Matussek’s afrekening met de Duitse ‘Nanny-journalistiek’

Recensie door Cordula Mohr.

De bekende schrijver Matussek wijdt zijn nieuwste boek aan “allen, die mij terzijde hebben gestaan”. Zodra men het boek heeft uitgelezen, begrijpt men zeer goed, wat hij hiermee precies bedoelt. Een recensie door Cordula Mohr.

Het boek ‘White Rabbit’ (wit konijntje) is actueler dan ooit – zowel in politiek opzicht als met betrekkig tot Matussek persoonlijk. Aan het begin van het boeiend geschreven boek geeft hij blijk van veel sympathie voor de Britse schrijver Chesterton en beschrijft hij de levensbiografie van de overtuigde katholiek die in Duitsland vooral bekend werd – en werd verfilmd – als auteur van de “Father Brown”-verhalen. Matussek-zelff bezoekt een Amerikaans congres van aanhangers van Chesterton en beleeft daar veel opwindends, zelfs een kort verbljf in de gevangenis, omdat men bij hem – hoewel medisch voorgeschreven – Marihuana had gevonden.

Na dit deels amusante hoofdstuk bepaalt hij zich tot de Duitse journalistiek, zoals hij die ooit gekend heeft en zoals die er tegenwoordig voorstaat – namelijk vervormd en gemanipuleerd, niet in de laatste plaats door de homosexuelen-lobby, die het er op aanlegt, zoveel mogelijk niet-linkse persoonlijkheden weg te zetten als “homofoob”.

Hijzelf werd vanwege een kritisch artikel over dit onderwerp door collega’s buitengesloten. Hij noemt daarover in zijn boek man en paard. Dat was het begin van een lastercampagne tegen hem, die zich over meerdere kringen uitstrekte. Andere hoofdstukken beschrijven Matusseks werkzaamheden als journalist gedurende de afgelopen jaren. Zijn WK-voetbal-reportages uit Argeninië zijn origineel en boeiend geschreven.Steeds weer worden zienswijzen van Chesterton – hij noemt hem de “matador van de vrije wil en van het gezonde mensenverstand”- er in verwerkt. De vraag, wat de Britse auteur wel van deze of gene situatie gezegd zou hebben, wordt door Matussek herhaaldelijk gesteld.

De opening van de grenzen in 2015 en haar verkeerde welkomst-cultuur, begeleiding van de verkiezinsstrijd, netwerkdoorzoekingswet, Griekenland-crisis en een hommage aan de Franse romancier Jean Raspail en zijn gitzwarte dustopie (negatieve utopie) van 1973 zijn andere onderwerpen, die amusant en ietwat kwajongensachtig worden opgepakt.

De laatste hoofdstukken staan in het teken van de beschrijving, hoe zijn collega-journalisten Poschardt en Peters de poten onder zijn stoel bij “Spiegel” wegzagen. Op blz. 233 beschrijft Matussek dit als volgt:

“Toen liet ik mijn fatale, carriëre-beëindigende post los: “Ik zie er nog van komen, dat de terreur van Parijs ook onze debatten over open grenzen en een kwart miljoen ongeregistreerde jonge islamitische mannen in het land in een geheel nieuwe, frisse richting zal bewegen.”
Hierbij zette hij een “boze” smiley.

Hierop volgde een ‘shit’storm van de kant van de collega’s en Matussek werd definitief in de rechts-extremistische, homofobe hoek gedrukt. Ontslag uit de redactie van de “Spiegel volgde – een hoofdstuk, dat boeiend geschreven is; waarin hij nauwkeurig aangeeft, wie er aan zijn kant heeft gestaan en wie niet.

In het boek duiken vele bekende en ook onbekende namen van journalisten op. Dat is – naast de Engelse titel – mijn punt van kritiek: De lezer komt er in deze wirwar van namen niet uit, zodat het uiteindelijk moeilijk wordt, om dit hoofdstuk te lezen. Dat zou eerder specifiek iets zijn voor redacteurs en publicisten.

Matussek-zelf is een diepgewortelde katholiek en het wordt van hoofdstuk tot hoofdstuk duidelijk, dat hij zijn katholieke geloof in de mediawereld moest en moet behouden en verdedigen. – zoals ooit ook Chesterton. Ik beveel aan, dit boek spoedig te lezen, want de vele belevenissen en mensen waarover Matussek bericht, zijn interessant en deels verfrissend, omdat men zich enkele van de beschreven situaties zelf nog goed kan herinneren.

Boek-gegevens: Matthias Matussek. White Rabbit Oder der Abschied vom gesunden Menschenverstand, FBV Finanz Buch Verlag, Edition Tichys Einblick, 318 blz. – hier bestellen https://www.kopp-verlag.de/White-Rabbit.htm?websale8=kopp-verlag&pi=128047&ci=000408.

De bijdrage verscheen als eerste bij het Christelijk Forum https://charismatismus.wordpress.com/

Door: Cordula Mohr.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/01/18/mattuseks-abrechnung-mit-dem-deutschen-nannyjournalismus/