Praten met Links – contact-opname met de bio-bourgeoisie

Door: Redactie PP.

Niets zorgt zozeer voor tweedeling in de Duitse samenleving als het vluchtelingenvraagstuk. Nergens staande meningen zozeer tegenover elkaar. Een weergave van een heel normaal gesprek tussen Links en Rechts.

De Duitse Islam-wetenschap is links, zeer links. Kritisch denken is niet gewenst. Vanaf het eerste semester wordt de nog afhankelijke student gezegd, Henryk M. Broder niet te lezen, ook Bassam Tibi is ongewenst als auteur. In huiswerk zouden deze auteurs niet mogen worden geciteerd, daar zij populistisch zijn en de islam niet welgezind.

De ouderejaars belasteren genoemde schrijvers graag en aldus durft ook de eerstejaars het niet aan om de boeken stiekem te lezen. Ergens geloven ze eenvoudigweg, wat iedereen beweert en houden ze Bassam Tibi en Henryk Broder voor de vijand. Tegenwoordig kom ik er voor uit, dat ik ze lees en ben ik bij iedereen in deze kringen de kwaaie pier.

HOE STA JE TEGENOVER DE VLUCHTELINGEN?

Jaren na mijn afronding van de Islamwetenschappen drink ik thans koffie met een voormalige medestudent. We zitten in een chique café in een dure wijk van Hamburg. Onverhoopt vraagt hij aan mij hoe ik eigenlijk tegen de vluchtelingen-debatten aankijk. Tenslotte heb ik vele jaren in het buitenland gewoond, ook in islamitische landen. “Kritisch,” zeg ik. Ik ben tegen verdere islamitische immigratie, vóór beschermde grenzen en tegen de migratie-overeenkomst. “Migratie-overeenkomst? Wat is dat?”

Mijn gesprekspartner had van deze overeenkomst nog niets gehoord. Waarschijnlijk had de Süddeutsche er nog niet over bericht, dacht ik. Naar het schijnt lees je de verkeerde media, als je de migratie-overeenkomst niet kent.”

BETEKENT KRITISCH ZIJN AUTOMATISCH OP DE AFD STEMMEN?

Mijn extreem-kritische houding verraste hem. “Dan stem je op de AfD?” Scherp blikte hij me aan. Kritisch zijn betekent voor hem dus automatisch AfD stemmen? “Ik heb vrienden, die AfD stemmen, omdat het ze in de CDU niet meer bevalt. Je kunt het dus eerlijk zeggen, ik beëindig wegens zoiets geen vriendschappen.”

En precies zo ziet de realiteit er momenteel uit:
Vriendschappen zijn afhankelijk van of iemand op de AfD stemt, of niet. Fijn voelde ik me er niet bij en antwoordde hierop ontkennend. Ik zou de CDU nog de tijd geven tot de volgende verkiezingen, om zich te vernieuwen en wederom conservatief te worden Mocht dit niet gebeuren, dan zou het goed mogelijk zijn, dat zou overstappen naar de AfD, zei ik.

In elk geval houd ik de AfD noch voor buitenlander-vijandig, noch voor extreem-rechts, maar zie vele heldere koppen, daar, zoals Meuthen en Weidel. Mijn mening delen kon mijn gesprekspartner niet.

TEKORT AAN WONINGEN EN PLAATSEN OP DE KDV’S HEBBEN NIETS MET VLUCHTELINGEN TE MAKEN

Mijn voormalige mede-student vond de situatie sinds 2015 niet verontrustend.

“Ik heb geen euro minder te besteden vanwege de vluchtelingen en ja, natúúrlijk kan Duitsland zonder problemen een miljoen vluchtelingen en meer opnemen.”

Er waren veel belangrijker onderwerpen, zoals woningnood, geschikte woonruimte, plaatsen op de KDV’s en nog veel meer. En daar heb je het weer, het linkse scheve denken dat enge woonruimte en gebrek aan plaatsen op de KDV’s niets te maken heeft met de vluchtelingen-situatie. Al die miljarden aan belastinggeld ontbreken niet, nee, dat is uiteraard rechts denken. Ook de vele verkrachtingen zijn niets, waarover men zich primair zorgen zou moeten maken.

In zijn ogen houdt geen vluchteling zich bezig met de gedachte, in Duitsland vrouwen te verkrachten. Dat gebeurt nu eenmaal.

FACEBOOK-RACISME ALS MEEST DRINGENDE PROBLEEM

Het enige, wat hem verontrustte, was de groeiende buitenlander-vijandigheid. Ik keek om me heen in zijn visserswijk. “Hier? Of waar maak je dat uit op?” vroeg ik hem. “Nee, hier niet. Hier heb je tenslotte alleen rood-groene stemmers en geen conservatieven, AfD-stemmers zijn er waarschijnlijk eerder in Blankenese. Ik zie dat op Internet, als ik de commentaren onder postings van vertegenwoordigers van de AfD doorlees.”

Aha, denk ik. Op internet, op Facebook en dan onder de postings van vertegenwoordigers van de AfD. Het duurt een ogenblik, voor ik de hele samenhang begrijp. De groeiende buitenlander-vijandigheid heeft dus altijd en alleen met de AfD en de kiezers te maken. Hij heeft het niet over kaalhoofdige Nazi’s, hetzes of pogroms. In het licht van het dagelijks leven zien kan hij dit niet, nog nooit is mijn kennis getuige geweest van een wezenlijk voorval van racisme, uitsluitend op Facebook leest hij dit en is daardoor verontrust. Aha, denk ik weer.

MAMA’S VRAGEN ZICH AF, WELKE ANGORA-WOL DE BESTE IS?

Ik laat mijn gedachten de vrije loop. Mijn kennis woont in een chique Hamburgs stadsdeel. Geen mens heb ik gezien met een duidelijke migratie-achtergrond, noch een migrant met Duitse nationaliteit, noch een vluchteling. Hier schijnt iedereen bio-Duitser te zijn.

In de opvang van zijn dochter vragen de mama’s zich af, welk Angora-wol de beste is en wanneer en waar de volgende gelegenheid zich voordoet, deze schattige kashmir-pullover voor hun kind te kopen. Hier zijn geen vluchtelingenkinderen in de opvang, hier durft men als vrouw ’s nachts nog over straat. En hoewel men hier als bio-Duitser in zijn eigen parallelle wereld leeft, wenst mijn kennis open grenzen, een wereld, waarin allen zich vermengen.

“Voor mij is de Islam niet per se een slechte religie. Dé Islam bestaat immers niet, eenieder kan immers zijn eigen Islam uitzoeken.” Zo ziet een Islam-wetenschapper dus deze religie. Ikzelf heb waarschijnlijk aan de meest linkse aller universiteiten ter wereld Islam-wetenschap gestudeerd. Ik behoor tot de zeer weinigen, die aan het einde van hun universitaire carriëre aan de kant van de Israëli’s staan en niet voor “de Palestijnen” zijn. Die de Islam per se als niets positiefs beschouwen, maar als iets bekritiseerbaars.

Daarnaast heb ik vergeleken bij de meesten van mijn voormalige mede-studenten vele jaren in de islamitische wereld doorgebracht. Deze jaren hebben er niet toe geleid, dat ik mijn kijk verander, ze verhardt zich eigenlijk iedere dag alleen maar. Ik houd Moslims in de omvang, waarin ze in Europa leven, niet voor integreerbaar en voor een reële bedreiging. Ik lees de nieuwe Sarrazin met permanent ja-knikken en kan het alleen maar met hem eens zijn.

EN NA MIJ DE GROENE ZONDVLOED?

Behoedzaam breng ik in het midden, dat wij Europeanen meer kinderen moeten krijgen, om stand te houden; dat Europa wordt vernietigd door de vluchtelingen-golven. Maar dat zijn voor mijn gesprekspartner slechts complottheorieën. Dit afschaffen van Europa, deze vermeende bevolkingsuitruil is propaganda naar Sarrazin, maar heeft met de realiteit niets te maken. En de wereld lijdt überhaupt aan overbevolking, dus geeft het niets, als de Europeanen geen kinderen meer op de wereld zouden zetten. Voor hem zijn de Europeanen niets om te beschermen, niets wat men zou moeten koesteren. Migratie is er immers altijd al geweest.

“… DAN BEN IK TOCH AL DOOD”

Het zijn al deze zinnen van linkse propaganda, die ik tot nu toe alleen uit de krant kende.

“En dat er over 100 jaar alleen nog maar Moslims leven hier, kan mij niet schelen. Dan ben ik toch al dood. Ik heb niets tegen Moslims. Laat die hier toch hun Moskeeën bouwen en wonen.”

Geschokt zit ik als aan de grond genageld. Is dit mogelijk? Kan een Duitser zoiets werkelijk menen? Het gaat hier niet om Duits zijn of niet-Duits zijn, het gaat om zijn eigen land. Kan iemand de inhoud van de eigen cultuur, de eigen identiteit echt zó onverschillig zijn?

Ten langen leste vraag ik nog, op welke partij hij zou stemmen bij de EU-verkiezingen. Dat weet hij nog niet, de Europa-vriendelijkste van allemaal. Maar wat voor een uitgesproken Europa-hater dan Europa-vriendelijk? Nu krijg ik weer een onbehaaglijk gevoel. “Het voornaamste is, dat je niet op de Groenen en Ska-pissebedden stemt.” Meer was ik niet in staat, uit te brengen.

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2018/12/05/mit-linken-reden-kontaktaufnahme-mit-der-bionade-bourgeoisie/