Mes-aanvallen in Neurenberg – bagatellisering door Nürnberger Nachrichten

Door: Inge Steinmetz II

Open brief aan de Heer Jungkunz, hoofdredacteur van de Nürnberger Nachrichten

15.12.2018. Hallo, Meneer Jungkunz,

Ik wens mij uit te spreken tegen uw commentaar van gisteren op Nordbayern.de. Het gaat om de mes-aanvallen in Neurenberg, die U zelf beschrijft als een soort thriller, dus, dat een dader – misschien wareren er meerdere daders – in het wilde weg op vrouwen insteekt, een hele stad en omgeving in angst en schrik onderdompelt.

Het zijn weliswaar niet “alleen maar” deze drie daden. U schrijft, dat ook de aanslag in Straatsburg, die van de Breitscheidplatz en de verkrachting in Fürth zich in de hoofden van de burgers zou hebben vastgezet. KLOPT. “Gegronde angst?”, vraagt U.

De politie-president van Neurenberg benadrukt, dat het aantal mes-aanvallen sinds 2014 duidelijk is gestegen en zelf stelt U vast:

“Ook landelijk is er deze trend.” En hij heeft, zoals uit de statistieken kan worden opgemaakt, zeer duidelijk met immigratie te maken, aangezien ettelijke daders migranten zijn en enkelen van hen op het hoogtepunt van de crisis het land binnenkwamen.

Kort daarop lees ik in hetzelfde commentaar het volgende: “Wij hebben – ongeacht alle begrijpelijke angst, die thans in Johannis heerst – alles bij elkaar genomen veel minder reden tot zorg dan de burgers in veel andere staten of dan onze voorouders. Want Duitsland wordt, dat bevestigen de statistieken, steeds veiliger. De deskundigen registreren sinds jaren een aanhoudende terugloop van de criminaliteit. Neurenberg behoort tot de veiligste grote steden, Fürth is zelfs de veiligste. Maar de voelbare veiligheid is momenteel een andere dan de feitelijke.”

Ik zou nu kunnen zeggen: Neem alstublieft een standpunt in! Gegronde angst, omdat de mes-aanvallen – ook door heel Duitslaqnd – toenemen? Of wordt Duitsland steeds veiliger? Ik heb daarop de dodings-statistieken van 2015 – 2017 bekeken. In 2015 werden 296 moorden begaan, in 2016 waren het er373 en in 2017 werden 405 moorden begaan. Een stijging van ca. 37% in twee jaar tijd betekent in mijn ogen niet meer veiligheid, noch voelbaar en al helemaal niet feitelijk!

Uw artikel herinnert mij aan een dag, waarop ik – ik kan het niet anders uitdrukken – kotsmisselijk werd van datgene, wat ik gelezen heb over een zaak in Engeland, die momenteel voor het gerecht wordt behandeld: 16-jarige Moslim slaat 14-jarige met 21 hamerslagen de hersens in, omdat ze geen anale sex wilde hebben en penetreerde de dode “post mortem” anaal. Het meisje Tori werd dood geknield op een bank in het park aangetroffen, zelfs het gezichs-skelet vertoonde fracturen, haar ruggengraad was gebroken door een heftige slag en aan de voorzijde van de borst en het bovenste deel van het diafragma was sprake van verwondingen, die mogelijk na de dood waren veroorzaakt.

Niet alleen ik als bezorgde burgeres vraag mij intussen af, hoeveel zaken van een Mia, Susanna en Tori er moeten zijn, voor de pers eindelijk juist en kritisch bericht.

In 2015 gaf ik politici – op de eerste plaats Merkel – de schuld, waar immers zo vele anderen stilzwijgend of zelfs kletsend de rechtsbrekingen van de kanselier hun zegen geven en onverschillig toezien, hoe de veiligheid in dit land verloren gaat. Vervolgens schoof ik de schuld op Justitie, dat niet langer functioneert en de vele aanklachten tegen Merkel afwees! Deze gruwel zou anders na korte tijd tot een einde gekomen zijn.

Intussen weet ik, dat er aan het geweld niet meer te ontkomen valt en de media – als vierde geweld – hun plicht niet meer nakomen! DAT is het grootste probleem!

Mensen zoals U, meneer Jungkunz, meneer Kleber, mevrouw Slomka, of mevrouw Hayali zouden de MACHT en de Plicht hebben, om naar behoren te berichten, de burgers in te lichten over datgene, wat ons als “vreedzame religie” wordt verkocht, over de rechsbrekingen van de kanselier, over geflatteerde misdaad-statistieken! U heeft de mogelijkheid om de burgers op t porren. De verkiezingen zouden ander zijn verlopen, de Europese grenzen zouden allang – met behulp van Europese of internationaloe partners – zo bewaakt zijn geweest, dat er geen ongecontroleerde immigratie van criminelen en mensen, die het niet goed met ons menen, mogelijk was geweest. Wanneer het ontkomen aan het geweld weer functioneert, zou onze grondwet er weer aanspraak op kunnen maken om serieus te worden genomen als rechtmatige en politieke basis-ordening.

Aldus eis ik van U en uw collega’s, de mensen hier niet HET gevoel van veiligheid te verschaffen, dat meisjes onervaren naar vluchtelingen-onderkomens laat gaan en iedere terechte voorzichtigheid, die men gezond mensenverstand en terechte angst voor vreemden noemt, terzijde laat schuiven.

Ik – als bezorgde vrouw, moeder, grootmoeder en burgeres – eis van U, EINDELIJK Uw plicht van neutrale, van kritische berichtgeving na te komen.

Met hoge verachting Inge Steinmetz

P.S. Ik heb deze brief op de FB-pagina van Nordbayern.de alsook op die van de Nürnberger Nachrichten geplaatst, waarvan U hoofdredacteur bent. Binnen 5 minuten kwamen de commentaren los EN was ik vanwege het posten geschorst op uw FB-pagina. Tot zover over de vrijheid van meningsuiting m.b.t. de kritiek-bestendigheid van de Duitse media!
http://www.nordbayern.de/politik

https://www.facebook.com/search/str/inge+steinmetz+ii/keywords_blended_posts?esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAyNzI1MTcwMzcwMDoyMzAwNjMyNjc5MTIwNjIiLCJwc2lkIjp7IjEwMDAyNzI1MTcwMzcwMDoyMzAwNjMyNjc5MTIwNjIiOiJVenBmU1RFd01EQXlOekkxTVRjd016Y3dNRG95TXpBd05qTXlOamM1TVRJd05qST0ifSwiY3JjdCI6InRleHQiLCJjc2lkIjoiMjk4NmNjNmJiY2Y0NTgzODY3ZDAwMWMxNDA5MTEyNjQifQ%3D%3D

Door: Inge Steinmetz II
Vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://conservo.wordpress.com/2018/12/15/messerattacken-in-nuernberg-verharmlosung-durch-nuernberger-nachrichten/#more-23111