Longread: “Deutschland-Magazin” dient zware aanklacht in tegen Merkel

Door Peter Helmes, hoofdcorrespondent voor Deutschland-Magazin

Brief van de ouders van Billy Six. Petitie tekenen a. u. b.!

Sinds een kleine twee maanden, namelijk sinds 17 movember 2018, zit de buitenlandse corespondent van Deutschland-Magazin (Uitg.: Die Deutschen Konservativen, Hamburg), Billy Six, in een militaire gevangenis in Caracas (Venezuela) in arrest.

Volgens de democratische en vooral de diplomatieke standaard zou in dit soort gevallen de regering van het “thuisland” terstond contact moeten opnemen met de regering, binnen wier machtsgebied de gevangenneming plaatsvond. Vertegenwoordigers van de Bondsrepubliek Deuitsland hadden zich dus onverwijld voor Dilly Six moeten inzetten. Maar tot op heden is er zo goed als niets gebeurd. De Duitse regering drukt z’n snor – geheel anders dan bij andere inhechtenisnemingen.

De verklaring voor dit nietsdoen ligt voor de hand: Billy Six is een zogenaamd politiek-incorrecte (“rechtse”) journalist, voor wie duidelijk geen hand wordt uitgestoken.

Als hoofdcorrespondent van Deutschland -Magazin hrb ik daarom thans het volgende artikel gepubliceerd en als open brief aan de Bondsregering, namelijk Bondskanselier Merkel en Minister van Buitenlandse Zaken Maas, verstuurd waarin ik de Bondsregering in het bijzonder vraag:
Wat heeft u tot nu toe concreet gedaan voor de vrijlating van Billy Six?
– Hoe wilt u een minimaal-medische verzorging zekerstellen? (Six lijdt aan Dengue-koorts)
– Wanneer en hoe vaak heeft een vertegenwoordiger van het Duitse Consulaat in Venezuela contact gehad met Six?
– Wie draagt er zorg voor een juridische bijstand?
– ALS U EEN OF MEER vragen met NEE moet beantwoorden, vraag ik u: Bent u bereid, het levensgevaar, waar billy Six in verkeert, gevoeglijk op de koop toe te nemen?
– En ten langen leste vraag ik u: Volgens welke criteria heeft u Yücel in Turkije geholpen, maar helpt u Billy Six in Venezuela niet?
– Bent U bereid,om uw nalatigheid uit te leggen aan het Duitse volk?

(Hier het volledige, letterlijke artikel:)

WIJ KLAGEN AAN:
Mevrouw de Bondskanselier, meneer de minister van Buitenlandse Zaken,
wat doet u voor de vrijlating van Billy Six?
Door Peter Helmes, hoofdcorrespondent van Deutschland-Magazin, Hamburg

Yücel en Billy Six: Twee gevallen – de één politiek-correct, de andere in-correct

Herinnert U zich nog dat “theater”, toen het om Deniz Yücel – Duitsers-hater en Springers meest beroemde “Strijder voor mensenrechten” – ging? Het halve land stond op z”n kop, en alles, wat zich links noemde,kwam opdraven om de Grote zoon des Vaderlands te fêteren. Vaderland? Duitsland is in ieder geval niet Yücels vaderland, maar in het beste geval een wand, die men kan bekogelen met zoveel mogelijk rotzooi. Nee, Yücel is noch een respectabele journalist, noch een patriot – hij is een misselijke vuilspuiter (zie ook: https://conservo.wordpress.com/2017/04/18/mitleid-mit-deniz-yuecel-wieso-ich-nicht/)

Geheel anders ligt de “zaak” Billy Six. Hij is een vurige patriot, zowel een verdediger van het avond- en zijn vaderland als een inspirerende schrijver (zie meer naar beneden). Nu dreigt dat hem op te breken, maar niemand in Duitsland die daarvan notitie neemt. Hij kan verrekken, hij is ‘rechts” -zo klinkt dat mij in de oren.

Dit jaar zijn er reeds 80 journalisten en medewerkers in de media tijdens- of vanwege hun werk gedood. Zoals de organisatie “Reporters zonder grenzen” meedeelde, waren dat er 15 meer dan in het voorgaande jaar. Wereldwijd zitten er volgens de berichtgeving van de organisatie bijna 350 hournalisten op grond van hun werkzaamheden in gevangenissen – meer dan de helft van hen in slechts vijf landen: in China (60), Egypte (38), Turkije (33) en Saoedi-Arabië (28). (Alle berichtgevingen vlg. “Reporters zonder Grenzen, 18.12.18)

Nu is ook Billy Six te grazen genomen, buitenlands correspondent van o. a. DEUTSCHLANDMAGAZIN. Wij (ook ik, als hoofdcorrespondent) werken al jaren succesvol met Billy samen.De uitgever van de persdienst JOURNALISTENWATCH, Thomas Böhm, waarderend over Billy Six:

“….Hij is één van de weinige Duitse journalisten, die ons de waarheid kan vertellen over het vluchtelingendrama, omdat hij zijn achtersteven weet te verheffen, over de hele wereld reist en met de mensen praat, om wie het gáát en die erdoor getróffen worden, in plaats van over te schrijven van de collega’s en ideologisch besmeurd toiletpapier te verspreiden als “actuele berichtgeving”…”

Billy – dat mag ik zo wel schrijven – is, wat je noemt een “gekke jonge hond”.
Een briljant gepluimde journalist. Hij is alles bij elkaar 32 jaar oud. Een avonturier met gróót schrijftalent en vaste conservatieve basis-princies. Voor DEUTSCHLAND-Magazin heeft hij al talloze navorsingen in binnen- en buitenland ondernomen Het hoogtepunt: Zeven maanden oorlogscorrespondentie vanuit Syrië. (Zijn tot nog toe laatste bericht vanuit Zuid-Amerika vindt U meer naar onderen). Bovendien is er een eersteklas video over de dramatische situatie aan de grens van Venezuela en Columbia.
Billy Six bevindt zich altijd in de voorste gelederen – pure journalistiek heel dicht bij de mensen. Hij heeft een zeer indrukwekkend tijdsdocument weten te produceren: Titel van de video: “Exodus uit Venezuela – de volgende volksverhuizing”. De video kunt U op de Internet-pagina’s van de Duitse conservatieven bekijken/downloaden:
https://www.konservative.de/Billy-Six-Venezuela

Billy Six onderscheidt zich in gunstige zin van het opgefokte, meestentijds ideologisch overbeladen ‘geschoktheids’- en opinie-journalisme. Ik heb onze “gekke Billy” in mijn hart gesloten. Zoals hij is. Een betere buitenlandse correspondent als hij konden wij ons eenvoudig niet wensen. Soms vermaan ik hem: “Billy wees voorzichtiger, zoek niet onnodig het gevaar op!” Hij zat waarachtig al een keer in een dodencel van de Syrische despoot Assad en hoorde de schoten en de kreten om hulp van gevangenen, die naar de executie-plaats werden gesleept. Op het laatste moment kon de Russische koerier hem uit de dodencel bevrijden. Over zijn belevenissen in Syrië heeft hij een boek geschreven, dat veel losgemaakt heeft.

Zijn werk heeft hem thans -weer eens – de das omgedaan, zitmaal in Venezuela, ooit een vrijheids-bewust land, tegenwoordig een ruïne van gemocratische constitutie, aan puin geslagen door een socialistische regering in blinde woede. Billy Six, die daar onderzoek wilde doen, werd nu beschuldigd van “spionage”.

“Reporters zonder grenzen” schrijft daarover:
“Reporters zonder grenzen (ROG) verzoekt om de onmiddellijke invrijheidsstelling van de Duitse journalist Billy Six, die sinds 17 november in Caracas in een militaire gevangenis zit.
De free- lance medewerker van de conservatieve publicaties “Junge Freiheit”(JF) en “Deutschland-Magazin” wordt spionage, rebellie en het schenden van veiligheids-zônes ten laste gelegd. Er dreigt tot 28 jaargevangenisstraf voor hem…”

Billy Six zit in een verschrikkelijke gevangenis, contacten met de buitenwereld en een eigen advocaat worden hem niet mogelijk gemaakt (info over de mate van persvrijheid in Venezuela vindt U onder: https://www.reporter-ohne-grenzen.de/venezuela

“De aan alle kanten rammelende beschuldigingen zijn een duidelijk teken, dat Billy Six in de gevangenis zit vanwege zijn journalistieke werkzaamheden. Aldus is er geen geldige reden om hem als burger voor een militaire rechtbank te laten voorkomen. Dat is een grove schending van de Venezolaanse wetten en van de internationale verplichtingen van het land”, zei ROG- bedrijfsleider Christian Mihr.
Van Billy’s vader hebben wij vernomen, dat hij intussen aan Dengue-koorts lijdt en men hem zelfs zijn medicijnen heeft afgenomen. En het wordt nog avontuurlijker: Nu worden alle denkbare mensen, die met Billy in contact stonden, verhoord of meteen gearresteerd. Nu zit Billy met deze gevaarlijke tropische ziekte in de beruchte militaire gevangenis Ek Helicoide, waar tevens de Bolivarische Nationale persdienst SEBIN zetelt, en wordt hij uitgemaakt voor spion. (Zie tevens het appel van de ouders van Billy Six aan het einde van dit artikel (P. H.)

Linkse journalst, goede journalist – rechtse journalist, foute journalist

Klaarblijkelijk meet de regering met twee maten. Voor de totaal linkse, in Turkije gedetineerde Deniz Yücel werden “alle diplomatieke vaten opengetrokken, Duitse regeringsvertegenwoordigers gaven zich in Ankara in handen van de linkse Turken.

Heel anders dan in het geval van Billy Six: De regering doet niets.

Nog erger: Ze verklaart zichzelf voor niet verantwoordelijk en verwijst naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken (AA). het AA verklaart zichechter eveneens voor niet verantwoordelijk en verwijst naar het Duitse consulaat in Caracas, dat zich echter distantieert wegens “onzakelijke machteloosheid”.
Dat “ruikt” verdomd sterk naar het weigeren van hulp!

Daarom vraag ik de regering:
– Wat heeft U tot nu toe concreet gedaan ter vrijlating van Billy Six?

– Hoe stelt U een minimum aan medische verzorging veilig? (Six lijdtaan Dengue-koorts)

– Wanneer en hoe vaak is een vertegenwoordiger van het Duitse consulaat in Venezuela in contact geweest met Six?

– Wie draagt er zorg voor een juridische bijstand?

– Als U EEN OF MEERDERE vragen moet beantwoorden met NEE, dan vraag ik u: Bent u bereid, het levensgevaar, waarin Billy Six verkeert, gevoeglijk op de koop toe te nemen?

– En tenslotte vraag ik u: Volgens welke criteria heeft u Deniz Yücel in Turkije geholpen, maar Billy Six in Venezuela niet?

– Bent u bereid, om uw nalatigheid uit te leggen aan het Duitse volk?

Wij eisen: Vrijheid voor Billy Six! Vrijheid voor vrije journalistieke arbeid!

Billy direct helpen kunnen wij momenteel niet. Wat wij hebben is slechts een kattebelletje, dat een ons onbekende persoon ons heeft toegespeeld.

Tekent u a. u. b. de volgende petitie van PatriotPetition.org:

Vrijheid voor Billy Six – Journalistiek is geen misdrijf!

Venezuela verzinkt in een politieke en economischechaos. Hyper-inflatie, hongersnood en bittere armoede zijn de vruchten van het socialisme in het meest succesvolle land ter wereld. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor de ellende, die werd aangericht door de rode dictatuur van president Maduro. Over deze toestanden wilde de Duitse verslaggever Billy Six berichten. Nu heeft hij, nauwelijks opgemerkt door de MSM, Kerstmis en zijn verjaardag op Kerstavond doorgebracht in een beruchte gevangenis van de de Venezolaanse Geheime Dienst onder onmenselijke omstandigheden.

Billy Six (32) bericht regelmatig vanuit crisis-gebieden. Grotere bekendheid kreeg hij in 2015 door de TV- documentaire “De vluchtelingenleugen”, die meedogenloos het sprookje van de asiel-lobby blootlegde. Bij zijn werk laat hij steeds de plaatselijke kleine lieden aan het woord komen – dieanders ongehoord blijen. Aan hen en aan de waarheid voelt Billy Six zich verplicht, niet aan de globalistische elites en hun hof-berichgevig. Is dat misschien de reden, waarom zijn lot schijnbaar de MSM en de Duitse regering onverschillig laat? (https://www.patriotpetition.org/2018/12/27/freiheit-fuer-billy-six-journalismus-ist-kein-verbrechen/)

Op 17 november 2018 werd Billy Six voor de Venezolaanse Geheime Dienst SEBIN opgepakt. Sindsdien zit de aan Dengue-koorts lijdende journalist – gedeeltelijk onder toezicht van een bewaker – in een eenpersoonscel in de beuchte gevangenis El Helcoide in Caracas, in welke reeds meerdere gevangenen onder onopgehelderde onstandigheden de dood vonden. De toegang tot dringend noodzakelkijke medicamenten wordt hem evenzeer ontzeg als een advcaat, reden waarom Billy Six op 13 december in hungerstaking ging. De aan de haren erbij gesleepte beschuldigingen tegen de reporter komen neer op “spionage”, “rebellie” en “schending”van veiligheidszônes”. Six zou bij openbare militaire parades foto’s van de socialistische president Nicolás Maduro hebben gemaakt en voor onderzoeks-doeleinden ontmoetingen met de rebellenorganisatie FARC gehad hebben.

Beschamend in deze is het feit, dat de Duitse regering zich klaarblijkelijk nauwelijks met de vrijlating van Billy Six bezighoudt. Weliswaar was er op 12 december w2018, een maand na de arrestatie, ooit eens contact met het Duitse consulaat, politiek gezien gebeurt er echter niets. Bastian Behrens, woordvoerden van de “Junge Freiheit”, vermoedt een opzettelijke benadeling: “De openbare opinie in Duitsland heeft zich lang sterk gemaakt voor de bevriding van journalist Deniz Yúcel uit Turkse gevangenschap. Voor Billy was dat tot op heden niet het geval. Ik denk, dat dat ligt aan het feit, dat Billy schrijft voor een medium als het onze.” Terwijl internationale media als de New York Times en de BBC reeds vroeg over het lot van Billy Six berichtten, zweeg de Duitse mainstream lange tijd.

“De werkzaamheden van het Duitse consulaat waren voor mij tot nu toe onbevredigend”, zegt ook de vader van Bily Six, Edeward Six, die tegelijkertijd benadrukt, dat de druk op de vrijlating van zijn zoon onvoorwaardelijk vanuit Duitsland moet komen. Dit Appèl van de vader willen wij bewerkstelligen met bijgaande petitie: Het externe bureau moet direct akke vereiste maatregelen aangrijpen, zodat Billy zo snel mogelijk vrijkomt. Verheft u alstublieft uw stem tegen het onrecht, door de petitie te ondertkenen en te delen. Laten wij de dappere reporter niet in de steek laten; laten wij tezamen eisen: Vrijheid voor Billy Six!

Hartelijk bedankt voor uw belangrijke ondersteuning!

https://www.patriotpetition.org/2018/12/27/freiheit-fuer-billy-six-journalismus-ist-kein-verbrechen/

Stuurt u a. u. b. dit bericht door aan uw vrienden en kennissen. Hoe meer mensen onze gemeenschappelijke doelstellingen ondersteunen, des te groter de kans op succes voor de petitie. Hartelijk dank!
*************

Hulpkreet van de ouders van Billy Six

Omdat wij het onderwerp belangrijk, ja dringend vinden en het bij veel andere media óf niet bekend is, óf bewust wordt doodgezwegen, publiceren wij de kreet om hulp van de ouders van Six dat hier volgt, ook als eigen artikel.

Allereerst ter inleiding: Midden november 2018 werd de 32-jarige reporter en oorlogescorrespondent Billy Six ontvoerd door de lnks-socialistische GeheimeDienst in Venezuela en zit sidsdien in de gevangenis “El Helicoide” in Caracas.

De journalist bericht vooral vanuit gevaarlijke crisis-gebieden – en werkt o. a. voor de Duitse Conservatieven e. a. en voor het conservatieve Duitse weekblad “Jung Freiheit”.

Precies dit zou de reden kunnen zijn,waarom in dit land noch “leidende media” noch politiek zich interesseren voor het lot van politieke gevangenen in de latijns-Amerikaanse dictatuur. Het perslandschap hult zich voor het grootste deel in ijzig stilzwijgen.

Edward en Ute Six, de ouders van de “vergeten”reporter, beklagen zich terecht over het nietsdoen van de regering en vragen eenieder om hulp, ook door publicatiewerk.

De brief van de ouder van 22 december:

Duitse journalist Billy Six heeft uw hulp nodig!

Duitse regering weigert eis tot vrijlating van Billy Six uit Venezolaanse gevangenschap

De Duitse regering, met name Bondskanselier Angela Merkel, minister van BuitenlandseZaken Heiko Maas en minister van BinnenlandseZaken Horst Seehofer, werden persoonlijk door ons gevraagd, zich in te zetten voor de vrijlating van Billy. Hun antwoord luidde, dat ze NIET VERANTWOORDELIJK zouden zijn en verwezen naar het externe bureau. Het externe bureau deelde ons mee, dat het NIET VERANTWOORDELIJK is en verwijzen naar het Duitse consulaat in Venezuela.

Het DUITSE CONSULAAT WEIGERT DE VRIJLATING VAN BILLY SIX TE EISEN en wil hem slechts consulaire ondersteuning bieden.

Maar zelfs de consulaire ondersteuning is na meer dan een maand nog steeds niet opgestart.

De enige activiteit van het Duitse consulaat in Caracas bestaat uit een een keer per week verzonden “diplomatieke nota”aan het consulaat van Venezuela, om toestemming voor bezoek te verkrijgen. Zelfs onze verzoeken om toezending van dringend benodigde medicamenten van levensbelang ter behandeling van Billy’s Dengue-koorts werden afgewezen!

Billy Six strijdt een eenzame strijd vanuit de gevangenis door middel van hongerstaking

Billy Six is op 13. 12. 2018 in hongerstaking gegaan. Reeds een dag later had hij een eerstesucces en mocht opbellen naar het Duitse consulaat in Caracas. Wat doen het Duitse consulaat en het externe burau in Duitsland? Ze boycotten Billy’s hongerstaking en brengen een dag later het bericht in omloop, dat de hongerstaking van Billy zou zijn beëindigd.

Hiermee beroofden de verantwoordelijken van de Duitse regering Billy van het enige wapen in de strijd voor zijn vrijlating uit de onwettige gevangenschap.

Op 22. 12. 2018 ontvingen wij van Billy de informatie, dat hij zijn hongerstaking uitstelt tot januari en tot dan toe inzet op een diplomatieke oplossing.

De Duitse media negeren de arrestatie van de Duitse journalist Billy Six

De Duitse media weigeren berichten over de willekeurige detinering van de Duitse journalist Billy Six door de Venezolaanse regering. Op internet worden bewust valse berichtgevingen in omloop gebracht over een zogenaamd rechts-conservatieve opstelling van Billy Six. Deze versluiering leidt in de Duitse bevolking tot een lamlegging bij veel mensen, om zich actief in te zetten voor de onmiddellijke vrijlating van Billy Six.

Wij doen een appèl op iedereen, om zich van Billy’s eerlijke, waarheidsgetrouwe, onafhankelijke en authentieke berichgeving zijn eigen mening te vormen. Het doet er niet toe, waar iets wordt gepubliceerd, maar het komt op de inhoud aan. Deze inhoud past vaak niet in het gewenste wereldbeeld en wordt dan door de leidende media niet gepublceerd. De waarheid kan soms bitter zijn. Helaas wordt er tegenwoordig nog nauwelijks waarde gehecht aan de waarheid.

Billy Six heeft de hulp van de hele wereld nodig
Wij vragen alle mensen op deze wereld, voor wie volkerenrechten, mensenrechten en persvrijheid nog iets betkenen, om zich actiefen met alle kracht in te zetten voor de vrijlating van onze zoon en Duits journalist Billy Six.

Dat kan iedereen, die tegen onrecht strijden wil, doen.

1) Bericht, praat, discussieer overal over de willekeurige arrestatie van Billy Six door de Venezolaanse regering

2) Steun de petitie aan het Duitse parlement om zich actief in te zetten voor de vrijlating van Billy Six. https://www.openpetition.de/petition/online/der-deutsche-bundestag-moege-eindringlich-auf-eine-freilassung-des-reporters-billy-six-hinwirke
n

3) Lees zijn publicaties en vorm uw eigen mening over Billy’s onderzoekingen in de Oekraïne, in Syrië, in Egypte, in Lybië, in Venezuela en op de vele andere brandhaarden van onze tijd.

http://billys-reisen.de/?page_id=114 en
https://www.youtube.com/channel/UCBwzo_QHMYp5F2LHVez0dgg/videos?disable_polymer=1

4) Bezoek onze facebook-pagia @FreeBillySix https://www.facebook.com/freebillysix/
Wij posten daar alle informatie actueel en publiceren het laatste nieuws over de gevangenschap van Billy Six. Help Billy en ondersteun de strijd voor zijn vrijlating met een “Like”.

Hartelijk dank voor uw hulp
Ute en Edward Six (Ouders van Billy Six)

Over de verdere ontwikkelingen zal ik U vanzelfsprekend inlichten. (P. H.)

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/01/07/deutschland-magazin-erhebt-schwere-klage-gegen-merkel/#more-23238