En twee maal kraaide de haan: Kardinaal Marx distantieert zich van het christelijke Avondland

Door: altmod*)

“En Jezus sprak tot hem:
Voorwaar, ik zeg je,
dat jij in deze nacht
eer de haan kraait
mij drie maal zult verloochenen
(Mattheus 26, 34)

Het is niet de eerste keer, dat deze rijke patser op de bisschopsstoel van München en deze Freising zijn roeping als verkondiger van het christelijke geloof verloochende.

“Kardinaal Marx tegen het begrip ‘christelijk Avondland'”

“Daar heb ik niet veel mee op, omdat het begrip vooral losmakend is.” Zo dacht Kardinaal Reinhard Marx vorige week bij een toespraak in Berlijn over het begrip “christelijk Avondland”. De voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie en Aartsbisschop van München heeft er tevens kritiek op, dat er tegenwoordig naar zijn mening een wereldwijde “instrumentalisering van de religie”gaande zou zijn wat hem zeer verontrust. Marx hoopt, dat Joden, Christenen en Moslims zo sterk zijn, dat ze hun geloof aan een God niet laten misbruiken. (berichtte “vaticannews” http://www.kath.net/news/66535.)

Dit bericht herinnerde ik mij net, toen ik deze dagen onderweg was in mijn Frankische vaderland: Mainfranken vanaf Würzburg over de Main, vervolgens over land tot aan Münsterschwarzbach. Een gebied en een landschap, dat datgene, wat men verstaat onder christelijk Avondland, ons beeldend voor ogen doet komen. Het vele torens rijke Würzburg, één van de oudste bolwerken van de missionering van het Rijk de Franken door Ierse monniken. De markante kerktorens uit de tijd van de contra-reformatie – de “Echterhauben”- in de dorpen en kleine steden. De talloze heiligenbeelden en kruisen langs de weg, die men in de omgeving, zelfs langs de hedendaagse verkeerswegen, tegenkomt.
Natuurlijk betekent “Christelijk Avondland” meer dan een door kerken en geloofsafbeeldingen vormgegeven landschapsbeeld. Dat hoeft aan onze lezers niet nader uiteengezet te worden.

Dit citaat is van Theodor Heuss afkomstig:
“Er zijn drie heuvels, van welke het Avondland uitgaat: Golgotha, de Akropolis in Athene, het Capitool in Rome. Vanuit alle drie is het Avondland Geestelijk gevormd en men kan, men moet, ze alle drie als Eenheid zien.”

En Paus Benedictus XVI drukte het in zijn rede in het Duitse Parlement op 22 september 2011 zo uit:

“De Europese cultuur is ontstaan uit de ontmoeting van Jeruzalem, Athene en Rome – uit de ontmoeting tussen het Geloof in God van Israël, het filosofische verstand van de Grieken, en het Rechtsdenken van Rome. Deze drievoudige ontmoeting vormt de innerlijke identiteit van Europa.”

Eenieder kan op de Europese geschiedenis zijn eigen kijk hebben en daaruit ontstaan de “Avondlandse”cultuur en geestelijke geschiedenis.
Het is juist om er op te wijzen, dat het Christendom ontstaan is in het “Morgenland”, stoelend op de Joodse religie. Het is juist, dat de kerstening van Europa bloedige spren achterliet. Het is juist, dat het Zuid-Westen van Europa, het Iberisch Schiereiland, bijna 600 jaar onder islamitische heerschappij heeft gestaan, evenals het Zuid-Oosten van Europa tot aan de terugtrekking en ondergang van het Osmaanse Rijk.

Maar mag men daarom het begrip “christelijk Avondland” maar meteen betitelen als geestelijk vuilnis, zoals de joodse histiricus Michael Wolfssohn deed in de linkse tijdgeestpostille SZ?

Zeker moet men al sinds lang een ontkerstening van het “Avondland”registreren, waaraan linkse “verlichting” en linkse tirannie – niet alleen in de landen destijds aan de andere kant van het IJzeren Gordijn – wezenlijk hebben bijgedragen. En wie zegt, dat de Islam bij Duitsland hoort, neemt deel aan de ontchristelijkings-ideologie, die zich politiek o.a. manifesteert in de opening van de grenzen voor een islamitische massale immigratie naar Europa.

Wat ik schandalig vind, is, dat een opperherder van de katholieke kerk, waartoe de verkondiging van het bisschopsambt en christelijke missionering behoren, onvermoeibaar deelneemt aan de voortschreidende ontkerstening.

Kardinaal Marx denkt, een “instrumentalisering van de religie” te herkennen en te bekritiseren – en neemt zelf deel aan een dergelijke instrumentalisering, daar hij zich als kerkvorst aandient als een zuignap van de politiek, de heersers en de tijdgeest. En hij hoort bij de losmakers, aangezien hij de Christenen oproept, afstand te houden van de AfD https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/kardinal-marx-zieht-rote-linie-zur-afd/ en van mening is, dat “nationalist èn katholiek zijn niet samengaat” zoals hij in een interview met de ZEIT https://www.zeit.de/2018/30/reinhard-marx-csu-markus-soeder-horst-seehofer-kirche-populismus breed uiteen zette.

Ik prijs mij gelukkig, te kunnen wonen en mij te kunnen bewegen in eenchristelijk gevormde omgeving. Waar men bij elke stap op de sporen van het “christelijke Avondland ” stuit en geprikkeld wordt, daar steeds opnieuw over na te denken.

Door de tijdgeest doordrenkte grote-stadsbreinen – juist ook de clericale – zouden er goed aan doen, om eens een vakantie door te brengen in de christelijke provincie en zich er wederom op te bezinnen, waarvan onze geestelijke en culturele wortels metterdaad afstammen. (Bron: http://altmod.de/2019/01/und-zweimal-kraehte-der-hahn/2243/)

Door: altmod*)
Vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/01/15/und-zweimal-kraehte-der-hahn-kardinal-marx-distanziert-sich-vom-christlichen-abendland/#more-23360

*) “altmod” is medisch specialist en blogger (altmod.de) alsook columnist bij conservo. http://www.conservo.wordpress.com/