Ter furore van de Stalinisten – Opstand van de matrozen van Kronstadt.

Door: Young German.

Deze dagen worden uitgebreid Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht herdacht, die in 1919 op bevel van de toenmalige SPD-regering werden gedood. De Taz en ettelijke andere kranten berichten welwillend over Mevrouw Luxemburg en haar zogeheten visioen van een “democratisch socialisme”. Gemeenlijk zijn Luxemburg en Liebknecht de laatste figuren van het socialisme, die nog niet liggen begraven onder een stapel beenderen en aldus de aanbidding waardig schijnen. Anders dan Mao, Pol Pot en Stalin, zelfs dan Lenin en Trotzki, is er slechts weinig, wat de twee aan geweld ten laste gelegd zou kunnen worden. Naast hun namen verschijnen niet de talloze namen van de, in naam van het socialisme, vermoorden, wier aantal onvergelijkelijk hoger is dan dat van de slachtoffers van het Nationaal-Socialisme. De opstanden, die door hen en hun rode revolutionairen mede werden aangesticht, waren echter anti-democratisch en de voorlopers van een Bolsjewistische revolte in Duitsland. Het bijna vergeten hoofdstuk van de Duitse geschiedenis, als het gaat om de bedreiging van een democratie, waren de opstanden van de Spartakisten, die een Raden-republiek geïnstalleerd zouden hebben naar het voorbeeld van de Bolsjewisten in Rusland.

Waartoe dat kon leiden, werd heel goed aangetoond door Rusland. Het oneindige lijden van de bevolking onder de Communisten was onvergelijkelijk veel groter dan het lijden, dat men onder de Tsaar had moeten verdragen. Dit betekent niet, dat veel van de wensen van de aanhangers der linkse opruiers gespeend waren van elke basis. Integendeel functioneert goede agitatie alleen dan, wanneer er in de kern een zweem van waarheid zit opgesloten.

In dit verband wil ik aandacht besteden aan de opstanden van de matrozen in Kronstadt, die plaatsvonden van februari tot mei 1921 en werden gevoerd door leden van de Russische Krijgsmarine regen de Sovjet-Russische regering. De rebellen van de Marine, die eerder aan de zijde van de Bolsjewisten tegen de Witte gardisten hadden gevochten, zagen zich bedrogen door de eigenlijke revolutie. Tenslotte had de socialistische revolutie niet de vrijheid gebracht, maar alleen maar een tsaristische heerser ingeruild tegen een Bolsjewistisch onderdrukkingsapparaat. De Communistische partij was in de rol van heerser over de overheersten gekropen en gedroeg zich stukken bruter dan ooit de tsaristische elites. Deze onderdrukking had tevoren reeds bij de boeren geleid tot de Boerenopstand van Tambow en tot andere, kleinere revoltes.Dat de grote revolutie de heilsbeloften, die ze had gedaan, niet kon waarmaken, werd enkelen veel te laat duidelijk. Hetzelfde zou ook in Duitsland gebeurd zijn, nadat de Communisten met hun propagada bij de vertwijfelden het vertrouwensvoorschot zouden hebben gekregen. “Alle macht aan de Sovjets – Geen macht aan de partij!” was het parool van de matrozen, die hun beloofde democratische rechten wilden invorderen.

Toen de opstand na wekenlange gevechten werd neergeslagen, eindigden de meeste rebellen in vochtigegraven. Neergeschoten, opgehangen of afgevoerd naar de goelags. De Communistische dictatuur had zich ontdaan van haar domme meelopers, de nuttige idioten, die voor haar hadden gevochten, en was gefocused op de lange termijn.

Laat dit aan alle gekken daarbuiten gezegd zijn, die geloven in een socialistische revolutie, of van mening zijn, dat Rosa en Karl de rechten van de Duitse arbeiders en boeren zouden hebben verdedigd tegen een Communistische Bruder in Moskou, als zij hun Radenrepubliek hadden gekregen. Alle paden van het Socialisme leidden tot nu toe naar de dictatuur. Wie thans sociaal wil denken en handelen, zou een kleingere doelstelling moeten zoeken, in plaats van een wereldrevolutie. In eigen land te zorgen voor gerechtigheid en evenwicht, zonder te vervallen in stalinistische furore of neoliberale ongevoeligheid, zou al opgave genoeg zijn.
Kronstadt was een voorloper van de terreur van Stalin. De geest van de totalitaire betweter eindigt in de loop van een pistool.

Door: Young German.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://younggerman.com/2019/01/16/im-furor-der-stalinisten-aufstand-der-kronstaedter-matrosen/