De eigenlijke strijd tegen de migratie-overeenkomst begint nu pas

Door: David Berger (op 10 december 2018)

Tegen elk gezond mensenverstand in ondertekent Duitsland vandaag -in het bijzijn van Merkel – een papier, dat voor hem het pad naar een totalitaire staat effentDiens staatsreligie is binnenkort een soort vluchtelingen-pseudo-religie met de daarbij behorende dogma’s, wier betwijfeling streng wordt bestraft. Ze zal slechts een overgangs-religie zijn, die voor haar opvolgster bereidwillig de loper uitrolt.

Merkel is gisteravond al naar Marrakech gereisd om daar vandaag met de afrondig van de migratie-overeenkomst haar levenswerk te bekronen en voor haar juridische misstappen van de laatste jaren ook op internationaal niveau een aflaat te verdienen.

Maar niet alleen voor Merkel, ook voor Duitsland zal zich vandaag iets van groter portée veranderen. van dusdanig groot portée, dat oorspronkelijk gepland was, het geheel in de openbaarheid te brengen, zonder dat de machtige, steeds vaker storende bevolking er iets van zou merken.

In veel landen functioneerde dat ook. In de landen, die van Israël, de VS, tot Hongarije aan toe door verstandige regeringen worden geleid, die al sinds jaren weigeren om alle andere behoeften van hun volkeren te offeren aan een ongebreidelde massa-immigratie, is dat geen probleem.

In de landen, die een sterke buitenparlementaire oppositie, vrije media en eventueel zelfs nog een migratie-kritische partij in hun parlementen hebben zitten, ging deze vlieger echter ook niet op.

MAKERS VAN HET MERKEL-PACT HADDEN HET ONDERWERP HET LIEFST VERHEIMELIJKT

Afgezien van Frankrijk, waar Marine Le Pen pas vorige week voor het eerst in een korte toespraak waarschuwde voor de migratie-overeenkomst. In Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië is het daarentegen de vrije media (Blog, omvangrijk online-magazine of geprinte uitgave), de APO 2018 en de AfD gelukt om het onderwerp gedurende de laatste weken onder de algemene media-aandacht te brengen, ja zelfs de toegang tot de parlementaire debatten te laten vinden.

Daarbij was elk van de vele landen, die één voor één een vertrek uit de overeenkomst aankondigden, https://philosophia-perennis.com/2018/11/14/migrationspakt-nicht-unterzeichnen/ iedere keer weer een triomf voor de tegenstanders van de migratie-overeenkomst.

VOOR DE DUITSE MIGRATIE-OVEREENKOMST-INQUISITEURS IS ZELFS ISRAËL EEN ANTISEMITISCHE STAAT

Toen het voor het systeem-Merkel, dat de migratie-overeenkomst heel wezenlijk mede-uitgewerkt heeft, duidelijk werd, dat het zijn plannen ten minste met het oog op de migratie-overeenkomst (over de vluchtelingen-overeenkomst, die vandaag ook moet worden afgerond, wordt amper gesproken) niet meer geheim kon worden gehouden, reageerden de gelijkgeschakelde censuur-posten met fakenews-kabaal (“Correctiv” https://philosophia-perennis.com/2018/10/27/loeschung-der-migrationspakt-petition-alles-nur-ein-missverstaendnis/), omvangrijke uitwis-akties bij Facebook (Twitter maakte, verbazingwekkend genoeg, verregaand fair pas op de plaats) en ook al met de eerste dreigingen van juridische gevolgen.

Tegenstanders werden – zelfs door CDU-politici – openlijk uitgescholden voor “Nazi’s”, “anti-semieten” en “rechts-extremisten”.
Gedreven door haat en angst voor de eigen bevolking viel de eigenlijke haatpropagandisten daarbij totaal niet op, dat ze ook heel Israël op die manier indirect tot een “anti-semitische staat verklaarden.

Censuur en krasse sociale uitbanning van de politieke tegenstanders resp. ook de parlementaire oppositie en gerechtelijke maatregelen https://philosophia-perennis.com/2018/12/07/wie-kann-der-einsatz-fuer-menschenrechte-strafbar-sein/ tegen hen behoren anders tot het vaste handelingen-repertoire van enkel dictaturen …

“Maar nu, nu de overeenkomst thans eindelijk definitief wordt bekrachtigd, wordt dat immers allemaal beter. De overeenkomst in immers niet-verplichtend, zo hebben Merkel, haar media en zelfs de rechter zelfkant van de Unie beloofd.”- Dat zal thans menig harmonie-behoeftig mens zich wensen. Sneller dan snel zal hij echter teleurgesteld worden. Nu begint het pas goed!

De lijks-groene, Merkeliaanse vluchtelingen-hype, die in Duitsland een soort van seculiere staatsreligie geworden is, heeft eindelijk zijn geloofsbekentenis kort en bondig vanaf vandaag verplichtend op tafel liggen:

“MIGRATIE IS EEN BRON VAN WELSTAND, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING.”

Maar ook aan de notoite twijfel heeft de migratie-overeenkomst gedacht en ze erkent zeer voorzichtig en overladen met clausules:

“Tegelijk heeft migratie zijn uitwerking op onze landen en gemeenschappen, op migranten en hun gezinnen, op zeer verschillende en soms onberekenbare wijzen.

IEDERE RELIGIE HEEFT OFFERS NODIG

Maar dergelijke collaterale schade kent elke – ook de seculiere – religie. Ja, zelfs het christendom kent het “Credo qui Absurdum” naar Paulus – ik geloof juist, omdat het mij rationeel niet overtuigt. En bovendien: Religie verlangt offers, allereerst het “sacrificiumintellectus” (ik offer mijn verstand), maar ook heel concrete fysieke offers. Met een offerkaars in de kerk of een bezoek aan de “Dag van de open Moskee” is de kous hoe dan ook niet af. In haar oorspronkelijke vorm wil de religie ook mensen- in ons actuele geval meestal mes-offers.

Daarnaast moet iedere religie met haar hogepriesters waken over het nakomen van de zuivere leer. Inquisitie en Index van de verboden boeken https://philosophia-perennis.com/2016/06/26/news-facebook/ noemde men dat vroeger. Ook de migratie-overeenkomst heeft natuurlijk daaraan gedacht. Terwijl men tot nu toe nog kritisch en algemeen mocht berichten over de migratie-overeenkomst en migratie, is dat vanaf vandaag anders geworden.

DE EERSTE OFFERS: VEILIGHEID VOOR DE ZWAKSTEN, MENINGS- EN PERSVRIJHEID

Om zijn ideeën in praktijk te brengen, belooft de migratie-overeenkomst, een “Berichtgeving door de media, inclusief informatie op internet, te stimuleren, onder andere door sensibilisering en uitleg door media-makers met betrekkng tot migratie- vragen en -begrippen, door investeringen in ethische standaards van de berichtgeving en reclame en door instelling van openbare financiering of materiële ondersteuning van media, die systematisch intolerantie, vreemdelingen-vijandigheid, racisme en andere vormen van discriminatie tegenover migranten bevorderen”.

Zoals wij allemaal weten, wordt nu al de minste kritiek op de desastreuze migratie-politiek van het systeem van Merkel als racisme betiteld. Zelfs terughoudende islamcritici wordt permanent algeheel en ongenuanceerd vreemdelingen-vijandigheid in de schoenen geschoven.

En media die berichten over strafbare feiten, en daarbij de herkomst van de dader bekendmaken, wordt monotoon verweten, “discriminering tegenover migranten te stimuleren.”- Wie zich het niveau voor ogen houdt, waarop wij met betrekking tot de menings- en persvrijheid in Duitsland, mar ook in andere staten van de EU, reeds beland zijn, die kan enigermate beoordelen,welke vèrgaande censuur-maatregelen op ons zullen afkomen.

DE MIGRATIE-OVEREENKOMST IS OOK HET VRIJKAARTJE VOOR DE ISLAMISERING VAN EUROPA

En laten wij één ding niet vergeten: Het woord migranten staat bij de huidige massa-immigratie vanuit het nabije Oosten en Afrika in 90% van de gevallen voor Moslims. Die niet alleen zelf zeer veel discrimineringspotentieel (tegen Joden, homosexuelen, vrouwen, christenen, atheïsten) met zich meebrengen, maar – in laats van hun vaak weggegooide indentiteispapieren- hun islamiserings-plannen, bewust of onbewust, in hun handbagage met zich meedragen. Lees hiertoe alleen maar de duidelijke woorden van de Hongaarse Primaat Aartsbisschop Marfi https://philosophia-perennis.com/2017/04/01/gyula-marfi-migration/.

Duitsland ondertekent vandaag een papier, dat de weg vrijmaakt voor een totalitaire staat, wiens staatsreligie binnenkort een soort vluchtelingen-pseudo-religie is. Zij zal slechts een overgangsreligie zijn, die voor haar opvolgster bereidwillig de loper uitrolt. Dat alles is – als er geen wonder geschiedt https://philosophia-perennis.com/2016/10/07/lepanto/ – alleen nog maar een kwestie van tijd.

DE WERKELIJKHEID IS OP Z’N LAATST SINDS VANDAAG AANWEZIG

Wij bevinden ons nu nog in een fase, waarin wij het stuur nog kunnen omgooien, terug richting rechtsstaat, democratie en richting veiligstelling van onze Duitse cultuur van het avondland. De komende strijd wordt hoe dan ook geen zorgeloze party, want veel tijd rest ons niet meer.

Door David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2018/12/10/der-eigentliche-kampf-gegen-den-migrationspakt-beginnt-erst-heute/