Groene Amsterdammer?

Door: Rob Meyer.

Even had ik hoop dat Halsema, ondanks het twijfelachtige feit dat ze voorheen op de bok zat van het euvele GroenLinks, toch iets van hoop zou brengen binnen de Amsterdamse gemeente.
Helaas is dat niet het geval.
Was natuurlijk ook wel te verwachten met GL als grootste partij binnen het Hoofdstedelijke bestuursteam.
Met D’66 als goede tweede, ziet de toekomst er voor de vrije Amsterdammer benepen uit.
Sedert Halsema daar de Mokumse ambtsketen op haar linkse boezem draagt, hebben zich al dikke scheuren in haar beleid gevormd.
In eerste instantie het verse nieuws dat ze geen cameratoezicht wenst bij het onlangs aan een aanslag onderhevige hoofdkantoor van de Telegraaf.
Heel dubieus.
En een absoluut linkse rattenstreek, aangezien de Telegraaf misschien wel de enige krant in Nederland is, die bij tijd en wijle tegen het linkse bolwerk aanschopt.

Dan mag de inmiddels intensief beschermde politiejournalist John van den Heuvel van Halsema niet meer verschijnen in RTL Boulevard, aangezien dat programma plaats vindt in de stad zelf, en Halsema ‘het te veel gevaar vindt opleveren voor de burger’.
Overduidelijk weer een linkse ‘mondsnoerstreek’ vanuit het radicale bolwerk dat Amsterdam in haar greep heeft.

Momenteel vers van de pers: ‘Halsema gaat het boerkaverbod niet handhaven!’
Nog los van het feit dat ze zich onttrekt aan een landelijk vastgestelde wetgeving, waar iedere gemeente zich aan dient te houden, ruik ik hier – wederom – een linkse stank.
Inmiddels weet de oplettende Nederlander dat GL en D’66 de twee grootste voorvechters zijn van Neerlands uitverkoop strategie.
Aanvankelijk zat PVDA ook in die wagen, maar daar is een enigszins muterend beleid voelbaar, en we gaan zien waar de door hun ingezette koers met Asscher op de bok heen zal gaan, hoewel ik weinig gezond verstand van deze linkse partij verwacht.

Maar onder een tranentrekkend mom van ‘humaniteit, tolerantie en goedmenskoorts’ worden alle poorten opengezet voor alles en iedereen die huilend een plekje in ons mooie land opeisen. Ten koste van eigen volk.
De prangende vraag rijst: welk virus ligt aan deze ernstige ziekte ten grondslag?
Ik weiger te geloven dat het hier slechts om een maatschappelijke visie gaat, die, links eigen, met voortvarende en onstuitbare hand het volk door de strot wordt gedrukt.
Veel meer neig ik naar wat sommigen misschien afdoen als ‘Complottheorie’.

Steeds frequenter kom ik verhalen tegen over een zekere Elite, die zich als doel heeft gesteld om de voltallige wereldbevolking aan zich te onderwerpen.
Ook komen daar begrippen in voor als Illuminati, Bilderberg, Vrijmetselarij, Rothschilds, etc.
Als zovelen daar over reppen, kan het geen toeval meer zijn. Waar rook is, is ook vuur.
Internet en met name Youtube staan vol met duizenden verhalen, al dan niet geverifieerd op feitelijkheid.

Dan nu terug naar Halsema.
Ik kan me helaas niet onttrekken aan de indruk dat ook Halsema en GL onderdeel uitmaken van die overheersende klasse en voor hun bok zijn gespannen.
Het mag inmiddels wel duidelijk zijn dat het ultralinkse gedachtengoed niet het beste voor heeft met begrippen als Vrije Democratie en de individuele burger.
Zo is met name Links voorstander van het ondertekenen van het Marrakesh Verdrag.
Baudet hierover:

Voor degenen die nog altijd denken dat het een goed idee is om ‘Marrakesh’ zo snel mogelijk om te toveren in geldend Nederlands recht is hier een spoedcursus van Thierry Baudet. Want waar het op neerkomt, aldus de FVD-voorman in een interview met Ernst Lissauer, is dat heel Afrika zo meteen het signaal krijgt dat ze welkom zijn in ons land:

Baudet: ‘Merkel en Macron dromen van hun Europese Superstaat en willen dat ieder land dit verdrag ondertekent. Dan gaat Juncker uiteindelijk bepalen voor elk land wie ze wel en wie ze niet op moeten nemen. Daar gaat onze soevereiniteit. Als ieder land haar eigen grenzen zal bewaken, dan heb je een waterdicht systeem. Anders zullen asielzoekers altijd wel ergens een land binnen kunnen komen, als de grenzen vanuit een EU-orgaan worden bewaakt.’

En hier komt die ‘complottheorie’ weer om de hoek kijken. Als je die boten vol vluchtelingen kunt tegenhouden voor ze de zee op gaan, dan voorkom je twee dingen: dat Europa overspoeld wordt met Afrikanen, en ook dat er migranten verdrinken.
Maar in het Verdrag van Straatsburg (1975) staat duidelijk dat de migratie van Afrikaanse volkeren onderdeel uitmaakt van een grootst opgezet plan, en dat verdrag van Marrakesh maakt daar onderdeel van uit.
Hieronder een citaat uit het Verdrag van Straatsburg:

Na de Arabisch-Israëlische oorlog in 1973 en de daaruit voortvloeiende olieboycot hebben de bureaucraten van de EEG (de voorloper van de EU) met Saoedi-Arabië en andere oliestaten in juni 1975 afgesproken om voortaan de immigratie van moslims naar Europa actief te bevorderen. De tekst van de resolutie benadrukt “de grote verrijking die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft vooral op het gebied van normen en waarden”. De media moesten worden ingeschakeld “om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten”, en de academische wereld moest worden gemotiveerd “om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa”.

Nu wederom terug naar Halsema.
Haar beleid en de daaraanvolgende uitspraken cq decreten passen volkomen binnen het kader van dit Verdrag van Straatsburg.

Tot slot mijn stelling: Nederland zucht al tientallen jaren onder een linkse dictatuur.

Rob Meyer 30 november 2018.