Jair Bolsonaro: Braziliaanse aankondiging van strijd tegen de tijdgeest

Door: Peter Helmes (gastbijdrage op PP).

Ook dat nog! Het nieuwe staatsopperhoofd van Brazilië Bolsonaro wil het traditionele gezin, God, de natie en het militarisme weer laten herleven – een mokerslag voor alle socialisten ter wereld! Reeds sombert de linksgerichte “media-veelvuldigheid” onder de gelijkgestemden, dat Brazilië hiermee op weg is naar het verleden. Een gastbijdrage van Peter Helmes

En nauwelijks bekomen van de mokerslag foeteren deze wereldverbeteraars verbeten, dat de “cultuurstrijd” van de president de “werkelijk belangrijke onderwerpen van onze tijd” zou verdringen. En wat werkelijk “belangrijk” is, definieert natuurlijk de MSM. En wat er vervolgens komt, is het gebeds-riedeltje van de tijdgeest:

VERSCHRIKKELIJK, WAT ER OP DE BRAZILIANEN AFKOMT:

– Het klimaatbeleid, de oorspronkelijke bewoners van Brazilië en de Amazones zouden de meest tragische verliezers van de komende jaren zijn.
– Bolsonaro zou in zijn regering een half dozijn militairen benoemd hebben.
– Hij zou het Ministerie van Milieuzaken onder leiding hebben gesteld van een man, die op kleine boeren zou willen laten schieten.
– Het Ministerie voor Gezinszaken zou in de toekomst geleid worden door een vrouw, die tegen gelijkberechtiging is.
– De gedésigneerde vrouwelijke minister van landbouw wil meer pesticide op de akkers laten spuiten. enz.

– En überhaupt zou Bolsonaro een “horrorkabinet hebben samengesteld. Wonderlijk: Brazulië heeft behoefte aan de economische openstelling, en precies daarvoor heeft de nieuwe president zich verzekerd van een uitgelezen vakman: Minister van Economie Paulo Guedes. Met hem zou Brazilië er economisch weer op vooruit gaan.

Ondertussen kan Links haar tijd gebruiken om in het spanningsveld tussen economische groei en maatschappelijke uitdagingen hun positie opnieuw te bepalen en tegenover Bolsonaro meer dan alleen maar lamentaties te zetten.

Laten wij ons alstublieft eens distantiëren van de kleine, Europese blik: Brazilië staat op het punt, om uit te groeien tot een wereldmacht.

Brazilië is de op één na grootste volks-economie in Amerika, het is de “B” in de BRIC-staten, de opkomende economische machten. Het is een kolos aan energie-winning, één der grootste leveranciers van levensmiddelen aan China.

De ambtsaanvaarding van de ex-militair Bolsonaro heeft over de hele wereld zijn gevolgen. De Amerikaanse president Trump is steeds minder geïsoleerd in het Latijns Amerika, waar men altijd eenwrok tegenover de VS heeft gekoesterd en waar de weinige experimenten van de links-extremisten zoals in Cuba en Venezuela op hun einde lopen.

CONSERVATIEVE WAARDEN EN NATIONALISNE AAN DE ENE KANT – ECONOMISCHE VRIJHEID AAN DE ANDERE

Een duidelijke opstelling toont Bolsonaro al sinds langere tijd op het gebied van de klimaatpolitiek. Tot nu toe speelde Brazilië daar een centrale rol in, als schakel tussen industrie-staten en ontwikkelingslanden. De nieuwe leiding daarentegen houdt de opwarming van de aarde voor een marxistische complottheorie. Bolsonaro:

“Wij zullen wijzigingen voorstellen van de Parijse Overeenkomst. Als het niet wordt gewijzigd, stappen wij er uit. Vele belangrijke landen hebben het niet ondertekend, dus waarom zou Brazilië politiek-correct moeten zijn en ons ondergeschikt maken aan een overeenkomst die onze soevereiniteit ter discussie zou kunnen stellen.”

De voor 2019 geplande klimaat-conferentie in Brazilië heeft Bolsonaro al afgezegd. In bescherming van het Amazone-regenwoud gelooft hij nog minder dan in multilateralisme – vandaar ook zijn nieuwe bijnaam “Tropen-Trump”.

“DE WERELD IS ONTZET”…

…zo of op dergelijke wijze luiden dan ook de commentaren van de anti-Trump- en de anti-Bolsonaro-media. Met zijn uitlatingen tegen burgerrechten en tegen de demodratie heeft Bolsonaro de zorgen van de “verantwoordelijkheidsbewuste” politici (zijn tegenstanders dus) verder gevoed. “Zijn tegenstanders”- dat zijn twijfelende zonen van verenigd Links, socialistische goedmenschen over de hele wereld, diegenen, die het minste verstand hebben van het land Brazilië en zijn problemen, maar vooral een (voor-beoordeelde) mening. Zij hebben bij elkaar als bewijs van hun goedmenschelijke onkunde economische en politieke ruïnes tot stand gebracht – zie Cuba, Venezuela enz.

En duidelijk is, dat ze thans vrezen, dat Bolsonaro’s ambtsaanvaarding een wijziging in de politieke stijl in Brazilië met zich zou kunnen meebrengen. Zijn voorliefde voor eenvoudige boodschappen via sociale netwerken en zijn verloochening van de klimaatverandering herinneren daarbei ook dwingend aan Donald Trump – wat wil zeggen: slechte toekomstverwachtingen voor socialisten.

Hulpeloos en zonder parlementaire meerderheid zullen ze waarschijnlijk in het karpet moeten bijten, dat zich over hun luchtkastelen heeft uitgestrekt. Net zo hulpeloos zijn hun reacties: Ze schilderen een mene-tekel van het Godzijmetons op de wand, om de Duivel Bolsonaro parolen te kunnen bieden, en verkondigen hun wereld-kijk op de nieuwe president.

En de lieve Bolsonaro-tegenstanders leggen er nog wat bovenop: De verkiezing van Bolsonaro zou een teken des tijds zijn in een wereld, waarin reeds meerdere politici aan de macht gekomen zijn, die de sterke man representeren. In combinatie met de sinds lang gevestigde autocratische regimes is dit geen begin van het jaar, dat voorstanders van de liberale democratieën zich hadden gewenst. Er dreigt instabiliteit op de wereld. Goed gebruld, Leeuw-zonder-tanden!

INDERDAAD, PRESIDENT BOLSONARO HEEFT EEN RADICALE POLITIEKE OMSLAG AANGEKONDIGD

Bolsonaro zal niet aarzelen om b.v. tegen bendes, dieven, ontvangers van smeergeld en moordenaars op te treden. Hij heeft verklaard dat wetsgetrouwe Brazilianen hun wapens zouden kunnen behouden, en de politie heeft hij zogezegd het groene licht gegeven om als eerste te schieten. Daarnaast wil Bolsonaro al te liberale wetten intrekken enz. …

In de praktijk betekent dat, dat de nieuwe president de toegang tot bewapening wil vergemakkelijken. Hij zal iedere burger, die geen strafblad heeft, het recht op wapenbezit garanderen. Een soortgelijk decreet zal hij meteen na zijn ambtsaanvaarding op 1 januari uitvaardigen. Bolsonaro had de liberalisering van het recht op wapens reeds in de verkiezingsstrijd aangekondigd en verklaard, dat de burgers zich op deze manier beter zouden kunnen verdedigen tegen criminelen. (Achtergrond: in 2017 werden in Brazilië meer dan 63.000 mensen gedood.)

Hij riep op tegen corruptie, criminaliteit en politieke correctheid. De tijd van het socialisme en de politieke correctheid is voorbij. Hij zal de corruptie en de criminaliteit indammen en wil voor economische groei en arbeidsplaatsen zorgen.

Van de scholen eiste Bolsonaro, dat zij zich afwenden
van, zoals hij het formuleerde, de gender-ideologie, en een her-bezinning op de joods-christelijke waarden.

TEGEN “ANTI-DEMOCRATISCHE REGIMES”

Ook buiten de politiek zou er spoedig sprake zijn van (kleine) verrassingen: VS-minister van Buitenlandse Zaken Pompeo trof m.b.t. de ambtsaanvaarding van de president nieuwe araújo met zijn ambtscollega. Men heeft gesproken over hoe men zou kunnen optreden tegen anti-democratische regimes in de regio, zei Pompeo in aansluiting hierop.Met name noemde hij Venezuela, Cuba en Nicaragua – de ikonen van linkse bankroete staten.

Dat wordt dus ook voor enkele “lieve” buren ongezellig.

MAAR TEVENS DREIGEN ER CONFLICTEN

Alleen maar gezellig zal het er echter in Bazilië-zelf ook niet aan toegaan. De conflicten tekenen zich nu al af – ende wereld zal toekijken, hoe Bolsonaro daarmee zal omgaan. Bijvoorbeeld: VS-minister van Buitenlandse Zaken Pompeo sprak in Brazilië m. b. t. de ambtsaanvaarding van Bolsonaro vooral over de invloed van China in het gebied. Het grootste land van Latijns-Amerika is het bij-toneel van het douane-conflict met Peking. De soja-exporteurs van Brazilië profieren – Zonder meer is de Volksrepubliek de grootste handelspartner. Haar te bruskeren kan de nieuwe regering in Brasilia zich niet veroorloven – des te minder, als ze ter herstel van de uitgeputte economie is aangewezen op geld uit Peking en op de ondersteuning van de machtige agrarische lobby.

Alles zal Bolsonaro niet goed kunnen doen.

De bijdrage verscheen het eerst bij CONSERVO https://conservo.wordpress.com/

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/01/09/jair-bolsonaro-brasilianische-kampfansage-an-den-zeitgeist/