‘Onze’ overheid: Geen daden maar woorden!

Door: George Berben.

Alles houdt verband met elkaar m.b.t de overheid!

De overheid zendt TV spotjes uit waarin aandacht gevraagd wordt voor burgers die in een depressie raken.
Het is toch wel het toppunt van onbeschofte arrogantie van deze Overheid om aandacht te vragen voor een (psychisch) probleem waar ze zelf voor een groot deel aan bijdragen.

Indien er een goed diepgravend onderzoek zou worden uitgevoerd naar de oorzaken van het ontstaan van een depressie ben ik er haast zeker van dat in meer dan de helft van alle gevallen de oorzaak ligt bij diezelfde falende overheid. Enige voorbeelden waardoor depressies bij volwassenen en kinderen kunnen ontstaan?

-Seksueel misbruik en mishandeling van kinderen, waarbij daders hun straf ontlopen door een falend rechtssysteem, de talloze klachten van ouders en kinderen over jeugdzorginstanties die meer slecht dan goed doen en soms ouders onterecht buiten spel zetten.

-Getraumatiseerde kindbruidjes die door toedoen en medewerking van de Overheid( Dijkhof) en politiek ( VVD-PvdA- Groen/Links en Denk worden overgeleverd aan volwassen mannen die hen fysiek en psychisch mogen misbruiken.

-Kinderen en hun ouders die onder de armoedegrens moeten leven in een welvarend land.

-Kinderen met problemen die maandenlang op de wachtlijst staan bij de GGZ of ander hulpverleningsinstanties. Kinderen met een rugzakje die thuis zitten omdat ze geen onderwijs kunnen volgen!

-Minderjarige asielzoekers die eindeloos moeten wachten op een verblijfsvergunning en iedere dag vrezen te worden uitgezet terwijl ze hier al jaren verblijven.

-Ouderen in hun laatste levensjaren die aangeven liever te sterven dan in een verzorgingstehuis hun tijd te moeten uitzitten, chronisch zieken en gehandicapten,fysiek zowel als geestelijk die aangewezen zijn op hulp vanuit de WMO en afhankelijk zijn van de willekeur van een ambtenaar of regelgeving die niet aansluit bij de werkelijkheid.

-Burgers die buiten hun schuld werkeloos worden, hun hypotheek of huur niet meer kunnen opbrengen en uit hun huis worden gezet.

-De steeds maar stijgende kosten van de medische zorg waardoor burgers niet die zorg krijgen die noodzakelijk is.

-De toename van “verwarde”mensen en daklozen in het straatbeeld, de duizenden zwerfjongeren zonder toekomstbeeld. De toenemende criminaliteit en straatterreur, die door de Overheid wordt ontkent en de frustratie dat aangifte doen nauwelijks nog mogelijk is door onderbezetting van de politie en rechters die niet beseffen dat taakstrafjes opgelegd aan, zware, criminelen door de burgers als zorgelijk lachwekkend worden beschouwd.

Meer dan genoeg voorbeelden om aan te geven hoe kinderen, ouders, oudere, of andere burgers in een depressie kunnen raken en de Overheid slechts met loze beloften komt.

De Overheid heeft de oplossing. We zenden als Overheid spotjes uit op de TV om burgers attent te maken op de gevaren van een depressie!

Je moet maar durven!

Door: George Berben