Duitsland behoort de Islam toe.

ISRAËL WEET WAT ISLAMISERING BETEKENT EN WIJST DERHALVE DE MERKEL-OVEREENKOMST AF

Dat is ook de reden, waarom staten, die weten, wat het opstuwen van de Islam betekent, deze “Overeenkomst der wolven” niet hebben ondertekend: Op de allereerste plaats Israël, gevolgd door de Visegrad-landen en Oostenrijk.

Tot dit leugensysteem van Merkel behoort ook, dat men het alleen overeind kan houden, als men

1. … naar nieuwe leugens grijpt, teneinde de oude te steunen. Ik denk daarbij aan de opmerking van Heiko Maas, die beweert, dat de Duitse regering de bevolking vroegtijdig in de plannen voor de migratie-overeenkomst heeft verstrikt.
2. … naar alle mogelijke vormen van sociale controle en censuur van politieke tegenstanders grijpt. Het ageren van de gevestigde partijen in verband met de petities tegen de migratie-overeenkomst spreekt hier boekdelen. Gisteren heeft men, om het geheel nog kracht bij te zetten, het discussie-forum van de petitie gesloten. Mening der burgers niet gewenst!

Misschien zullen enkelen nu denken: Van dit systeem van leugens-zonder-scrupules hebben wij allang verloren. Des te meer, als men bedenkt, dat hier eigenlijk een miljoen mensen zouden moeten staan om tegen de Merkel-overeenkomst te demonstreren.

HEBBEN WIJ AL VERLOREN?

Nee, dat hebben wij niet. Dat thans heel Duitsland tegen de wil van de migratie-fanatici – discussieert over deze overeenkomst, is een verdienste van ons, de APO 1918, de vrije of alternatieve media en de AfD.
De extreme censuur-maatregelen tegen ons laten toch vooral één ding zien: Dat de politici van de gevestigde partijen zeer flink afgaat als een gieter. Heel ordinair kan men zeggen: Merkel & Co hebben de broek zo vol, dat men het tot híer kan ruiken.

En tot slot nog één ding: De geschiedenis toont ons, dat het nooit eenvoudigweg de massa’s zijn, die slagen winnen.

KIJK NAAR LEPANTO!

De beroemde zeeslag van Lepanto, waarbij de getalsmatig en militaristisch duidelijk in het nadeel verkerende Avondlanders tegen een reusachtige vloot van islamitische Osmanen zegevierden en zo de gedwongen islamisering van Europa verhinderden, is daarvan een goed voorbeeld.

Ook tegenwoordig geldt nog steeds, wat de grote Kerkgeleerde Thomas van Aquino vele eeuwen geleden schreef:
“Nog kan de leugen haar boosaardig hoofd zozeer opheffen, tenslotte zullen immer waarheid en gerechtigheid zegevieren!”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2018/12/02/david-berger-geschichte-des-migrationspaktes-ist-eine-der-luegen-taeuschungen-und-verachtung-des-volkswillens/