Kardinaal Marx: Nu komen de katholieke priesters tegen zijn linkse capriolen in opstand

Door: David Berger*)

De Münchense kardinaal Reinhard Marx drijft steeds meer af in extreme, vnl. linkse richting. Dat splijt de katholieke kerk in Duitsland op een gevaarlijke manier. Nu komen de priesters, die het door hem aangerichte onheil aan de basis dagelijks moeten ondervinden, in opstand. De kringvereniging van priesters “Communio Veritatis” http://communioveritatis.de/aufforderung-zum-ruecktritt-an-kardinal-marx eist zelfs het aftreden van de kardinaal.

Wij geven hier de open brief weer:

Kardinaal Marx!

Wij verzoeken U, het voorzitterschap van de Duitse Bisschoppenconferentie op te geven, omdat dit begrip een loskoppelen van uw broeders in het ambt is!

Wij benadrukken, dat in Jezus Christus, Zoon van God, de Waarheid in eigen persoon onder ons is verschenen. Met uw sociologische zienswijze staat U in het teken van dwaling van het Syncreticisme en van het relativisme.

Wij beschuldigen u ervan, misbruik te maken van uw geestelijk ambt, aangezien u de sacramenten van de kerk blijkbaar aanziet voor uw privé-bezit, dat u naar believen offert op het altaar van de tijdgeest. wij wijzen de instrumentalisering van onze religie af! U benut deze in vervalsende verwereldlijking ter verbreiding van de links-liberale politieke ideologie van de mainstream.

Wij herinneren er aan, dat de kardinale kleur rood niet het vaandel van een neo-Marxisme uitdrukt, maar de verdediging van het katholieke geloof tot en met het vergieten van bloed. Daarnaast is de Kathechismus niet de naam van een eiland in de Zuidzee, maar de vervindende uitleg van de Leer van de Kerk.

Wij verkondigen U, dat wij Jezus Christus als de enige Verlosser en Ware Redder zullen erkennen, terwijl u het Kruis van de Heer in scandaleus verraad heeft afgelegd.

Wij bidden voor de terugkeer van Het Geloof aan de Drievuldige God in ons Avondland, in welke alleen het Leven en het Eeuwige Heil kan worden gevonden.

Paderborn, bij het Feest van de Doop des Heren 2019

Priesterlijke kringvereniging Communio veritatis.
(Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/01/14/kardinal-marx-nun-revoltieren-die-katholischen-priester-gegen-seine-linken-kapriolen/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/01/15/kardinal-marx-nun-revoltieren-die-katholischen-priester-gegen-seine-linken-kapriolen/

*) De Berlijnse filosoof en theoloog David Berger (geb. 1968) was na zijn promotie (Dr. filosofie) en habilitatie (Dr. theologie) vele jaren professor in het Vaticaan. Kwam ‘uit de kast’ in 2010: dan verschijnt het tot bestseller wordende boek “De heilige schijn” over zijn werk in het Vaticaan als homosexuele man.
Vervolgens twee jaar hoofdredacteur van een homo-magazine, ontslag wegens te openlijke Islamkritiek. Sinds 2017 blogger (Philosophia Perennis) en free lance journalist (o. a. voor Die Zeit, Junge Freiheit, The European). Zijn bibliografie van wetenschappelijke geschriften omvat ca. 1.000 titels.
Dr. David Berger beheert het blog PHILOSOPHIA PERENNIS, met welke conservo tegelmatig artikelen uitwisselt.