Wordt de beerput, ook wel omschreven als het Ministerie van Justitie, ooit leeggezogen?

Door: George Berben.

Zonder meer neem ik aan dat u de laatste feiten omtrent het misbruik hebt gelezen en gehoord.

De strijd tegen seksueel misbruik is weer eens besmeurd door het niet optreden door het Ministerie,het OM en de politie, zoals al decennia lang gebruikelijk is.

Het doen van onderzoek begint al bij het weigeren van politieambtenaren om aangifte op te nemen in een Proces-verbaal, in plaats waarvan men er een melding van maakt, die geen enkele waarde heeft. Temeer daar de aangever of aangeefster bang wordt gemaakt of onder druk wordt gezet: Onderzoek kost geld en mankracht en zaken onderzoeken die winst opleveren voor de schatkist heeft immers prioriteit!

Daarnaast is het Ministerie van Justitie wel de laatste die zal aandringen op een goed onderzoek want hebben ze daar niet tonnen boter op het hoofd door het verzwijgen van dit soort misdrijven en het beschermen van daders en mededaders hoog op de maatschappelijke ladder!!! Hoeveel vrome mannen en vrouwen die achter de tralies horen lopen er nog steeds vrij rond!

Ook de media huiveren om de echte waarheid naar buiten te brengen en willen slechts hen aan het woord laten die seksueel misbruik op een voor hen zo gunstig mogelijke manier “bespreken”
Geen enkele verantwoordelijke binnen de tv Zenders heeft het lef om de waarheid echt te laten horen getuige mijn mails en brieven aan (hoofd)redacties van actualiteiten-programma’s

Door het machtsdenken van het OM en de rechterlijke macht werden aangiften van mij geseponeerd, zelfs op het niveau van een artikel 12 procedure!
Het wordt heel hoog tijd dat de beerput “Het ministerie van Justitie wordt leeggezogen en uitgemest.
De Nederlandse Overheid is gewoon mede schuldig,daar neem ik geen woord van terug omdat ik dit kan bewijzen. Toch ook niet vreemd als je een ex-minister van Justitie, Frits Korthals-Altes, die volwassenen het “recht” wilde geven seks te mogen hebben met kinderen vanaf 12 jaar via een Wetsontwerp, benoemt tot de hoogste eer, Minister van Staat.
Ik ben tevens,naar aanleiding van uitspraken en handelen van ex-staatssecretaris Dijkhoff m.b.t. kindbruidjes waartegen ik aangifte deed, zowel nationaal als internationaal, in het bezit van een persoonlijk schrijven van Rutte waarin deze MP alles ontkent en blijk geeft niet te beseffen wat kinderen wordt aangedaan.

Het is een voldongen feit dat vrouwe Justitia in Nederland geen blinddoek draagt waardoor daders en mededaders zoals Kardinalen, bisschappen, (kinder)rechters,(hoofd)officieren van Justitie hun straf ontlopen.
Nu het te laat is mag en men er niet meer onderuit kan moet “Barbertje”, de atletiek-trainer,hangen om naar de buitenwereld toe een goede beurt te maken. Het intense leed voor slachtoffers is echter al een feit door het falen van deze Overheid,waar kinderen de sluitpost zijn op de begroting.

Door: George Berben
Auteur uit noodzaak van: Kind van de rekening, een verboden bestaan. (Een niet-commercieel boek met een boodschap dat geen gehoor vindt bij de Overheid en de politiek omdat daar de waarheid wordt omgezet in de leugen!)