Hoed u voor de fatsoensrakkers!

Door: George Berben.

Er zijn meer dan voldoende burgers in dit land te vinden die deze stelling zullen kunnen onderbouwen,temeer omdat ook zij op welke manier dan ook kennis hebben gemaakt met de fatsoenrakkers binnen onze samenleving.

Een groot deel van hen die deel uitmaken van onze maatschappij hoeft niet geleerd te worden hoe met elkaar om te gaan.
Voor het merendeel krijgt men dat van thuis uit mee door een goede opvoeding, heeft men dat in zich en vinden we vriendelijkheid, correctheid,
empathie en omgangsvormen iets normaals.

Er bestaat echter ook een groep mensen die het te pas en te onpas nodig vinden om zich uit te laten over hun normen en waarden.
Deze mensen bevinden zich, zonder de opzet te hebben om iedereen over een
kam te scheren, hoog op de sporten van de maatschappelijke ladder of bevinden zich in een positie waar hun waarden en normen de maatstaf bepalen.
Zij en zij alleen denken te mogen bepalen hoe anderen moeten leven en vooral moeten denken.
Bijna dagelijks worden we door deze fatsoenrakkers gehersenspoeld, waarbij we deze vorm van beïnvloeding nauwelijks in de gaten hebben, laat staan of serieus nemen.

In dit zogenaamde democratische land waarin volgens de Grondwet iedereen
gelijk is of gelijkwaardig moet worden behandeld, is er een cultuur ontstaan, die onuitgesproken stelt,dat er toch mensen bestaan die “iets meer” gelijk zijn dan anderen.

Zij vinden dat hun waarden en normen, die voor anderen in onze maatschappij als onverdraaglijk en hypocriet worden ervaren,gezien moeten worden als de enige juiste weg.
Uiteraard, als we spreken en schrijven over de vrijheid van meningsuiting,dienen we die ook te aanvaarden als we het met anderen oneens zijn.
Daarom hebben in dit land, helaas in steeds beperktere mate, de Mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan.

Daar wringt echter ook de schoen. De groep mensen die,althans door mij,
gezien wordt als fatsoenrakkers bevindt zich te vaak op bestuurlijk niveau.
Zij voeren Wetten en regelgeving in, handhaven die en eisen dat wij burgers
die wetten en regelgeving naleven, maar vinden dat zij zelf daar boven staan.

Deze mensen zijn ook te herkennen aan het boek dat zij in de hand houden
en waaruit zij,gevraagd of ongevraagd, citeren.
Zij noemen dit heilige boeken en eisen van hun volgelingen dat zij “leven naar
het boek”.

Inmiddels heeft onze maatschappij ervaren dat deze heilige boeken ook heel veel dood en verderf zaaien, de maatschappij verdelen en burgers tegen elkaar opzetten. Het plegen van moord,doodslag,terroristische aanslagen,kindermisbruik etc. is ogenschijnlijk alles wat God,Jahweh, Allah/Mohammed NIET heeft verboden, want de heilige boeken worden door die mensen met andere ogen gelezen.

Misschien zit er in ieder mens wel een kleiner en veel onschuldiger fatsoens-
rakkertje en maken we ons allemaal wel eens schuldig aan het veroordelen
van anderen.
Heel eerlijk,dat merk ik ook bij mijzelf. Ik erger mij gruwelijk aan al die
hotemetoten vanaf ministers,politici en deskundigen met of zonder titel, die zich haasten en haast vechten om voor de microfoon of de TV- camera’s hun mening te geven over misstanden in de samenleving, maar door hun eigen keuzes of juist door geen keuze of beslissing te nemen, medeschuldig zijn aan het bestaan van deze wantoestanden.
Deze mensen zijn zij die niet het fatsoen hebben of de normale beleefde
omgangsvormen respecteren om burgers die hen benaderen, mondeling of schriftelijk antwoord te geven. Dat zouden zij moeten willen, ook al is het
taalgebruik niet vleiend, maar hard en duidelijk en voorzien van kritiek
op hun handelen.
Dat hoort toch ook bij de door hun eigen zo zeer geprezen waarden en normen die zij anderen opleggen?

“Politici scheppen het monster
Als luie luizen kruipen zij
tergend langzaam, vraatzuchtig levenssappen zuigend,
door de pels van het monster Overheid genaamd.
De moloch,slechts gevoed met een veelheid
aan overbodige dossiers springt, log en traag,
door honger en jeuk gedwongen,
armzwaaiend en stampvoetend
in het rond en lijdt.
Burgers worden alom vermorzeld,
onder de voet gelopen, ’t geweeklaag niet gehoord
De luis, verscholen tussen huiden haren
weet de oorzaak in de kiem gesmoord.
Hij heeft slechts een doel
in zijn rood, groen, oranje
of paars gekleurde leven:
Zich mateloos te goed doen,
het liefst door burgers ongestoord.

George Berben.

Een gedachte over “Hoed u voor de fatsoensrakkers!

 1. Je hebt gelijk George.
  Al die ” fatsoensrakkers” zitten in allerlei lagen van de maatschappij. En dan al die hypocrieten in die “sekten” ( zoals ik dat noem).die zich zo nodig moeten profileren. Interessant en belangrijk willen zijn en anderen idd anderen vertellen hoe ze moeten denken en voelen.
  Ach ik denk maar zo: Ze zijn anders dan mijzelf en ze krijgen eens alles terug op hun bordje.
  Intussen zijn er mensen zoals jij die ertegen ageren en dat is niet iedereen gegeven. We hebben nu eenmaal mensen nodig die op de barricades springen
  Rita

  Like

Reacties zijn gesloten.