Mark Rutte zijn vaasje is onzin; hij heeft met zijn kabinet een hele loods vol doofpotten

(Door: George Berben)

Wat kun je zoal doen op een vroege zondagmorgen?
De hond uitlaten in de nog stille lege straten van onze wijk.

Een ingezonden artikel schrijven naar een dagblad? Kritische artikelen, die te vaak worden gezien als negativistisch terwijl ze maar al te vaak de vinger op de zere plek leggen, worden zelden geplaatst. Van nature ben ik een strijdbaar mens met een positieve instelling, heb gevoel voor (zwarte) humor, maar weiger mijn kop in het zand te steken voor zaken in het leven waardoor de “gewone” burger gemangeld wordt door Overheden en hun dienaren, instanties of medemensen die de maatschappij als een speelveld zien voor hun eigen gewin of criminele activiteiten. Dus de lezer die niet gediend is van kritiek op wantoestanden in ons land adviseer ik dan maar deze bijdrage van mij over te slaan.

Misschien krijg ik de lachers op mijn hand als ik voorstel om ons land maar een andere naam te gaan geven.

Waarom heet ons land Nederland? Omdat het grootste deel beneden de zeespiegel ligt, of omdat we de laatste jaren zo diep zijn gezonken door Overheidsbeleid, politieke blunders en vooral niet te vergeten de zware criminaliteit die door het dwaze rechtssysteem met fluwelen handschoentjes wordt aangepakt. Laten we Nederland omdopen en laten we ons land voortaan NEDERIGLAND noemen en het JE MAINTIENDRAI veranderen in “Wij zullen gedogen”.

Wij burgers moeten ons nederig opstellen ten opzichte van bewindslieden die ons land naar de afgrond leiden. Die in staat zijn om van een leugen waarheid te maken, maar niet in staat zijn om, vooral uit eigenbelang en dat van machtige vrienden, een sterk kabinet te vormen dat dit land weer uit het slop trekt. Ik stel het nog sterker en kan dit ook bewijzen. Rutte en zijn kabinet: een criminele organisatie met bloed aan hun handen van slachtoffers en veroorzakers van fysieke en psychische klachten van burgers. Waarom spreken politici altijd over “burgers”? Omdat zij zich ver verheven voelen boven het “plebs”.

We moeten nederig zijn naar de leden van het parlement, die ons voor verkiezingen van alles beloven, maar niets waarmaken. Volksvertegenwoordigers die mede wetgeving en regels ontwerpen en doorvoeren, waardoor burgers steeds meer de broekriem moeten aanhalen en langer moeten doorwerken, maar voor zichzelf alle riante voordelen in stand houden en voorstellen die enige beperkingen inhouden op schitterende wachtgeldregelingen etc. meteen verwerpen. We moeten ons nederig opstellen t.o.v. die partijleiders voor wie Brussel lonkt en zich daar moeten onderwerpen aan het openbare handtastelijke gedrag van een drinkebroer.

We moeten nederig zijn tegenover die medelanders die in dit land leven, niet actief deelnemen aan het arbeidsproces of zich “nuttig” maken als gesubsidieerd kunstenaar of actievoerder of -voerster, maar wel veel tijd over hebben om onze cultuur en tradities af te breken of omver te werpen. Ze beschuldigen anderen van discriminatie m.b.t. een kinderfeest en verwijzen naar het slavernijverleden van Nederland. Ze zijn blijkbaar vergeten dat de oermens al slaven hield die zij veroverden op naburige stammen. Ook de zwarte mensen in Afrika en elders hielden slaven, die zij buit maakten bij de naburige stammen en er niet tegenop zagen om hun buit ook nog op te eten.

We moeten nederig zijn tegen de graaidirecteuren en managers in de “zorgindustrie”, die ná de privatisering ons land kapot “gezorgd” hebben, de premies ieder jaar opnieuw opschroeven, maar niet de “zorg” leveren die vaak door medici en specialisten voor hun patiënten wordt aanbevolen. De zwaar overbetaalde directeuren van onze zorgverzekeraars zijn op de stoel gaan zitten van de huisartsen en specialisten en deze directeuren beslissen welke zorg de patiënt mag krijgen, en indien te duur wacht de begrafenisondernemer, of zwaar zieke mensen moeten via crowdfunding hun leven zien te redden. Vooral ouderen (in verzorgingstehuizen) en chronisch zieken en gehandicapten zijn de dupe van dit beleid. Opmerkelijk is ook dat politici na hun politieke loopbaan opeens opduiken binnen het wereldje van de zorgverzekeraars.

We moeten ook nederig zijn in de richting van de zware criminelen en de groeiende groep (allochtone) hangjongeren, die er zorg voor dragen dat heel veel (oudere) burgers ’s avonds niet meer hun huis uitkomen, de deuren vergrendelen en de rolluiken laten zakken. Als men wat durf te zeggen over de overlast die zij veroorzaken, wordt men geterroriseerd en staat de politie, zoals we weten uit de media, blijkbaar machteloos.
Zware criminelen, een deel uit het Oostblok of Noord-Afrika. De “Mocro-maffia” moordt zijn concurrenten uit midden in een woonwijk, waarbij kinderen en/of burgers moeten oppassen dat zij niet door rondvliegende kogels worden getroffen. Dwaze rechters laten zware criminelen die een lange gevangenisstraf moeten uitzitten op verlof gaan, waarbij deze rechters blijkbaar niet op het idee komen dat deze criminelen (niet eens) spoorloos naar het buitenland vertrekken, daar een luxe leventje opbouwen en niet aan Nederland worden uitgeleverd.

Defensie liegt tegen ouders en nabestaanden indien hun zoon, dochter of echtgenoot sneuvelt. Slechts als de waarheid naar boven komt, wordt er met het schaamrood op de kaken excuses aangeboden. Afspraken met mensen die hun leven voor Nederland in de waagschaal stelden, vaak tegen hun eigen corrupte regime of terroristische groeperingen en daardoor Nederlandse militairen beschermden, zijn plotseling “niet meer aan de orde”, waarna we inzicht krijgen in de onbetrouwbaarheid van de Nederlandse kabinet.

We moeten ook nederigheid betrachten voor een deel van onze bevolking dat hier woont, waarvan een deel zich geen Nederlander voelt, maar zijn eigen cultuur wil behouden. Onder hen bevinden zich extremistische groepen die een groot gevaar betekenen voor de maatschappij. Uit angst voor escalatie durft de Overheid niet op te treden tegen wantoestanden binnen hun cultuur, waardoor het recht van kinderen ernstig wordt geschonden door besnijdenissen en voor de Nederlandse Wet onwettige huwelijken van kindbruidjes met volwassen mannen, waarbij imams de Nederlandse wetgeving aan hun laars lappen en een staatssecretaris die deze kindbruidjes naar Nederland importeert, in strijd met de wet, tot politicus van het jaar 2018 wordt benoemd!
Deze laatste zinnen zouden de reden kunnen zijn om mij voor racist uit te maken of xenofoob. Dat is zeker niet het geval, ik leg de vinger slechts op een open wond. Omdat ik mij het lot van alle kinderen aantrek die in nood verkeren, omdat zij het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of andere vormen van fysieke/psychische mishandeling en armoede Met betrekking tot de kindbruidjes heb ik bij het Hof in Brussel een klacht ingediend tegen de Staat der Nederlanden, met name tegen staatssecretaris Dijkhoff, die kinderhandel en kindhuwelijken gedoogt, gezien zijn handelen en zijn uitspraken.

Tot slot nog enige zaken waarom ik de mening ben toegedaan dat Mark Rutte de leider is van de grootste criminele organisatie van dit land, namelijk de Overheid. Het OM ziet af van vervolging. Belangrijke burgers, hoog op de maatschappelijke ladder, die zich schuldig maken aan ernstige misdrijven, bijvoorbeeld kardinalen, bisschoppen, bankdirecteuren etc. worden niet vervolgd of kopen gevangenisstraf af! Door te lang verzwijgen en door doofpotcultuur en niet adequaat optreden stierven er burgers en raakten andere burgers daarna chronisch ziek.
Door jarenlang te zwijgen over de kankerverwekkende verf waarmee defensiemedewerkers, maar ook mensen binnen strafinstellingen, moesten werken, kregen mensen kanker en overleden of werden zwaar ziek.

Rutte schaamde zich niet om te beweren dat er geen armoede bestaat in Nederland, maar officiële onderzoeken tonen aan dat één op de vijf kinderen opgroeit in armoede, zeker in de vijf grootste steden in Nederland. Rutte mag zich vergelijken met de middeleeuwse King John van Engeland. Stelen van de armen om de opbrengst te schenken aan de rijke multinationals en hun directeuren, zoals zijn vroegere broodheer Unilever.
Rutte staat pal achter zijn Marrakesh pact met inlegvelletje, maar erger nog, achter zijn belastingbesluiten. Het verhogen van het lage BTW tarief, het opschroeven van de zorgpremies en de belasting op belasting voor de eerste levensbehoeften, water, gas en elektra. Burgers komen letterlijk en figuurlijk in de kou te zitten en grote groepen burgers zullen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en in de financiële problemen raken. Burgers die in de knoop raken, zullen in toenemende mate door het beleid van Rutte en zijn trawanten “verwarde personen”worden genoemd.

Het bovenstaande is slechts het topje van de ijsberg en het geeft te denken dat havenarbeiders, politiemensen, zorgmedewerkers en vele anderen het vertrouwen in dit kabinet hebben opgezegd. Het kabinet gaat de strijd aan tegen het nepnieuws dat wordt verspreid, maar het eigen nepnieuws dat de misdaadcijfers dalen, is een leugen. Burgers doen steeds minder vaak aangifte, omdat deze aangiften niet behandeld worden, in de papierversnipperaar gaan of “op de plank” blijven liggen, bij de tienduizenden andere onbehandelde aangiften die door personeelsgebrek niet aan bod komen. Niemand hoeft het eens te zijn met mijn bovenstaande artikel.

Door: George Berben
(Auteur van het boek ”Kind van de rekening, een verboden bestaan“. Een autobiografisch boek, waarin mede duidelijk de corruptie van Overheid en OM wordt weergegeven. En het seksuele misbruik en de psychische/ fysiek mishandeling van het kind. Uitgeverij Aspekt.