Zalig zijn de onafhankelijken van geest!

Door: George Berben.

Het is een goed gevoel om politiek- en partijloos te zijn omdat je dan als mens onafhankelijk je mening kunt weergeven die door niemand als de enig juiste hoeft te worden beschouwd.

De tegenstellingen in de maatschappij worden, niet eens ten dele, veroorzaakt door de politiek en politici. Een ruggengraatloze VVD premier met een irriterende lach op zijn gezicht, waarmee hij u,de burger, niet toelacht maar uitlacht en druk bezig is met het spreiden van zijn eenpersoonsbedje voor de toekomst (in Brussel?)

Nee, de tegenstellingen in deze maatschappij worden veroorzaakt door de gevestigde orde,de elite die zich verheven voelt boven ons het plebs het klootjesvolk , de slaven, Deze laatste benaming niet in het licht zoals Sylvana Simons dat zo graag ziet maar in de betekenis van loonslaven die blij mogen zijn met de kruimels die van de dis van de elite valt.
De gevestigde orde,de elite, die achter de schermen van het parlement de dienst uitmaakt en aan de touwtjes trekt van de marionetten die in het kabinetsvak zitten en in de blauwe zetels van de Tweede Kamer.

De graaiers die maar blijven roepen dat er bezuinigd moet worden op van alles en nog wat en in financieel opzicht zeer goed voor zich zelf weten te zorgen .

U kent ze wel de directeuren van zorginstellingen,zorgverleners,verzekeringsmaatschappijen, bankiers , de topambtenaren bij de Overheid ,de top binnen de multinationals en de industriëlen, de top van onze politie en de dames en heren politici in Brussel.
Helaas kunnen deze dames en heren hun hebzucht niet bedwingen .Deze gevestigde orde/elite is druk met vergaderen of het vieren van “overwinningen” m.b.t. zaken waarover de burgers niet mogen mee beslissen,maar wel de kosten voor mogen ophoesten. Nog erger is dat we ook steeds moeten vernemen dat fraude en corruptie binnen de gevestigde orde/elite geen incidenten zijn. Misdrijven die gepleegd worden door die mensen die een voorbeeldfunctie hebben binnen onze maatschappij.

Hun gedrag spiegelt zich af op de burger. Het mag niet zo zijn, maar de uitspraken die te horen zijn: “Wat mogen zij wel dat ons verboden wordt” zegt meer dan genoeg! We zullen als burgers nog vele malen mogen “genieten” van de krokodillentranen van diverse politici die met regelmaat “geschokt”zullen zijn en weer “lessen gaan trekken uit het gebeurde om dit uit te sluiten voor de toekomst”

Bleef het hier maar bij maar we hebben nog een splijtzwam in onze maatschappij, de Rechterlijke Macht, Art.1 van de grondwet kan worden afgeschaft want in werkelijkheid is niemand meer gelijk of wordt niemand gelijk behandeld, alsof dat ooit het geval is geweest. De Onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht bestaat niet omdat rechters ook maar gewone mensen zijn, hoewel blijkbaar niet in hun visie.

Heel veel burgers hebben het gevoel dat rechters in een ivoren toren wonen en geen voeling meer hebben met de samenleving.
Burgers spreken hun verontwaardiging uit over de vonnissen en arresten die rechters uitspraken/uitspreken m.b.t. gepleegde misdaden/misdrijven waarbij kinderen en volwassenen vermoord werden, de dood vonden of zwaar lichamelijke en psychisch letsel opliepen. Niet alleen de verontwaardiging is groot,maar zeker zo groot is het onbegrip over het vonnis of het arrest.
Burgers hebben of krijgen het gevoel dat het er wel toe doet wie of wat je bent in de maatschappij,met andere woorden of je loonslaaf bent/was of behoort tot de gevestigde orde/elite.

Als je als burger bent aangeklaagd door het OM, loop je de kans onterecht veroordeeld te worden door rechters met een vooroordeel, een tunnelvisie of omdat zij gewoon hun werk niet goed doen. Het is zelfs mogelijk dat men onschuldig in de gevangenis terecht komt terwijl in andere gevallen daders worden vrijgesproken,zeker als men tot de elite behoort een gevangenisstraf kunt afkopen met geld dat burgers hebben ingelegd bij een bank. (witwasaffaire ING)

Dit is slechts één van de vele voorbeelden.

George Berben
Auteur; kind van de rekening, een verboden bestaan