Spanje: Benedictijnen willen opgraven van gebeente Franco door socialisten verhinderen

Door: David Berger.

Zoals katholieke persbureaus in aansluiting op het Spaanse dagblad “El Pais” berichten, verzet de Benedictijnse Abdij, die de zorg draagt voor het graf en de gedenktekens van de Spaanse heerser Francisco Franco (1892-1975) zich tegen de pogingen van de socialisten om zijn stoffelijk overschot op te graven en over te brengen naar een bescheidener rustplaats.

Met de opgraving moet het karakter van de basiliek als bedevaartsoord voor de aanhangers van de Spaanse heerser, die zichzelf als streng katholiek beschouwde, worden beëindigd.

Santiago Cantera is niet alleen Prior van zijn Benedictijner klooster, maar tevens verantwoordelijk voor het beheer van de Franquistische gedenkplek “Valle de los Caidos”. Bij hem legde de socialistische regering reeds meerdere malen het verzoek neer om toegang te verkrijgen tot het graf van de door vele Spanjaarden nog immer hoog-vereerde dictator. Met de doelstelling, diens stoffelijk overschot weg te halen, om het naar een “bescheidener”, vermoedelijk voor de openbaarheid ontoegankelijke plek over te brengen.

Maar de Geestelijke Cantera blef tot nu toe glashard: Hij zal de regering de toegang met alle hem ter beschikking staande middelen weigeren.

WEERSTAND ONDER DE SPAANSE BEVOLKING

De KNA schijft: “In het “Dal der gevallenen” in de Sierra de Guadarrama bevindt zich de architectonisch indrukwekkende basiliek met het graf van Franco. De socialistische regering in Madrid zet zich al maanden – tegen de wil van de betrokkenen – in voor een herbegraving van de “Caudillo”.

Zijn gebeente moet naar de wil van de socialisten worden overgebracht naar een bescheidener plek. Talloze gerechtelijke hindernissen bemoeilijken echter het voornemen. Daarnaast is er sprake van aanzienlijke weerstand onder de Spaanse bevolking.”

DE FAMILIE VAN FRANCO VERZET ZICH TEGEN DE PLANNEN VAN DE SPAANSE REGERING

De discussies over de socialistische schending van de gedenkplaats hebben geleid tot een extreme groei van het aantal bezoekers. Ook de familie van Franco verzet zich heftig tegen de plannen van de socialisten, die zich reeds bij de bevolking impopulair hebben gemaakt vanwege hun catastrofale vluchtelingenpolitiek.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/01/05/spanien-benediktiner-wollen-exhumierung-der-gebeine-francos-durch-sozialisten-verhindern/