Longread: Salvini’s Italië bouwt aan een anti-EU-as.

Door: Soeren Kern.

“Het enige, wat ik met zekerheid weet over de Europese verkiezingen, is, dat er in Brussel steeds minder Socialisten en Communisten moeten komen – ze hebben al genoeg schade aangericht” – aldus Matteo Salvini.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini heeft het voortouw genomen bij pogingen https://www.repubblica.it/politica/2019/01/09/news/salvini_in_europa_un_patto_come_quello_lega-m5s_-216194957 om een gezamenlijke Europese populistische alliantie te vormen teneinde het in de strijd om te toekomst van de Europese Unie op te nemen tegen het Europese establishment. Het doel is, om in Brussel de soevereiniteit terug te winnen van niet-gekozen bureaucraten en belangrijke bevoegdheden van de EU weer over te dragen aan de nationale regeringen.

Duitsland en Frankrijk, de zelfbenoemde wachters der Europese integratie, reageren op de uitdaging met een ambitieus tegenontwerp, om van de Europese Unie een “meer gesloten macht op het wereldtoneel” te maken.

DREIGENDE SHOWDOWN TUSSEN EUROSCEPTISHE NATIONALISTEN EN EURO-VRIENDELIJKE GLOBALISTEN

De showdown die dreigt, de Europese Unie te verdelen in Eurosceptische Nationalisten en Eurovriendelijke Globalisten, zal de komende weken en maanden – voorafgaande aan de verkiezingen voor het Europees Parlement eind mei – winnen aan verhitting.

Tijdens zijn bezoek https://www.facebook.com/salviniofficial/posts/10156329698568155 in Warschau op 9 januari jl. zei https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/vb.252306033154/795086007494889/?type=3&theater Salvini, de momenteel machtigste politicus van Italië , dat populisten uit Italië en Polen een “europese lente” doen opvlammen en een “nieuw evenwicht” zouden moeten vormen, om de invloed van Duitsland en Frankrijk in het Europees Parlement terug te dringen:

“Het Europa, dat in juni tot stand zal worden gebracht, zal anders zijn dan het huidige, dat wordt gemanaged door bureaucraten. In Europa heeft man altijdgesproken over een Frans-Duitse as. Wij bereiden in Europa een nieuw evenwicht voor en een nieuwe energie. Er zal sprake zijn van een gemeenschappelijk actieplan, dat Europa van fris bloed voorziet, van nieuwe kracht, van nieuwe energie. Polen en Italië zullen de protagonisten van deze nieuwe europese lente zijn, van deze wedergeboorte van echte europese waarden, met minder bureaucratie en meer werk en meer gezin, en vóór al het andere: meer veiligheid.”

SALVINI: NATIONALE SOEVEREINITEIT TERUGWINNEN

Salvini probeert, een nieuw politiek blok _”Alliantie van de soevereinidten”henaamd https://www.repubblica.it/politica/2019/01/09/news/salvini_in_europa_un_patto_come_quello_lega-m5s_-216194957 te vormen, dat nationalisten en populisten uit heel Europa omvaten dat zal deelnemen aan de komende verkiezingen voor het Europees Parlement.

Het doel is, nationale soevereiniteit terug te winnen, zodat de politieke samenstelling van het Europees Parlement wordt gewijzigd en vervolgens ook de EU-uitvoerende macht, de Europese Commissie en uiteindelijk de Raad van Europa, waar de nationale leidingen van de landen de belangrijkste EU-beslissingen nemen.

De leden van het overkoepelende EU-parlement organiseren zich net zoals in nationale parlementen volgens ideologische fracties. Momenteel zijn er acht van zulke geroepen in het Europees Parlement http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/your-meps/political-groups. De grootste van hen is de rechts van het midden staande Europese Volkspartij (tot wier belangrijkste pijlers de CDU van Duitse Bondskanselier Angela Merkel behoort), gevolgd door de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, de groep vande Europese Conservatieven en Reformers alsook de Alliantie der Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).

De jongste beslissing van de partij van de Franse president Emmanuel Macron, En Marche, om zich aan te sluiten bij ALDE https://www.euronews.com/2018/11/10/france-s-en-marche-party-joins-eu-parliament-s-liberal-bloc , zou deze na de verkiezingen in mei tot het op één na grootste blok in het Europese Parlement kunnen maken. Tot nu toe is ze het op drie na grootste.

SALVINI EN DE POLEN

In Polen ontmoette Salvini minister-president Mateusz Morawiecki, minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzínski en Jaroslaw Kaczínski, de invloedrijke leider van de regerende Partij voor Recht en Gerechtigheid (PiS), die tegenwoordig deel uitmaakt van de groep Europese Conservatieven en Reformers (ECR). Wanneer de 18 afgevaardigden van de Britse conservatieven, die momenteel nog tot de ECR behoren, zich na de Brexit afscheiden, dreigt de ECR uiteen te vallen https://euobserver.com/elections/143833 en de PiS zou dan zonder fractie komen te zitten.

Dat de Europese Volkspartij zich zal ssnsluiten is onwaarschijnlijk, omdat deze reeds behoort tot de grootste oppositiepartij van Polen,het Burgerplatform. Ergo zou de nieuwe, door Salvini geleide groepering een attractieve optie voor de PiS kunnen zijn.

SALVINI MET MARINE LE PEN, GEERT WILDERS EN VIKTOR ORBAN

Salvini heeft de populistische partijen van Frankrijk https://www.france24.com/en/20181008-le-pen-salvini-brussels-bunker-european-elections en van Nederland https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1038390917626032128?lang=en – Marine Le Pens Rassembler National ( voorheen Front National) en Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid – ervan overtuigd, zich aan te sluiten bij zijn groepering.

Mochten nu ook nog de PiS en de in Oostenrijk meeregerende FPÖ erbij komen, dan zou Salvini’s Alliavtie van Eurosceptici met tot op 150 zetels in hetEuropese Parlement kunnen komen http://www.affaritaliani.it/esteri/viktor-orban-saluta-la-nascita-asse-roma-varsavia-581295.html. daarmee zou ze de op twee na grootste frctie zijn en zou merkbaar invloed kunnen uitoefenen op de EU-wetgeving.

De Fidesz-partij (Hongaarse Burger-alliantie) van de Hongaarse Minister-president Viktor Orbán blijft verder deel uitmaken van de Europese Volkspartij, die zich tegen eisen heeft gekeerd, om hem er uit te gooien wegens zijn eurosceptische- en tegen immigratie gerichte zienswijzen https://www.euronews.com/2018/12/03/european-people-s-party-blocks-critics-of-viktor-orban-on-twitter. Orbáns woordvoerder Zoltan Kovacs begroette Salvini’s plannen om een populistische alliantie op te richten:

“De As-Warschau-Rome is een fantastische ontwikkeling, waaraan grote verwachtingen verbonden zijn. Ik zou graag zien, dat Europa een politieke krachtrechts van de EVP had, een As-Rome-Warschau, die in staat is, te regeren, verantwoording te nemen en zich te verzetten tegen de immigratie.”

Orbán is echter niet bereid, de Europese Volkspartij te verlaten. Enkele waarnemers denken https://www.euronews.com/2018/12/03/european-people-s-party-blocks-critics-of-viktor-orban-on-twitter, dat hij geneigd is, bij de EVP te blijven, omdat deze hem als de meest invloedrijke groepering in het Europese Parlement beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van zijn tegenstrevers uit het Pro-EU-kamp.

In elk geval hebben zowel Salvini als Orbán zich uitgesproken https://www.gatestoneinstitute.org/12945/italy-hungary-immigration voor het oprichten van een “anti-immigratie-as” die als doel heeft, iets tegenover de pro-migratie-politiek van de Europese Unie te zetten. Bij een ontmoeting in Milaan op 28 augustus zegden beide toe, met Oostenrijk en de Visegrad-groep – hiertoe behoren de Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen en Slowakije – samen te werken, teneinde zich tegen de pro-migratie-groepering van EU- landen, die wordt aangevoerd door de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, te verzetten https://www.corriere.it/politica/18_agosto_28/milano-orban-salvini-matteo-mio-eroe-dimostra-che-migranti-si-possono-fermare-anche-via-mare-226b9e5a-aadf-11e8-8af0-f325f3df3076.shtml.

GEFINANCIERD DOOR SOROS, VERTEGENWOORDIGD DOOR MACRON

Op een gemeenschappelijke persconfrentie zei Salvini https://www.9colonne.it/170806/orban-da-successo-salvini-dipende-sicurezza-ue:

“Vandaag begint een reis, die de komende maanden verder zal gaan, voor een ander Europa, voor een wijziging vande Europese Commissie, de Europese politiek, die het recht op leven, op werk, op gezondheid en veiligheid centraal stelt, al datgene, wat de europese elites, die door de Hongaarde miljardair en filantroop [George] Soros worden gefinancierd en door Macron worden vertegenwoordigd, afwijzen.”
“Wij staan op het continentale vlak kort voor een historische omwenteling. Ik ben ontzet over de afstomping van een politiek Links, dat alleen nog maar leeft om anderen te bestrijden,en dat denkt, dat Milaan geen gastheer moet zijn voor de president van een Europees land (Hongarije), alsof Links de autoriteit zou hebben om te beslissen, wie het recht heeft om te praten en wie niet – en vervolgens verbaasd is, dat niemand meer op haar stemt.”
“dit is de eerste en een lange rij van ontmoetingen, om het noodlot te keren, niet slechts dat van Italië en Hongarije, maar dat van het hele Europese continent.”

ORBAN: “SALVINI IS MIJN HELD”

Orbán voegde er aan toe https://www.corriere.it/politica/18_agosto_28/milano-orban-salvini-matteo-mio-eroe-dimostra-che-migranti-si-possono-fermare-anche-via-mare-226b9e5a-aadf-11e8-8af0-f325f3df3076.shtml:

“Spoedig zullen de Europese Verkiezingen plaatsvinden, en veel moet er veranderen. Momenteel is er in Europa sprake van twee kanten: De ene wordt geleid door Macron, die de massa-immigratie ondersteunt. De andere wordt geleid door landen, die hun grenzen willen beschermen. Hongarije en Italië behoren tot de laatsten.”

“Hongarije heeft aangetoond, dat wij migranten ter land kunnen stoppen. Salvini heeft aangetoond, dat migranten ter zee kunnen worden gestopt. Wij danken hem, dat hij Europa’s grenzen beschermt.”

“Migranten moeten naar hun landen worden teruggestuurd. Brussel zegt, dat wij dat niet kunnen. Ze hebben ook gezegd, dat het onmogelijk is, migranten op de landweg te stoppen, maar ons is het gelukt.”

“Salvini en ik, wij blijken hetzelfe lot te delen. Hij is mijn held.”

Duitsland en Frankrijk beantwoorden deze uitdaging door nog meer Europese integratie in te zetten. Zoals de Londense Times op 10 januari berichtte https://www.thetimes.co.uk/edition/world/france-and-germany-join-forces-as-a-single-superpower-fjf3bgv60, bereiden Merkel en Macron zich voor op het ondertekenen van een verdrag, de zogeheten “Overeenkomst van Aken”, dat “een nieuw gebied van integratie moet brengen”, opdat het een “gemeenschappelijke verdedigings-, buitenlandse- en economische politiek smeedt, een nooit eerder vertoond tweelingpartnerschap, dat wordt beschouwd als prototype voor de toekomst van de Europese Unie”.

Verder schrijft The Times:

“Gebieden aan beide kanten vande Fans-Duitse grens worden aangemoedigd, “eurodistricten” te vormen, waarin de water-, electriciteits- en buurtverkeers-netwerken worden versmolten. Berlijn en Parijs zullen gelden beschikbaar stellen om voor dergelijke grensoverschrijdende gebieden stimulansen te ontplooien waaronder ook gemeenschappelijke ziekenhuizen, structuur-ontwikkelingsplannen of milieuprojecten zouden kunnen behoren. Enkele politici zien hierin een proefballonnetje voor de toekomstige integratie van de EU.”

Beide landen zullen lobbywerk verzetten, zodat Duitsland een permanente zetel in de Wereld veiligheidsraad krijgt, naast de zegevierende mogendheden van WO II Frankrijk, de VS, China, Rusland en Groot-Brittannië.”

“Frankrijk en Duitsland zijn daarnaast van plan, in Brussel met één stem te spreken en voor beslissende ontmoetingen van de Europese Unie een gemeenschappelijke positie vast te leggen, om op deze manier de EU tot een gesloten kracht op het wereldtoneel te maken. In een tijd, waarin de liberale orde wereldwijd wordt bedreigd, moetde overeenkomst het signaal afgeven, dat Frankrijk en Duitsland de waarden van het multilateralisme hooghouden. Zowel President Macron als Mevrouw Merkel hebben zich teleurgesteld uitgelaten over de opmars van het populisme en nationalisme en het doormodderen van Europa ten aanzien van problemen zoals de klimaatverandering en de massa-immigratie …”

“Het korte document zal 22 januari in Aken worden ondertekend, in het oude Duitse Korort aan de grens met België en Nederland. Nog dezelfde dag moet het door beide nationale parlementen worden geratificeerd.”

“De plaatskeuze heeft een goog-symbolische kracht. Aken, in Frankrijk bekend als Aix-la-Chapelle, was onder Karel de Grotede hoofdstad van het Rijk der Franken en wisselde in de geschiedenis vaak tussen Duitse en Franse heerschappij.”

“Naar buiten doorgedrongen tekstpassages van de Overeenkomst van Aken beschrijven een “harmonisering”van economische voorschriften en de coördinatie van de economische politiek tussen de staten, geleid door een raad van deskundigen.”

“De tekst weerspiegelt de wens van Macron, om een conscens tussen Frankrijk en Duitsland te benutten, teneinde de EU tot een belangrijkere globale macht te maken.”

“De beide regeringen zullen uitdrukking geven aan hun overeenstemming, ‘door voor belangrijke europese ontmoetingen regelmatig op alle vlakken consultaties door te voeren, gemeenschappelijke posities in te nemen en gemeenschappelijke stellingnames af te geven.’… Ze zullen zich inzetten voor een sterke en effectievegemeenschappelijke buitnlandse- en verdedigingspolitiek en de economische- en valuta-eenheid verdiepen.”

“Het legt de eerste steen voor een Frans-Duitse verdedigings- en veiligheidsraad, die als ‘politieke bestuurlijke groepering zal optreden, waarbij elke kant de andere beïnvloedt. …Aan milirairistische zijde legt de overeenkomst het doel vast, een ‘gemeenschappelijke cultuur en hemeenschappelijke inzetten’ overzee na te streven.”

AFD MET BETREKKING TOT SALVINI VERDEELD

Zeker is,dat de Overeenkomst van Aken in beide landen op aanzienlijke oppositie zal stuiten. In Frankrijk, dat door de “Gele Hesjes- protestbeweging werd opgeschrikt https://www.gatestoneinstitute.org/13401/france-revolt-elites, heeft Marine Le Pen het nieuwe verdrag afgewezen als een “onoverwogen dictaat van Duitsland” https://www.thetimes.co.uk/edition/world/france-and-germany-join-forces-as-a-single-superpower-fjf3bgv60. In Duitsland beschreef AfD-voorzitter Alexander Gauland het als “erosie van onze nationale soevereiniteit”.

Wat betreft de houding ten opzichte van Salvini is de AfD verdeeld. Terwijl prominente AfD-politici hem hebben geprezen voor zijn onderstuning van de nationale soevereiniteit en zijn oppositie tegen massale immigratie https://www.huffingtonpost.it/2018/12/05/bjoern-hoecke-matteo-salvini-per-me-e-un-esempio-mi-ispiro-al-suo-populismo_a_23608965/, heeft Alice Weidel, AfD-fractievoorzitter in het Duitse parlement, de financiële politiek van de Italiaanse regering scherp bekritiseerd https://www.facebook.com/aliceweidel/photos/a.1063313067013261/2205537689457454/?type=3&theater:

“Rome [heeft] reeds een nauwelijks meer te vereffenen schuldenberg van 2,3 biljoen euro opgestapeld. Welgestelde Italianen transformeren hun vermogen allang naar het buitenland. …”

“Waar de EU het Italiaanse huishoudsontwerp afwijst, raast minister van Binnenlandse Zaken Salvini: “Niemand zal ook maar een euro van deze huishoudspot uit de zakken van de Italianen nemen.” Daarnaast ontgaat het hem klaarblijkelijk, dat Italië zonder de druppel van de EU allang insolvent was geweest. Hoe valt het op die manier aan de Europeanen te verkopen, als er in de toekomst 400.000 tot 500.000 italianen vroegtijdig met pensioen kunnen gaan,er een basis-inkomen en een flattax zal moeten zijn? Dat zijn weldadigheden van een sociale staat, waarvan andere lidstaten niet durven dromen. …”

“Het gemiddelde vermogen van de Italiaanse huishoudens ligt om en nabij een aanzienlijke 240.000 euro, terwijl het in duitsland slechts 66.000 Euro is. Italië garandeert belastingontduikers amnestie, kent nauwelijks vermogensafdracht en belachelijke successierechten. In plaats daarvan vertrouwt men op de Europese solidariteit of op het annuleren van de leningschulden door de EZB. Daarmee zou Duitsland eens temeer betalingsmeester zijn. Rare jongens, die Romeinen!”

KURZ: WEINIG BEGRIP VOOR SALVINI

Bondskanselier Sebastian Kurz van Oostenrijk ziet het hetzelfde.
Hij twitterde https://twitter.com/sebastiankurz/status/1052936115693518849:
“Ik heb geen begrip voor het budget voorstel, dat door #Italië aan #Brussel werd gedaan. Wij zullen zeker betalen voor de # schulden en populistische verkiezingsbeloften van anderen.

“Uiterlijk sindsde3Griekenland-crisis is het duidelijk, dat de overdtelpende schuldenlast gevaarlijk is. Daarbij betalen sociaalzwakkeren en armende hoogste prijs voor deze politiek. Vandaar, dat wij in Oostenrijk nu ook eindelijk een einde hebben gemaakt aan de #schuldenpoltiek en een budgetoverschot aan Brussel hebben gemeld.”

“Wij verwachten daarom van de Italiaanse regering, dat men zich aan de bestaande regels houdt. De criteria van maastricht gelden voor iedereen.”

Salvini had het idee van een gezamenlijk Europees netwerk van nationalistische partijen in juli 2018 voor het eerste ter sprake gebracht https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN1JR1SK, nadagt zijn partij Lega een coalitie-regering had gevormd met de vroegere aartsrivaal, de anti-establishment-beweging Vijf Sterren (M5S) https://www.gatestoneinstitute.org/12427/populist-government-takes-power-in-italy:

“Om [de Italiaanse verkiezingen] te winnen, moesten wij Italië verenigen, thans moeten wij Europa verenigen. Ik denk aan een ‘liga der liga’s van Europa, die alle vrije en soevereine bewegingen, die hun volkeren en grenzen willen verdedigen, samenbrengt.”

Salvini werkt nu aan een gemeenschappelijk tien-punten-programma, waarvan de details nog in ontwikkeling zijn. Tijdens een gemeenschappelijke persconferentie in Warschau zette Salvini uiteen https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-01-09/salvini-polonia-asse-sovranista-le-europee-alleanza-m5s-non-necessaria-185700.shtml:

“Ik heb de voorzitter van de PiS, Jaro Kaczynski een pact voor Europa voorgesteld en ben van plan, dit voorstel ook aan aanderen te doen, een pact voor Europa, een verdrag met specifieke verplichtingen, een tien-punten-programma, dat isgebaseerd op het model van een vedrag, dat wij in Italië hebben ondertekend. Deze overeenkomst zou ons in staat stellen, de differenties tussen partijen en geografische- en culturele tradities te overwinnen. Ik wil een gemeenschappelijke alliantie van hen, die Europa willen redden. Het eerste doel is vooral het volgende Europese Parlement …”

“Wij bereiden een gemeenschappelijk programma voor, dat vervolgens aan andere partijen en volkeren zal worden voorgesteld en worden gebaseerd op bepaalde thema’s zoals economische groei, veiligheid, het gezin,Europa’s christelijke wortels – thema’s, die sommigen in Brussel verloochenen …”

“Wij zijn in het Europese Parlement begonnen aan een reis van ideeën, die anders zal zijn dan de twee-eenheid van socialisten en midden, dat Europa altijd heeft geregeerd. … Het enige, wat ik met zekerheid weet over de Europese Verkiezingen, is, er in Brussel steeds minder Socialisten en Communisten moeten komen. – zij hebben al genoeg schade aangericht. …”

“Als wij de EU willen veranderen, moetn wij ambitieus zijn – denken in het groot. Ons doel is, in alle Europese kanden aanwezig te zijn en met andere soevereinistische machten samen te werken. … Ik weet, dat vele landen geïnteresseerd zijn in verandering. Dit is een historische kans: Het is een kwestie van tijd om de Frans-Duitse as te vervangen door een Italiaans-Poolse as.

Soeren Kern http://www.soerenkern.com/ is een senior medewerker aan het New Yorkse Gatestone Institute http://www.gatestoneinstitute.org/. De bijdrage versheen het eerst bij Gatestone https://de.gatestoneinstitute.org/. Vertaling: Stefan Frank.

En hoe de Italianen over Salvini denken, kunt u hier bekijken:

Door: Soeren Kern.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/01/20/salvinis-italien-baut-eine-anti-eu-achse/