“Behoed ons voor de opheffing van het traditionele ideaal van huwelijk en gezin”

Door: Redactie PP

Eergisteren verscheen in Italië het nieuwe nummer van het maandblad “Il Primato Nazionale”. Het is gewijd aan het “nieuwe Feminisme” en aan de gender-waanzin. De bekene publicist Valerio Bendetti https://twitter.com/valexben heeft voor dit nummer een interview gehouden met PP- oprichter David Berger. Wij geven hier de tekst in het Duits vertaald weer.

In Duitsland veroorzaakte het verkiezingssucces van de Alternative für Deutschland” (AfD) een kleine aardbeving. De verkiezing van de AfD tot op twee na sterkste partij in het Parlement heeft de machtsverhoudingen ter discussie gesteld en daarbij CDU en SPD gedwongen tot een -dit keer zeer wankele – nieuwe constructie van de Grote Coalitie” . Ondanks de beschuldiging “vreemdelingen-vijandige” en “homofobe” standpunten te verdedigen, hebben vele homosexuelen er desondanks voor gekozen, op de partij te stemmen en haar te ondersteunen. Onder hen bevindt zich de homosexuele journalist en activist David Berger. De theoloog en Thomist Berger kan bogen op een omvangrijk publicistisch werk – onder andere ook in toonaangevende wetenschappelijke en journalistieke media.

Tegenwoordig houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met zijn blog “Philosophia Perennis”. Werd hij vroeger door de kerkelijke hiërarchie bekritiseerd om zijn homosexualiteit, zo wordt Berger thans door de LGBT-lobby’s aangevallen om zijn lidmaatschap van de AfD, wier voorzitter bovendien de lesbienne Alice Weidel is.

Valerio Bendetti: De zogenaamde LGBT-organisaties maken er vaak voor zichzelf aanspraak op, de spreekbuis van de voltallige homosexuele gemeenschap te zijn. Wat is uw mening daarover?

David Berger: Dat zijn ze op geen enkele manier. Deze organisaties bestaan – in elk geval in Duitsland – uit drie groepen personen:

1.) Homosexuelen die met hun engagement geld willen verdienen (staatssubsidies voor LGBT- organisaties),
2.) Homosexuelen, die al sinds de jaren ’70 homo-plitiek actief – en vanwege hun levensstijl dikwijls verbitterde oude mannen zijn en
3.) jonge homosexuelen, die moeilijkheden hebben met hun homosexualiteit en die proberen te verwerken met hun engagement.

Dit heeft ertoe geleid, dat deze organisaties buitengewoon schizofreen zijn: Aangezien de linkse partijen de belangrijkste donateurs zijn en zich vroeger intensief hebben ingezet voor de gelijkberechtiging van homosexuelen, zijn de leden van deze organisaties brave schoothondjes van Links. Aan de andere kant is het Links, dat de grenzen heeft geopend voor de islamisering van Europa.
Met de islamisering keert er echter een nieuwe fanatieke homohaat terug naar Europa, die geweld tegen homosexuele mannen in Duitse grote steden als Berlijn en Keulen laat exploderen. En de daders zijn tot 95% jonge mannen met een islamitische culturele achtergrond. Dat moeten en willen de homo-bewegingen verzwijgen, omdat hun angst, als “rechts” of “homofoob” te worden aangemerkt het gezonde mensenverstand uitschakelt en de eigen mensen ten prooi geeft aan de messen van de immigranten.

Valerio Bendetti: U werd hard aangevallen vanwege uw kritiek op het gelijkgeslachtelijke huwelijk en adoptie door homo’s/lesbiennes. U werd zelfs gebrandmerkt als “homofoob”. Wat is uw authentieke standpunt daarover?

David Berger: Ik was twee jaar hoofdredacteur van het grootste gay-magazine van Duitsland (“Männer”). Daarin heb ik bericht over een jonge Libanees uit Berlijn, die op zijn 16de door zijn vader – na onder dwang uit de kast gekomen te zijn – met benzine werd overgoten. De vader wilde hem in brand steken en riep daarbij “Allahu akbar”. Omdat ik daar gedetailleerd over berichtte, werd ik door de homo-verenigingen en de Duitse AIDS-hulpverlening uitgescholden voor “rechts-populistisch” en “islamofoob” en later ontslagen als hoofdredacteur.

Daardoor werd ik echter nog vrijer om zaken als de fanatieke strijd voor een “homohuwelijk”of het adoptierecht voor homosexuelen te bekritiseren. Aan de voorvechters voor het homohuwelijk in Duitsland heeft mij vooral gestoord, dat ze het homohuwelijk louter willen invoeren uit minachting voor het traditionele huwelijk, welks ideaal door hen wordt gehaat. Ze hopen op deze manier op een afdanking van het klassieke ideaal van huwelijk en gezin. Maar ik ben er dankbaar voor, dat ik gezond in zo’n traditioneel gezin met vader en moeder heb kunnen opgroeien. En ik wil niet, dat dat andere kinderen om ideologische redenen wordt ontzegd.

Het aantal psychisch labiele jongeren en jongvolwassenen, die opgroeiden in de “tegendraadse” wereld is nu al reusachtig. Kinderen zijn – zoals Michel Houellebecq steeds opnieuw benadrukt – de toekomst van ons vaderland, de toekomst van het Avondland. Hun welzijn, resp. hun gezonde ontwikkeling tot sterke persoonlijkheden moet op de eerste plaats komen, niet de ideologieën en het egoïsme van enkelen.

Valerio Bendetti: Betekenen de extreme opstellingen van de derde-golf-Feministen volgens U een gevaar voor de rechtmatige eisen van homosexuelen?

David Berger: Ja, omdat ze tegelijkertijd ook open-border-activisten zijn en er aldus voor strijden, dat miljoenen fanatieke antisemieten en homohaters naar Europa komen. En ook omdat ze deel uitmaken van de “links-tegendraadse beweging”(Judith Butler): Deze huldigt de stelling, dat ons geslacht en daarmee ook onze geslachtelijke oriëntering niet biologisch zijn aangeboren, maar louter sociologisch aangeleerd.

Als dat zo is, ontbreekt het belangrijkste argument waarmee men zich terecht tegen de criminalisering van homosexualiteit heeft gekeerd: Het is aangeboren, genetisch bepaald. Overigens z i j n transsexuelen in de regel de stevigste critici van de gender-ideologie en het daarmee in verband staande Feminisme: Want als man- en vrouwzijn louter verstandelijke zaken zijn, zal geen enkele verzekering, resp. ziekenfonds nog een geslachtsveranderende operatie voor ze financieren.

Valerio Bendetti: Veel homo’s wn lesbiennes stemmen op- en ondersteunen de AfD. Waarom wordt de partij dan weggezet als “homofoob”? hebben we hier met zuivere “media-terreur” te maken, of steekt er iets anders achter?

David Berger: Dat was in de herfst van 2017 een behoorlijke schok voor de LBTG-organisaties, toe een enquète uitwees, dat vele homosexuele mannen in Duitsland bij de parlementsverkiezingen meer dan bovengemiddeld op de AfD zullen stemmen. Een dergelijk fenomeen hebben wij ook in Frankrijk (Front National).

Door de MSM wordt de AfD gekwalificeerd als homofoob, omdat veel van haar leden de invoering van een homohuwelijk (Er was immers al het ingevoerde levenspartnerschap) als overbodig, de adoptie van kinderen door homosexuelen als bedenkelijk hebben beoordeeld. Dat baart de homosexuele AfD- stemmer evenwel geen echte zorgen.

Ze zeggen telkens weer: “Wat hebben wij aan een homohuwelijk, als we tegelijkertijd worden geïslamiseerd en vervolgens als getrouwd paar volgens het recht van de sharia van het dak van een flat gegooid, c.q. gestenigd worden, zoals dit in islamitische landen gebruikelijk is en in Londen reeds door de Moslims werd aangekondigd?”

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/01/09/hueten-wir-uns-vor-der-aufloesung-des-klassischen-ideals-von-ehe-und-familie/”e