Revolutie! Met gele jekkers!

Door: altmod *)

De protesten van de “Gilets Jaunes”(GJ) schrikken Frankrijk, het moederland van alle (meest gewelddadige) revoluties, op.

Wij Duitsers hebben wat dat betreft nooit met de “Grand Nation”
gelijke tred kunnen houden.
Alleen de Duitsers uit de voormalige DDR kunnen zich beroemen op dede effectief on-bloedigste revolutie in de jongste geschiedenis: In 1989 met “Wij Zijn Het Volk”. Niet alleen de macht van het heersende communistische DDR-regime werd daarmee gebroken; het hele Oostblok, het Sovjet-imperium inbegrepen stortte in elkaar als een kaartenhuis.

Zal de ontluikende revolutie van de “Gilets Jaunes”de Macron-democratuur ten val brengen?

De geschiedenis herhaalt zich immers niet – tenminste niet op dezelfde plaats. Maar reminiscenties kunnen politiek leerzaam zijn. En wat dat betreft kunnen de Fransen – en “Europa”- misschien leren van de (Oost)Duitsers. Stel U voor, dat de protesten van de “Gilets Jaunes” doorgaan, wan week tot week. Dan zou niet alleen de regering-Macron – volks uitgedrukt: “het regime”- kunnen vallen, maar zelfs de hele, door Merkel, Macron, Juncker enz. geplande bovenbouw van de EU(dSSR).

Destijds waren het niet alleen de DDR-burgers, die het kaartenhuis-effect veroorzaakten. In het bijzonder in Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowaakse Republiek was reeds een oppositie-beweging opgebouwd die zich vervolgens meer kon bewijzen, dan slechts als helper.

Moet de “Gilets Jaunes”-beweging worden ondersteund?

Waartegen keren onze revolutionaire buren zich?

In principe tegen hetzelfde, wat ons beweegt.

De brandstof-accijnzen-verhoging en de Franse variant van het verbod op Diesel is niet de enige aanleiding van hun protest, maar slechts de druppel, die de emmer heeft doen overlopen.

Oorzaak is de algehele ontevredenheid met de situatie in staat en samenleving: Massa-immigratie, onveiligheid, criminaliteit, vormingsmisere, afbraak van de staatkundige infrastructuur, de- industrialisering en insolventie van de staat, die thans vergezeld gaat van een steeds groter wordende belastingschuld,Juist de hardwerkende maar over het algemeen slecht betaalde lagere middenklasse in de provincie leidt onder een verarming vanwege staatsbelastingen en gedwongen heffingen …

Buitengewoon verbolgen zijn ze er echter over, dat ze de indruk krijgen, door de regering voor dom te worden versleten.

schrijft Eva-Maria Michels van het Pruisisch Algemeen Dagblad https://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/artikel/der-revolution-entgegen.html

Wat daar staat, herkennen wij toch zeker ook met betrekking tot Duitsland, of niet?

Tegen het “dom houden”door de regering zijn het tot dusverre wederom slechts overwegend de “Ossies”, die in Dresden, Leipzig, of Cottbuss daartegen ageren – de “donkere Duitsers”.
Waarom daarnaast geen “licht”signaal?
Ik begin er zelf maar eens mee, net als individuele “Gilets Jaunes” en stop mijn gele jekker niet, zoals tot nu toe, onder de autostoel, maar leg haar zichtbaar voor me onder de voorruit, resp. daar, waar men haar gegarandeerd ziet.
Tenminste een begin voor een oude, tot nog toe anti-revolutionair.

En misschien word dan ook spoedig niet alleen ik de straat op gedreven…

Door “altmod”.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2018/12/07/revolution-mit-gelben-jacken/#more-23020

*) “altmod” is gespecialiseerd arts en blogger (altmod.de) en tevens regelmatig columnist bij conservo.