Longread: Timmermans, een levensgevaarlijke tijdbom in de EU-commissie

Door: Peter Helmes.

Volgend jaar mei – dus “overmorgen” – vinden er weer Europese Verkiezingen plaats. Vroeger was dit bericht hooguit een schouderophalen waard geweest, omdat het Europese Parlement (EP) qua politieke macht een “dame zonder onderlichaam” was, een verzameling politieke eunuchen, die weliswaar weten, hoe het gaat, maar het niet kunnen. Dat is verregaand veranderd. Het EP mengt zich tegenwoordig overal in, een daarmee worden de Europese verkiezingen van veel meer betekenis.

In de komende weken en in de nog slechts weinige maanden zullen wij wederom worden bestookt door de politieke discussies over mogelijke coalities en over het personeels-caroussel in binnen- en buitenland – verdere veranderingen aan de top inbegrepen.

Het gaat om de verkiezing van rond de 750 afgevaardigden, die in de dan vermoedelijk nog 27 lidstaten van de EU door Nationale verkiezingen worden beslist. Er is hoe dan ook nog geen sprake van een landen-overkoepelende verkiezing. De vroegere vijf- resp. drieprocent drempels zijn er niet meer. Voor een zetel in het EU- parlement volstaat 0,6 procent van de ingebrachte stemmen. Een opluchting voor kleinere partijen. (Duitsland heeft 96 zetels in het EU-parlement.

Eén punt zal bij de EP-verkiezingen indirect een grote rol spelen: de samenstelling van de EU-commissie die nog steeds een ongelofelijke machtsvervulling bezit. Zo kan bv. het EP de door EU-commissie voorgestelde samenstelling van de volgende EU-commissie slechts “in toto” afwijzen (wat tot nu toe nog nooit is gebeurd).

De EU-commissie beslist verregaand – nog steeds nauwelijks gecontroleerd – over de toekomstige politiek in EU-Europa. conservo-auteur General Farwick heeft in een artikel op Perspektiv gewezen op een kernpunt van deze politiek: “…..Tenslotte gaat het om de beslissende vraag: Wat voor Europa willen wij? Deze vraag blijft sinds de verstiging van de EU en van het parlement onbeantwoord. Dat is onbevredigend, want er werken permanent twee zienswijzen tegen elkaar in: De ene wil de centraal geleide Bondsstaat met zeer beperkte nationale soevereiniteit en een gemeenschappelijk “sociaal metwerk”, de andere een “Europa van vaderlanden” met een maximale mate aan nationale soevereiniteit en grote eigen verantwoordelijkheid – zo besliste het Verdrag van Maastricht met zijn zg. “No-bail-out-clausule”( Een verbod op het ondersteunen van een financiële en economische zelf-verschuldigde crisis in een lidstaat)…”
https://conservo.wordpress.com/2018/11/01/neue-europastrategie-nach-den-landtagswahlen-ist-vor-den-europawahlen-im-mai-2019/)

Farwick heeft in zijn bijdrage kort, maar zeer duidelijk de alternatieve vraag voor (eigenlijk) elke burger in de EU aan de orde gesteld. De vraag, die Farwick opwerpt, leidt exact naar het kernprobleem: Ben ik bereid, “voor Europa” mijn nationale soevereiniteit en mijn nationale karakter op te offeren?

Het is weliswaar interessant, maar tevens beangstigend om te herkennen, wie daar in de intermationale vermengings- en uitwissings-samenleving streeft:

– Dat zijn allereerst allen, die darvan profiterenen hun proven veiligstellen of willen/kunnen uitbouwen.

– Dan zijn er nog (niet weinig) “Europa-romantici”, die dromen van één staat vanaf de Baltische staten tot Portugal – zoals gezegd, romantici.

– Gevaarlijker zijn echter de verzamelde internationalisten – allemaal linksen – die een eenheidsstaat nastreven met de Nieuwe Mensen en met een Nieuwe Samenleving (Frankfurter Schule).

Dieter Farwick heeft in deze samenhang terecht de naam Frans Timmermans genoemd. (Daarover direct meer)

Ik sta hoogst kritisch tegenover al deze mensen met hun nationale staat-gevaarlijke ideeën, ja, ik bestrijd ze. De ervaring der geschiedenis van mensheid en staat heeft reeds overal aangetoond, dat OP DEN DUUR een volk niet onderdrukt kan worden. Ergens heeft zich bij het onderdrukken de wrok zich zo opgestuwd, dat de ketel explodeert. Voorbeelden daarvan hadden wij in de jongste geschiedenis in overvloed (b.v. de val van het Oostblok of het oplossen van Joego-Slavië enz.).

Het valt nagenoeg niet te betwisten, dat de mens vurig verlangt naar een thuisland. Dit thuisland wordt vernietigd als de burger zich in zijn staat niet langer wèlbevindt en zichzelf terugvindt.

De reeds genoemde Frans Timmermans is tegenwoordig vice-president van de EU-commissie en favoriet voor de Europese kandidatuur aan de top. Wat betreft zijn overwinning zou hij grote kans hebbenop de opvolging van Jean-Claude Juncker. Zijn vrienden wijzen er beleefd op, dat Timmermans “een sterke vertegenwoordiger is van een verdere verdieping der integratie van de EU”. Wat zo wellevend en Europa-dienend klinkt, is echter in werkelijkheid een boodschap met de googste explosieve kracht, die Europa uiteen zou kunnen rijten. Want de boodschap van de “verdieping der integratie in de EU” betekent in duidelijke taal:

Frans Timmermans is tegen een voortbestaan van de Narionale Staten. Hij wil de EU laten overgaan in één Bondsstaat. Dat is een oorlogsverklaring aan iedere Europese natie, die wij niet kunnen slikken zonder weerstand!

Het is dus volkomen op zijn olaats om ons met dit personage nader bezig te houden. Daarbij grijp ik omwille van de hier vereiste, onopgesmukte duidelijkheid bij wijze van uitzondering terug op een beschrijving van “Anonymusnews”, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat:

Geen complottheorie – EU-commissaris Timmermans – “Vermenging van Europa en Afrika” is “kwestie van het noodlot”- Hij is “sociaal-democraat”!!
Daarin is hij het eens met Merkel en Juncker (en met Groenen en “Linksen”- Haalt de Afrikaanse miljoenen eindelijk naar Europa (De VN voorziet meer dan 100 miljoen voor Duitsland!)!
http://www.anonymousnews.ru/2018/12/13/timmermans-der-henker-dieser-mann-will-europa-endgueltig-zum-schafott-fuehren/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=jusos_versinken_im_antifa_sumpf&utm_term=2018-12-15

Timmermans, de man, die Europa definitief naar het schavot wil leiden

EU-commissie-president Jean-Claude Juncker zal na de Europese Verkiezingen van 2019 zijn post vrijmaken. Dat is goed noch slecht nieuws, want slechter kan altijd. Als Junckers opvolger komen meerdere kandidaten in aanmerking. Eén ervan is extreem https://www.journalistenwatch.com/2018/12/12/henker-timmermans-juncker/ gevaarlijk.

Voor de opvolging van Juncker komen meerdere kandidaten in aanmerking. Op z’n laatst sinds de NAVO-top, toen Juncker “qua gezondheid aangeslagen” door de kring van regeringshoofden wankelde, kan niemand zich meer herinneren, de christen-democraat ooit nog te hebben aangemoedigd om door te gaan.

Verschillende opvolgers komen in aanmerking, waaronder Margarethe Vestager, de Deense ex-minister van Economische- en Binnenlandse Zaken. De Fransman Michel Barnier zou de favoriet van Emmanuel Macron kunnen zijn. Manfred Weber, EU- fracctievoorzitter van de EVP, in Beieren CSU-vice-voorzitter en met goede verbindingen naar de kanselier, komt eveneens in aanmerking.

Geen van deze personen is in staat, bij een zonder meer reeds EU-moe Europa geestdrift te wekken.

Alarmdrempel donkerrood heerst hoe dan ook bij de laatste der gegadigden voor het ambt van president der EU-commissie. De man komt uit Nederland en heet Timmermans.

Frans Timmermans

De 57-jarige Nederlander is reeds nu de nummer 2 van de commissie. Hij fungeert als Junckers rechterhand, als de man voor moeilijke zaken. Verantwoordelijk is Timmermans onder andere voor rechsstaatsvraagstukken. Nederland geldt als Brusselse sleutelfiguur in de interne conflicten met bv. Polen en Hongarije, maar ook als vertegenwoordiger van de EU-positie m.b.t. de onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië.

Timmermans is sociaaldemocraat, was in Nederland tenslotte minister van Buitenlandse Zaken en staat bekend als excellente spreker. Zes talen beheerst hij, waaronder ook het Duits. Zaterdag werd hij op het congres van de Europese Socialisten in Lissabon tot rode topkandidaat voor het ambt van President van de EU-commissie uitgeroepen. Daarmee is de Italiaanse EU-buitenparlementaire Federica Mogherini uit de race. Timmermans bedrijft de ondergang van Europa met quasi-religieuze gloed.

Verbinding met Afrika is “Europese lotsbeschikking”

In zijn toespraak voor de socialisten zaterdag kondigde Timmermans aan, dat hij de conservatieve regeringen in Europa zou “verpletteren”{ en benadrukte hij, dat de verbinding van het Europese met het Afrikaanse continent een “Europese lotsbeschikking” is…

De voormalige Nederlandse minister van Defensie had eerder reeds de aandacht getrokken door zijn bewering, dat Europa geen continent van vrede en vrijheid zou kunnen blijven, zolang “veelzijdigheid” niet door middel van massa-immigratie tot in de meest afgelegen hoeken van de EU is doorgezet. Reeds tot nu toe gebruikte Timmermans veel tijd en energie om de zwaarste druk te leggen op de Oostelijke EU-staten om hun grenzen te openen voor migranten uit de Derde Wereld.

Afgelopen weekeinde verscherpte de socialist uit Maastricht zijn toon opnieuw. Bij zijn nominatie-toespraak in Lissabon verklaarde hij, dat hij als prsident van de EU-commissie de zero-tolerance-strategie zal volgen tegenover landen, die ook maar welk deel dan ook van de globalistische “progressieve” agenda afwijzen, en maakte duidelijk, dat dit ook geldt voor de migratie vanuit de Derde Wereld.

Democratie zou draaien om respect voor minderheden, aldus Timmermans, en damocratie verlangt daarom naar vrijheid van handelen voor vanuit het buitenland gefinancierde niet-regerins-organisaties (NGO’s), zelfs als deze ingaan tegen de verklaarde Wil van Europese volkeren.

De Nederlander bezwoor bij hoog en bij laag dat hij zal breken met de “populistische” regeringen van Polen en Hongarije. Timmermans letterlijk:
“Ik wil tegen onze vrienden in Polen zeggen, dat ik thans een plechtige eed afleg: Nooit zal ik het Poolse volk in zijn strijd om democratie, vrijheid en de heerschappij van het recht in de steek laten.”

De lagelanden-soci van de Maas praatte zich in lIssabon met gebruik van de gangbare retorische frasen als “1940”, “nooit meer!” en “Nazi-Duitsland” gewoonweg in extase. “Weet U ook, waarom ik er zo zeker van ben, dat wij zullen winnen?” vroeg hij retorisch “Vanwege het Poolse volk. Omdat de polen Europeanen willen zijn. Jonge Polen gaan de straat op met deze schitterende blauwe vlaggen en met hun gouden sterren, omdat zij deloven in de waarden, waarvoor deze vlag staat. Omdat deze vlag datgene is, wat zij zelf zijn.” Dat is de reden voor zijn zelfverzekerdheid van de overwinning, niet de ondersteuning van zijn positie door landen als Spanje, Frankrijk en Duitsland.
De beelden van de 100ste verjaardag van de Poolse onafhankelijkheid spreken hoe dan ook eenandere taal. Daar kwamen geen blauwe vlaggen met gouden sterren aan te pas, maar een zee van vlaggen in de nationale poolse kleuren rood en wit.

“Ook in Hongarije zullen wij beslissen”, ging Timmermans verder. Juist omdat Hongarije onder Viktor Orbans schrikbewind harde tijden doormaakte, laat een “overweldigende meerderheid van de Hongaren als behorend tot Europa, als behorend tot deze waarden-samenleving” zich begrijpen. Dat de regering-Orban in April een aardverschuiving-achtige verkiezings-overwinning had behaald, scheen voor Frans Timmermans een te verwaarlozen kleinigheid te zijn geweest.

In ieder geval sprong de voorzitter van de Poolse ministers-conferentie, Jacek Sasin, uit zijn vel. Walgend van Timmermans’ toespraak van zaterdag ging hij maandag in de Poolse media tekeer tegen de Eurocraten en verklaarde, diens woorden tekenend zijn voor de crisissen, waardoor de EU wordt bestookt.

Jasek Sasin: In plaats van zich op de kernproblemen van het tegenwoordige Europa te concentreren, zoals bijvoorbeeld het sociale Schisma, het zwakke wasdom van de economie en de illegale immigratie,geven de Europese bureaucraten voorrang aan pseudo-onderwerpen als de heerschappij van rechts in Polen uit de hoge hoed te toveren, omdat ze geen plan hebben, hoe ze de feitelijke problemen moeten oplossen.

Afrika.

De Europese betrekkingen met Afrika waren een ander groot onderwerp in Timmermans toespraak. De socialistische gedelegeerden in Lissabon peperde hij grondig in, dat men zich geen illusies hoefde te naken. Afrika is de noodlotsbeschikking van het Europese continent. “Of de Europese belasting betalers schoven de problemen van het door geweld en armoede geplaagde continent terzijde, óf ze zouden “honderden miljoenen mensen, alleen al uit Nigeria, te verwelkomen hebben” ,die op de vlucht slaan voor de demografische explosie in hun land en in Europa alles blokkeren.

Timmermans letterlijk:

“Dus, over wiens lot wordt door wie beslist: De Afrikanen over Europa’s lot. of de Europeanen over het lot van Afrika? Wij zitten in hetzelfde schuitje. Onze lotsbestemmingen zijn met elkaar verweven.”

Hierna propageerde hij de hoogste prioriteit voor dit vraagstuk, daar de bevolkig van Afrika zich tot het jaar 2050 zal verdubbelen tot 2,2 miljard mensen. Het zou gaan om een “gemeenschappelijke verantwoording”, om greep op dit probleem te krijgen. Het zijn juist de socialisten, die geloofden, dat er geen verschillende rassen bestaan, maar slechts één, het menselijke ras. Als zodanig drónken van eigen goedheid barstte Timmermans los in een Phillipica tegen “Nationalisten”, die hij voor de voeten wierp, dat ze vijanden nodig zouden hebben en andere landen zouden haten.

De Nederlander sloot zich daarbij geheel aan bij “his master’s voice”. Op 28 november had Timmermans’baas Juncker in de toestand van zijn wijd en zijd bekende “gezondheidshalve aangeslagenheid”een Tweet verstuurd, die het volgende inhield:

“Zonder miljoenen migranten uit Afrika zal Europa verloren zijn.”

De socialist uit Maastricht wist niet meer van ophouden en deed in de bezieldheid van zijn ijver denken aan een opwekkingspredikant. “Omdat het de haat is, die ze drijft. Ze zullen altijd wantrouwend staan tegenover vijanden van buitenaf, maar ook tegenover sommigen van binnenuit. Het is geen toeval, dat het antisemitisme in Europa sterk toeneemt, hitste de Nederlander op. Hij noemde een onderzoek van de EU, dat vorige week maandag was gepubliceerd. Daarin ging het om de Joodse gemeenschappen in Europa. Volgens deze studie zou ongeveer een derde van de ondervraagden zich niet meer veilig voelen, zei Timmermans met de blik op Viktor Orban, en hij verzocht hem, zijn voortdurende kritiek op de globalistische miljardair George Soros eindelijk te laten varen.

Volledig ontgaan moet Timmermans daarbij zijn, dat deel van de studie, waarin de kwestie wordt gepreciseerd. In Frankrijk voelden negen van de tien Joden zich onveilig, naar zij vertelden,omdat ze in het openbaar toenemend worden geconfronteerd met vijandelijkheden. Hongaarse Joden daarentegen berichtten van een teruggang van het antisemitisme sinds het laatste oppakken van het thema, zes jaar geleden.

Résumée

De Nederlander Timmermans zal men nauwlettend in het oog moeten houden. De man is de beul van Europa in spe en het gepersonificeerde bewijs, welk existentieel gevaar de Europese sociaaldemocraten voor ons continent zijn geworden.

Er is maar één opkossing voor het Afrika-probleem: De Vesting Europa. Of deze oplossing ons nu bevalt, of niet, speelt geen rol. Het is de enige oplossing. Europa kan noch moet de problemen van Afrika niet oplossen. Met het veranderen van Europa in een zwart continent is niemand geholpen. (uit: “AnonymousNews”)

(Redactionele verwijzing: Geen bijdrage meer missen: Nu abonneren op AnonymousNews via VKontakte https://vk.com/officialanonymousnews!)

Door: Peter Helmes
Vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://conservo.wordpress.com/2018/12/16/timmermans-eine-hochgefaehrliche-zeitbombe-in-der-eu-kommission/#more-23119

3 gedachten over “Longread: Timmermans, een levensgevaarlijke tijdbom in de EU-commissie

 1. Mijn plaatsgenoot Timmerfranz is een Hypocriet hoogste klasse. Blokkeerde mij op zijn FB omdat ik reageerde op een van zijn leugens. beklaagde zich in de media over het seksuele misbruik dat hem was aangedaan door een pater. Als minister deed hij niets aan deze misdrijven toen en een beroep op hem werd gedaan door anderen die deze misdrijven ook hadden moeten ondergaan. Overigens is seksueel misbruik van kinderen het grootste taboe in Nederland en de Overheid en het OM weigeren, ook bij aangifte tegen hen, daders en mededaders hoog op de maatschappelijke ladder te vervolgen. Hoe kan het ook anders in een land waar een ex-minister van Justitie, F.Korthals-Altes,die een wetsvoorstel indiende waarin zou worden geregeld dat volwassenen “seksuele activiteiten”zouden mogen hebben met kinderen vanaf 12 jaar, benoemd wordt tot Minister van Staat. Hij was ook prominent aanwezig op het afscheidsfeestje van Demmink evenals Opstelten en de voormalig rapporteur seksueel misbruik van kinderen,kinderporno en mensenhandel mevr. Dettmeijer en enige andere gelijkgestemden!

  Like

  1. Tja, Meneer Berben, die hele gevestigde politiek is hier – net zo goed als elders – één corrupt t..ingz…tje, dat de achteloze Nederlandse kiezer elke keer weer vertwijfeld het hoofd doet schudden … Dat wil althans zeggen: Diegenen, die dat hoofd tegelijkertijd ook gebruiken, dan.
   ’t is op zichzelf natuurlijk mooi, dat we smeerlap no. 1, Pechtold, er uit hebben kunnen werken, maar het moge duidelijk zijn, dat dit nog maar het topje van de ijsberg is: er moet nog veel meer puin geruimd worden, te beginnen met een beerput met de naam DENK …

   Like

Reacties zijn gesloten.